De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 februari 2017 Welkom! Titel samenkomst 23 september 2017 Kristien

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 februari 2017 Welkom! Titel samenkomst 23 september 2017 Kristien"— Transcript van de presentatie:

1 7 februari 2017 Welkom! Titel samenkomst 23 september 2017 Kristien
Naam van de spreker of dienst

2 Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomsten?
Titel samenkomst 23 september 2017 Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomsten? Samen … belangrijke visieteksten en documenten doornemen de nieuwe terminologie inoefenen wegwijs geraken in de structuur van ZILL leren werken met de digitale ZILL-omgeving nadenken over de implementatie van ZILL op schoolniveau (planning ) methodieken uitproberen voor het eigen team Kristien Naam van de spreker of dienst

3 Bezilling Laat ons geen vooruitgang noemen
Titel samenkomst 23 september 2017 Bezilling Laat ons geen vooruitgang noemen waar een ander aan ten onder gaat. Laat ons geen groei noemen waar een ander minder van wordt. Laat ons geen vrijheid noemen wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. Laat ons geen gemeenschap noemen waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. Laat ons zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien. Mahatma Gandhi Naam van de spreker of dienst

4 agenda Varia : Al ingeschreven voor het colloquium ?
Titel samenkomst 23 september 2017 agenda Varia : Al ingeschreven voor het colloquium ? Aandacht voor veranderingsprocessen De link tussen OKB en ZILL Toelichten van de structuur van ZILL Planning ZILL bespreken Kristien Naam van de spreker of dienst

5 Aandacht voor veranderingsprocessen
Hoe kijk jij naar de komst van ZILL op jouw school ? Opdracht: Als je verandering googlet dan krijg je heel wat quotes, kaders, …. Op de tafels liggen meerdere kaders. Wat inspireert je als je denkt aan innoveren? Wat spreekt je aan? Deel dit met je tafelgenoten.

6 Samenhang veranderingsaspecten
visie behoefte plan middelen competenties = verandering verwarring weerstand chaos frustratie angst

7 Aandacht voor veranderingsprocessen
verwarring weerstand chaos frustratie angst

8 Aandacht voor veranderingsprocessen

9 Waartoe leren in het basisonderwijs? School+visie artikel 2015.
Titel samenkomst 23 september 2017 Opdracht: Waartoe leren in het basisonderwijs? School+visie artikel 2015. Lees p. 4 en 5 Zin in… Zin in leren Zin in leven Zin in leren, zin in leven WHY-oefening ; Noteer op een post-it wat je sterk vindt en kleef het bij een van de opdrachten van het OKB Naam van de spreker of dienst

10 Pauze

11 Een geïnspireerd, net-eigen leerplan
MOTIVATIE INSPIRATIE Leren impliceert dat je heel wat nieuwe dingen over de wereld en het leven in die wereld ontdekt. Zo maakt leren nieuwsgierig en stimuleert het de leerhonger: er is nog zoveel meer te ontdekken, te weten, te kunnen en te zijn. Dat geeft betekenis aan ieders leven, dat daardoor bijzonder beloftevol wordt. Er valt namelijk nog zoveel te beleven. Omgekeerd worden we in ons dagelijks leven geregeld gehinderd door gebrek aan kennis, door onkunde of door situaties waarbij we ons geen houding weten te geven. Dan voelen we de nood aan vorming en krijgen we zin in leren – zin in scholing zeg maar. Uiteindelijk willen we op een zo comfortabel mogelijke manier verder met ons leven. Zin in leren! Zin in leven! mag je dus ook lezen als Zin in leven! Zin in leren!. Leren en leven kunnen zowel elkaars motor als elkaars resultante zijn. ‘Zin in’ draagt dus een dubbele betekenis in zich. Enerzijds verwijst het naar alles wat met intrinsieke motivatie te maken heeft: ‘goesting’, optimisme voor de toekomst, vertrouwen in groei en ontwikkeling, verwachting van het uitdagende, nieuwsgierigheid naar het nieuwe en leerhonger. Anderzijds verwijst ‘zin in’ naar de zoektocht naar betekenis van de dingen en naar de inspiratie van waaruit dingen voortkomen of begrepen kunnen worden. (Bron: forum april 2016) BETEKENISVOL LEREN

12 Een harmonische ontwikkeling van elk kind
CULTUUR De harmonische ontwikkeling van kinderen De harmonische ontwikkeling van kinderen is het uitgangspunt bij de inhoudelijke uitwerking van dit ordeningskader. Om deze harmonische ontwikkeling op een systematische wijze voor te stellen gebruiken we het beeld van een bol met een kern en een buitenschil. In de kern plaatsen we de persoonsgebonden ontwikkeling. In de buitenschil situeren we de cultuurgebonden ontwikkeling. Tussen de ontwikkelvelden in de kern en de buitenschil én tussen de kern en de buitenschil is er een voortdurende interactie. Alle ontwikkelvelden beïnvloeden elkaar en hebben elkaar nodig. Bij de persoonsgebonden ontwikkeling vind je de leerinhouden die betrekking hebben op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vanuit de fysieke, psychische, sociale en spirituele basisbehoeften om te komen tot Zin in leren! en Zin in leven! Daarbij hebben we aandacht voor drie ontwikkelniveaus waarop we deze ontwikkeling situeren: Jij: het relationele niveau, waarbij het kind in zijn relatie met anderen en (mogelijks) de Andere centraal staat, Ik: het persoonlijke niveau, waarbij de aandacht gaat naar de individuele persoon van elk kind en zijn/haar verbondenheid met zichzelf, Wij: het sociale niveau, waarbij samenleven als gemeenschap centraal staat. Bij de cultuurgebonden ontwikkeling zetten we in op de ontwikkeling van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die kinderen nodig hebben om cultureel zelfbewustzijn te ontwikkelen en om te participeren aan de veranderlijke wereld van vandaag en morgen. Cultureel zelfbewustzijn gaat over het leven in al zijn vormen en over de capaciteit om daarmee te handelen en erop te reflecteren. Zo komen kinderen tot diepere inzichten over wie ze zijn en over de culturele diversiteit die hen omringt. Om die persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling te stimuleren zal je de juiste voorwaarden dienen te creëren. Denk onder andere maar aan de realisatie van een ontwikkelingsgerichte schoolwerking, aan een behoefte ondersteunend klas-en schoolklimaat en aan de uitwerking van gevarieerde pedagogische en didactische arrangementen op maat van de specifieke schoolcontext en de specifieke ontwikkelbehoeften van de kinderen. (bron: brochure bij het leerplanconcept blz 27) PERSOON

13 Harmonische ontwikkeling
proeftuinsessie 12 mei 2016 Harmonische ontwikkeling Er zijn 10 ontwikkelvelden 4 in de kern Hier zeker aangeven: ontwikkelveld (begripsvorming) 6 in de buitenschil Kern en buitenschil zijn in voortdurende interactie = bewijs van harmonische ontwikkeling Witruimte = speelveld van kinderen (in de kern) en van leerkrachten en leerlingen tussen kern en buitenschil. Bevattelijke ordening van de harmonische ontwikkeling Het kader accepteren en er in thuis komen Let op de interactie Opvoeden en onderwijzen gebeurt in relatie: kind komt tot leren door interactie met andere kinderen, ouders, leerkrachten, opvoeders thuis en op school… In het katholiek onderwijs verwijzen we hierbij ook naar de Ander. Leerplanmaker biedt een overzicht van de leerinhouden aan: de ingrediënten Leerplanmaker biedt niet de verpakking aan. Receptuur = eigenaarschap van de school Daardoor ruimte voor eigenaarschap: projectwerk, werken vanuit leergebieden, werken op maat, … Deze ordening biedt meer en gevarieerdere oefenkansen dan bvb. leerplan volgens leergebied: heeft perceptie dat de ontwikkeling enkel binnen een leergebied geldt. Inzet: gevarieerde oefenkansen bieden, door een variatie in het aanbod en de clustering van inhouden. Curriculum en Vorming

14 Opdracht: Neem nu de meegebrachte foto van jouw school. Welke link zie je met het leerplanconcept? Vertel aan je buur.

15 Leeruitkomst ‘IK-zin’
Titel samenkomst 23 september 2017 Samengevat … Persoonsgebonden ontwikkelvelden Cultuurgebonden ontwikkelvelden 10 ontwikkelvelden 46 ontwikkelthema’s Leeruitkomst ‘IK-zin’ Kristien Terminologie oefenen : 10 ontwikkelvelden ( ontwikkelthema’s Elk ontwikkelveld en elk ontwikkelthema heeft een ‘ik –zin’ = de leeruitkomst (waar we met onze kinderen naartoe willen in hun ontwikkeling) Naam van de spreker of dienst

16 Structuur van het ordeningskader:
proeftuinsessie 12 mei 2016 Structuur van het ordeningskader: In je brochure van p. 24 t.e.m. 40 vind je een omschrijving bij alle ontwikkelvelden en ontwikkelthema’s. Curriculum en Vorming

17 De ZILL-focus

18 De kunst van het focussen
1. Wat heeft deze leerling(groep) op dit moment nodig? Wat houdt de kinderen in mijn klas bezig? Wie is de leerling in mijn klas? Wat is de zone van de naaste ontwikkeling?

19 De kunst van het focussen
2. Wat is de context van de school? In welke wijk is mijn school gelegen? Wat bied ik aan binnen deze tijd van het jaar? Welke context wil ik benutten (schoolverbouwing, plattelandsklassen, …)? Welke context wil ik nu creëren (rust, gezelligheid, sportieve school, groene school, …)?

20 De kunst van het focussen
3. Welk ontwikkelveld kies ik? Welk ontwikkelthema leg ik in de focus?

21 Leidraad bij werken vanuit een focus
1 Over welke leerling of leerlingengroep gaat het? Wat boeit hem/haar/hen? Welke is zijn/haar/hun zone van naaste ontwikkeling? 2 Welke context dient zich aan: actualiteit, tijd van het jaar, een onderwerp, een voorval, de omgeving …? 3 Welke ontwikkelvelden, ontwikkelthema’s, generieke doelen … kwamen reeds eerder aan bod? Welke niet? Hoe harmonieus werk ik? F Welke focus bepaal ik? Welk(e) ontwikkelveld(en) > ontwikkelthema(‘s) > generiek(e) doel(en) > ontwikkelstap(pen) selecteer ik? Hoe? Welk didactisch arrangement zet ik op om de vooropgestelde ontwikkeling te realiseren? evaluatie In welke mate realiseer ik de in de focus vooropgestelde ontwikkeling bij de leerling(en)? Wat betekent dit voor de verdere opvolging?

22 De ZILL selector tool https://zill- selector.katholiekonderwijs.vlaanderen/#/oefe ntool

23 Wanneer wil ik met ZILL starten in mijn school ?

24 Titel samenkomst 23 september 2017 Naam van de spreker of dienst


Download ppt "7 februari 2017 Welkom! Titel samenkomst 23 september 2017 Kristien"

Verwante presentaties


Ads door Google