De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het conflicthanteringspalet Van informele aanpak tot mediation. Wat, wanneer, door wie en hoe? Conferentie De responsieve rechtsstaat, 22 september 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het conflicthanteringspalet Van informele aanpak tot mediation. Wat, wanneer, door wie en hoe? Conferentie De responsieve rechtsstaat, 22 september 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Het conflicthanteringspalet Van informele aanpak tot mediation. Wat, wanneer, door wie en hoe? Conferentie De responsieve rechtsstaat, 22 september 2016

2

3 Het conflicthanteringspalet

4 Het palet in de wet In aantocht: De Wet Bevordering Mediation (status: internetconsultatie voorontwerp). Drie onderdelen: Bepalingen rond de beëdigd mediator Bevordering mediation in het burgerlijk recht Bevordering mediation in het bestuursrecht

5 Algemeen: informele aanpak (hoofdstuk 2 Awb) Bestuursrecht Nieuwe Awb-bepalingen: Algemeen (hoofdstuk 2 Awb): Het bestuursorgaan spant zich in om geschillen te voorkomen door vroegtijdige en actieve communicatie.

6 MvT Informele aanpak 1 MvT: Verwijzing naar de belambtenaar van PCMO Deze verkent de beste wijze van behandeling van de aanvraag, zienswijze, klacht of bezwaar en zoekt daar waar mogelijk samen met de burger naar een oplossing binnen de kaders van de wet. Past mediationvaardigheden toe zoals communicatieve vaardigheden en het kunnen omgaan met de dynamiek van conflictmatige relaties vanuit een open, belangstellende en oplossingsgerichte houding. Door deze aanpak neemt het aantal geschillen af, ook de noodzaak voor mediation in eigenlijke zin. Mogelijkheden van informele aanpak onderzoeken is een kwestie van behoorlijk bestuur

7 MvT Informele aanpak 2 Het voorgestelde artikel geeft geen vormvoorschrift, alle opties uit het conflicthanteringspalet kunnen worden gebruikt: Telefonisch contact, ev. met video-verbinding Keukentafel Informeel overleg, ev. met onafhankelijk gespreksleider Buurtbemiddeling Publieke beleidsbemiddeling Etc.

8 MvT Mediation algemeen Voor een bestuursorgaan past als uitgangspunt dat een verzoek van een burger om mediation te beproeven positief wordt benaderd. Afwijzing moet worden gemotiveerd. Een welwillend bestuursorgaan kan belanghebbende mediation aanbieden, het is aan belanghebbende daarop al dan niet in te gaan.

9 Bezwaar (hoofdstuk 7 Awb) 1) Het bestuursorgaan bevordert een goede communicatie met de indiener van het bezwaarschrift 2) Het bestuursorgaan kan belanghebbenden in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan mediation 3) Indien tot mediation wordt overgegaan, stelt het bestuursorgaan daarvan in ieder geval de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht op de hoogte. (MvT: Uiteraard kan de belanghebbende ook zelf om mediation vragen)

10 Beroep 1) De bestuursrechter onderzoekt of een rechtmatige minnelijke oplossing mogelijk is. 2) De bestuursrechter kan partijen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan mediation, indien hem dit gelet op de aard van het geschil geraden voorkomt. (MvT: 1 = codificatie Nieuwe zaaksbehandeling. Ook in de rechterlijke fase kan de mogelijkheid ontstaan een geschil door middel van minnelijk overleg uit de wereld te helpen. Mediation kan daarbij bij uitstek helpen om partijen zicht te bieden op meer en andere oplossingen dan de bestuursrechter bij uitspraak kan bieden).

11 Mediation = oplossing van een conflict met behulp van onafhankelijke derde derde gaat over proces, niet over inhoud vertrouwelijk vrijwillig, niet vrijblijvend partijen zijn zelf aan zet herkadering : op basis van wederzijdse belangen focus op de toekomst

12 Wie is Peel en Maas? Groeten uit Peel en Maas +/- 43.000 inwoners Peel Maas

13 o Onze dilemma’s ondernemers in buitengebied vs buurt leefbaarheid kleine kernen - zelfsturing tijdelijke huisvesting recreatie > vermenging functies > tijdelijk of permanent?

14 Sinds 2010

15 …zoals bijvoorbeeld:

16 Aan de slag! Filmpje casus

17 Wat gaan we doen? Welke interventie uit het Conflicthanteringspalet is hier het meest aangewezen en waarom? Wie maakt die keuze en wat is diens plaats in de organisatie?

18 kiezen we voor mediation?

19 De kern van onze boodschap Doen is de beste manier van denken


Download ppt "Het conflicthanteringspalet Van informele aanpak tot mediation. Wat, wanneer, door wie en hoe? Conferentie De responsieve rechtsstaat, 22 september 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google