De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema groepsdynamica deel 1

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema groepsdynamica deel 1"— Transcript van de presentatie:

1 Thema groepsdynamica deel 1
06/05/2018 Thema groepsdynamica deel 1 Bron afbeelding: Materialen: Internetverbinding voor hyperlinks 1 opdracht sociogram per tweetal 1 vel A3 per tweetal voor tekenen sociogram Verschillende kleuren stiften/potloden/pennen voor tekenen sociogram

2 Programma: Welkom, inleiding en programma Leerdoelen
06/05/2018 Programma: Welkom, inleiding en programma Leerdoelen Vakgebied sociale psychologie Groepsdynamiek in jouw klassen Werken met een sociogram Suggestie bewijsstuk maken Afsluiting

3 Leerdoelen uit toetsmatrijs
06/05/2018 Leerdoelen uit toetsmatrijs De student kan het begrip groepsdynamica omschrijven en benoemen waarom kennis hiervan belangrijk is voor een docent De student kan het begrip groepscohesie in eigen woorden uitleggen De student kan uitleggen wat een sociogram is en hoe dit instrument toegepast kan worden

4 Relevante rubrics stagebeoordeling
06/05/2018 Relevante rubrics stagebeoordeling Competentie 2, niveau 2 De student... herkent en verwoordt groepsprocessen en groepsgedrag in de klas kan het sociale klimaat in de klas verbeteren

5 06/05/2018 Experiment 1: Asch Bron afbeelding: Bespreek de prent, let op details (tegen de stroom in, vissen, school, passieve houding grote groep, pakken, verbaasde blikken van figuren). Hyperlink lijnen asch: 2 minuten Alternatief lift-experiment: lift asch: 2,28 minuten Wanneer conformeerde jij je in een groep? Vragen naar herkenbaarheid in eigen onderwijsverleden.

6 Experiment 2: Zimbardo 06/05/2018
1971: Stanford prison experiment (california) Boek van Zimbardo: ‘Het lucifer effect’ Film gebaseerd op Stanford Prison experiment: Das Experiment Hyperlink: Zimbardo: alleen eerste 2 minuten kijken!

7 Experiment 3: Bystander-effect
06/05/2018 Experiment 3: Bystander-effect Bron afbeelding: Hyperlink bystander-effect: (1 minuut) Essentie omstandereffect: Hoe groter de groep mensen die toekijken, hoe kleiner de kans dat iemand het slachtoffer zal gaan helpen. Dit komt doordat mensen in een groep naar elkaar kijken. Als ze zien dat anderen niet helpen gaan ze er vanuit dat het niet nodig zal zijn, of dat anderen meer van de situatie weten en bewust niet ingrijpen. Welke herinnering(en) heb jij aan het omstandereffect in een groep?

8 Conclusies experimenten
06/05/2018 Conclusies experimenten Mensen in een groep zijn conformistisch. Wat een persoon doet in een groep hangt vooral af van de situatie en minder van iemands persoonlijkheid. Wat betekent dit in de klas?

9 Een prettige groep Een prettige groep wordt bepaald door 2 factoren:
06/05/2018 Een prettige groep Een prettige groep wordt bepaald door 2 factoren: Grote groepscohesie Positieve normen Groepscohesie is de samenhang en onderlinge verbondenheid in een groep. Versterkende factoren: Omvang Druk van buitenaf Aantrekkelijkheid

10 06/05/2018

11 Je eigen klas Neem een klas in gedachten die je goed kent.
06/05/2018 Je eigen klas Neem een klas in gedachten die je goed kent. In welke typering uit de vorige sheet herken jij jouw klas? Welk plezier en/of welke uitdagingen brengt deze typering voor jou als docent mee? Hoe kun jij als vakdocent bijdragen aan de groepscohesie en/of groepsnormen?

12 Sociogram als instrument
06/05/2018 Sociogram als instrument Werkwijze onderlinge verhoudingen in kaart brengen: Laat leerlingen op volgorde de namen van drie klasgenoten noteren met wie ze het liefst samenwerken Verwerk de antwoorden in een tabel Teken een socio-cirkel Dit kan ook digitaal via sometics Over Sometics: Het is een gratis dienst voor digitale afname en omzetten in een matrix. Je moet wel even een basisaccount aanmaken. Je kunt ook een socio cirkel of staafdiagram laten genereren, maar dan moet je een ‘professional account’ aanmaken voor 8,20 per jaar, of wat duurder als je meerdere klassen wilt analyseren. Let op: het beeld van de groepen in een klas kan na verloop van tijd veranderen!

13 Sociogram interpreteren
06/05/2018 Sociogram interpreteren Bron afbeelding: In de video vertelt een docent welke inzichten zijn sociogram hem heeft opgeleverd en hoe hij die gaat gebruiken in zijn lespraktijk. Hyperlink: minuten

14 Opdracht met sociogram
06/05/2018 Opdracht met sociogram Bron afbeelding: Opdracht sociogram interpreteren, zeker 30 minuten voor nodig. Hyperlink:

15 Suggestie bewijsstuk niveau 2 en 3
06/05/2018 Suggestie bewijsstuk niveau 2 en 3 Stappenplan groepsvorming samenwerkend leren: Aanleiding formuleren Sociogram afnemen, tekenen en interpreteren Beargumenteerd groepen samenstellen Uitvoering werkvorm samenwerkend leren Observeren van het groepsproces Korte reflectie en feedback van stagebegeleider

16 Verder lezen? Literatuurtips voor wie verdieping zoekt:
06/05/2018 Verder lezen? Literatuurtips voor wie verdieping zoekt: Inleiding groepsdynamica (Alblas en Vos) Begeleiden van de groep (Konig, Gielis & Lap) Handboek positieve groepsvorming (Bakker en Mijland)

17 Afsluiting: Op eigen kracht bestuderen in Handboek:
06/05/2018 Afsluiting: Op eigen kracht bestuderen in Handboek: Fasen in groepsvorming Begeleiden van het groepsproces Voorbereiding volgende week op de Wiki


Download ppt "Thema groepsdynamica deel 1"

Verwante presentaties


Ads door Google