De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Polikliniek urologie Taak 7a Medische Kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Polikliniek urologie Taak 7a Medische Kennis."— Transcript van de presentatie:

1 Polikliniek urologie Taak 7a Medische Kennis

2 Vasectomie Sterilisatie bij de man
Vasectomie is het onderbreken van de zaadleiders bij de man om ervoor te zorgen dat er geen zaadcellen in het sperma terechtkomen waardoor de man s teriel is Doel: = anticonceptie = zaadleiders afgesloten Ejaculaat: zaadvocht, geen zaadcellen meer \ = definitief Sterilisatie is een veilige en betrouwbare vorm van anticonceptie. Het is een eenvoudige ingreep welke geen invloed heeft op uw seksueel functioneren. Tijdens de vasectomie worden de zaadleiders afgesloten, waardoor wordt voorkomen dat zaadcellen het zaadvocht kunnen bereiken. Bij geslachtsgemeenschap zal dan alleen zaadvocht zonder zaadcellen vrijkomen. waardoor geen bevruchting kan plaats­vinden. De vasectomie is een eenvoudige ingreep die poliklinisch onder lokale verdoving kan gebeuren. Via een klein sneetje in de balzak wordt de zaadleider naar buiten gebracht. Vervolgens wordt aan elke zijde een stukje van de zaadleider weggenomen. De eindjes worden afgebonden en toegebrand. Tslotte sluit men de huid met oplosbaar materiaal. De risico's bij deze ingreep zijn bijna nihil. Er moet niet in de buikholte worden gewerkt en er komt geen narcose aan te pas. Volledige steriliteit is meestal pas na een zestal weken bereikt, aangezien de zaadleiders nog een aantal zaadcellen bevatten. De ingreep is ook hier definitief. Een poging tot ongedaan maken van de vasectomie kan in uitzonderlijke gevallen ondernomen worden. De hersteloperatie bestaat erin om de continuïteit en doorgankelijkheid van de zaadleiders te herstellen. De kans op succes is matig. Een succesvol herstel van de continuïteit betekent ook niet noodzakelijk dat men automatisch weer vruchtbaar is. In sommige gevallen gaat het lichaam na de vasectomie antistoffen aanmaken tegen de zaadcellen, waardoor ze hun functie verliezen. De hersteloperatie zal niets aan deze situatie veranderen.

3 Urodynamisch onderzoek
Hoe de blaas en plasbuis werkt In de blaas en het uiteinde van de darmen zijn katheters geplaatst + elektroden op de huid bij de anus: Hoe groot en de druk in de blaas blaas is Met welke druk de urinebuis de blaas afsluit Hoe snel de urine door de urinebuik stroomt Hoe sterk de bekkenbodemspieren zijn Of er urine verlies is Dus: hoe de blaas en urinebuis (plasbuis) werkt. Half-1 uur

4 Intraveneus urogram X-ray + contrast: nieren en urineleiders en blaas: stenen, nieraandoeningen Bij een intraveneuze urografie (IVU) worden röntgenfoto’s van de nieren en de urinewegen gemaakt. Hierbij wordt een contrastvloeistof in een ader in de arm gespoten die door het bloed naar de nieren wordt getransporteerd. Via de nieren, urineleiders en blaas wordt deze vloeistof uiteindelijk met de urine uitgeplast. Met IVU kunnen tekenen van nierziekten en afwijkingen zoals tumoren en verstoppingen (vooral nierstenen) worden gevonden worden gedurende 30 minuten met intervallen röntgenfoto’s gemaakt, 15 min. Na toedienen contract

5 Nierscintigrafie Nierscan d.m.v. radioactief stof en gammacamera
Om te beoordelen of de nieren goed functioneren kan een nierscintigrafie of nierscan verricht worden. Eerst wordt een kleine hoeveelheid van het radioactief techneticum in een ader in de arm ingebracht. Dit duurt ongeveer tien minuten. Daarna volgt een wachttijd van twee tot vier uur. In die tijd verzamelt de ingespoten stof zich in de nieren, waarna er met een gammacamera foto’s van de organen worden genomen. De scan duurt een halfuur en doet geen pijn. Nierscintigrafie (of een "nierscan") is een onderzoek van de nieren. Dit onderzoek wordt gedaan door het toedienen van een radioactieve vloeistof en het maken van opnamen. Zo kan de werking van de nieren en de aanwezigheid van beschadigingen van de nier onderzocht worden.

6 Renogram

7 Retrograad pyelogram Contrastvloeistof via de urineleider ingespoten: nierbekken Bij een retrograad pyelogram wordt er contrastvloeistof via de urineleider (omhoog) ingespoten om het nierbekken goed in beeld te brengen. Retrograad betekent dat de contraststof in de tegengestelde richting van de urine loopt, van de blaas naar de nieren toe. Het onderzoek duurt 30 minuten

8 Prostaatbiopten = Stukjes weefsel van de prostaat Bij verhoogde PSA/ prostaatonderzoek afwijkend Dit is een echo-onderzoek van de prostaat, welk gebeurt met een dun buisje ( probe ) en glijmiddel die via de anus en endeldarm ( rectum ) tegen de prostaat worden geplaatst. De uroloog kan dan middels geluidsgolven een afbeelding maken van de prostaat. Hierbij kan de prostaatgrootte worden gemeten, en er kan dan bijvoorbeeld worden gekeken naar de aanwezigheid van prostaatstenen, een prostaatmiddenkwab, en/of afwijkende gebieden in de prostaat (verdacht voor prostaatkanker ). Vooraf aan het onderzoek voelt de uroloog naar de prostaat voor beoordeling van pijnlijkheid en afwijkingen aan de prostaat en endeldarm. Tijdens hetzelfde onderzoek kunnen hapjes ( biopten ) uit de prostaat worden genomen. Dit gebeurt omdat een bepaalde bloedwaarde (het prostaat-specifiek antigen, PSA) is verhoogd, of omdat de prostaat bij rectaal onderzoek afwijkend aanvoelt. Afhankelijk van de grootte van de prostaat en eventueel gevonden afwijkingen bij het echo onderzoek worden maximaal 10 prostaatbiopten genomen. Deze weefselstukjes worden naar de patholoog opgestuurd voor beoordeling. De uitslag van dit weefselonderzoek volgt ongeveer 2 weken later bij een afspraak bij de uroloog

9 TURP = Transurethrale resectie prostaat  bij een BPH
Bij elke operatie is er een kleine kans op complicaties, zoals bloedingen en infecties. Na de operatie kunt u last krijgen van: Retrograde ejaculatie: na een prostaatoperatie verandert de zaadlozing. De kleine blaassluitspier die zich bevindt tussen de prostaat en blaas in, gaat bij een TURP verloren. Hierdoor zal bij een zaadlozing (een deel van) het sperma niet via de penis naar buiten komen, maar in de blaas terechtkomen. Het heeft geen gevolgen voor het gevoel dat bij een orgasme hoort. U kunt ook nog gewoon een erectie krijgen. Het verwekken van kinderen is echter niet meer mogelijk. Nabloeding Urineweginfectie Aandrangsklachten (telkens het gevoel te moeten plassen) met in uitzonderlijke gevallen urineverlies Bij 75% van de patiënten is er door deze behandeling een verbetering van de klachten.

10 Niersteen vergruizen apparaat dat de nierstenen met schokgolven kapot trilt röntgenafdeling eerst een foto om te controleren of de ligging en de grootte van de steen niet is veranderd. Met behulp van röntgendoorlichting zoekt de vepleegkundige de exacte positie van de steen. Wanneer de juiste plaats is bepaald, krijgt u een siliconen waterkussen tegen uw lichaam. Op het kussen zit een gelei, die in het begin koud aanvoelt. De gelei zorgt voor een goede geleiding tussen de vergruizer en uw lichaam. Daarom is het belangrijk dat het contact tussen uw lichaam en het kussen zo goed mogelijk is. Tijdens de behandeling hoort en voelt u tikken. De kracht van de tikken neemt toe tijdens het vergruizen. Dit kan pijnlijk aanvoelen. In totaal bent u ongeveer tweeënhalf uur in het ziekenhuis.

11 niersteenvergruizer

12 Cystoscopie http://www.youtube.com/watch?v=QQ8rxKOOFCg
flexibele cystoscoop in de blaas wordt gekeken. Hiermee kunnen onder andere anatomische blaasafwijkingen en blaastumoren worden opgespoord. De specialist brengt de cystoscoop via de opening van de plasbuis in de blaas. Via een slangetje aan de cystoscoop verbonden met een zak spoelvloeistof wordt er steriel water in de blaas gebracht. Hierdoor ontplooit de blaas zich en kan de patiënt aandrang tot plassen krijgen. binnen 10 minuten de uitslag van het onderzoek.

13 Prostaatcarcinoom Inwendige bestraling (brachytherapie)
Uitwendige bestraling Radicale prostatectomie (gehele verwijdering van de prostaat) en z.n. lymfklierverwijdering Inwendige bestraling (brachytherapie) Brachytherapie wordt toegepast bij patiënten die een beginstadium van prostaatkanker hebben, waarbij de patiënt bovendien nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Bij brachytherapie van de prostaat worden kleine radioactieve bronnetjes in de prostaat gebracht. Eén van de zeer in het oog springende voordelen is dat de radioactiviteit zich beperkt tot het orgaan waar het om gaat. Het gezonde weefsel dat er vlakbij ligt wordt maximaal gespaard. Dit betekent dat de bijwerkingen minimaal zijn. Na één dag (in geval van een zaadjes-behandeling) of een paar dagen (in geval van een HDR of PDR behandeling) kunt u gewoonlijk weer naar huis. Uitwendige bestraling Straling vernietigt kankercellen. Bij uitwendige bestraling wordt de stralenbundel zo nauwkeurig mogelijk op de tumor gericht. Omringende gezonde cellen worden echter vaak ook tijdelijk beschadigd door de bestraling. Hierdoor kunnen bijwerkingen optreden: misselijkheid, geen trek in eten, vermoeidheid, vaker plassen, branderig gevoel bij het plassen, diarree, bloed in de ontlasting. Radicale prostatectomie (gehele verwijdering van de prostaat): PSA kleiner dan 10 is de kans op lymfklieruitzaaiingen erg klein en wordt er vaak geen lymfklierverwijdering meer gedaan.

14 Nierbiopsie Aard en omvang beschadiging
Bv. glomerulonefritis/ nierinsufficientie Een nierbiopsie wordt toegepast om de aard en omvang van de beschadiging aan een nier te bepalen. Met name bij een nierfilterontsteking of bij fors eiwitverlies dat gepaard gaat met een acute of chronische nierinsufficiëntie. Ook na een niertransplantatie wordt vaak een biopsie verricht als een afstotingsreactie wordt vermoed. Bij de procedure wordt onder locale verdoving een dun pijpje nierweefsel weggenomen. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor microscopisch onderzoek. Na de biopsie moet u nog ongeveer 24 uur rust houden om de kans op een bloeding zo klein mogelijk te maken. Een biopsie ondergaanU dient op uw buik te gaan liggen. Met een echoapparaat wordt de ligging van de nier exact bepaald, waarna de biopsie wordt uitgevoerd. Onder plaatselijke verdoving wordt een naald door de huid in een nier gebracht om een pijpje weefsel weg te nemen.

15 Nefrectomie Chirurgische ingreep: verwijdering nier
Bv. tumor, trauma, cyste, stenen, chronische pyelonefritis Laproscopisch Lumbaal abdominaal Een nefrectomie is een chirurgische ingreep waarbij onder narcose een nier wordt verwijderd. Deze kan worden toegepast in het geval van onder meer een schrompelnier, tumor, waterzaknier, niertrauma, niercyste, nierabces, chronische pyelonefritis of nierstenen. Een nefrectomie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. laparoscopisch - via sneetjes van ongeveer 1 centimeter in de buikwand gaan chirurgen het lichaam in met enerzijds een laparoscoop en anderzijds verwijderingsapparatuur. lumbaal - via een incisie aan de zijkant van de buik abdominaal - via een snee in de buik Het herstel na de operatie verloopt doorgaans het snelst na een laparoscopische ingreep, maar deze is niet altijd mogelijk. Na een nefrectomie is er een kans dat de patiënt te kampen krijgt met een of meerdere van de volgende complicaties. nabloeding verstoorde nierfunctie heamodynamisch instabiel (een verstoring van de bloedsomloop) wondinfectie longontsteking

16 Vragen?


Download ppt "Polikliniek urologie Taak 7a Medische Kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google