De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst

3 3 Overzicht  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen

4 4  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen Overzicht

5 5 Deel van Nederland dat hoger ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Deel van Nederland dat lager ligt dan 1 meter boven gemiddeld zeeniveau Nederland – Waterland Noordzee België Duitsland

6 6 Veiligheid in Nederland

7 7 Informatie metingen Stormvloed Waarschuwingsdienst SVSD KNMI Dijkbeheerders (Waterschappen) Calamiteitendiensten (Brandweer) Provinciale Waterstaat Rijkswaterstaat & DCC Beslisteams Stormvloedkeringen Oosterschelde Krimpen a/d IJssel Maeslant- & Hartelkering Pers Radio en TV Internet / publiek Staf DG Rijkswaterstaat Online metingen Waterstand Windsnelheid Windrichting Golven Verwachtingen Weer Waterstand WaarschuwingInformatie Advies Dijkbewaking Waterstands- verwachtingen Waarschuwing voor zeer hoge waterstand Alarmering voor extreem hoge waterstand Metingen Meteo verwachtingen Organisatie SVSD Metingen Verwachtingen Waterstands verwachtingen Meteo verwachtingen Informatie

8 8 Kustgebied verdeeld 6 sectoren Schelde Westholland Den Helder Harlingen Delfzijl Dordrecht

9 9 Waarom 6 sectoren?  Vaak is het effect van de storm niet gelijk langs de gehele kust  De hoogten en tijdstippen van de astronomische hoogwaterstanden variëren langs de kust

10 10 Waarschuwingspeilen Frequentie van voorkomen2/jaar1/jaar1/5jaar SectorBasis station VW-peil W-peil A-peil ScheldeVlissingen310330370 W HollandHoek van Holland 200220280 DordrechtDordrecht - -250 Den HelderDen Helder -190260 HarlingenHarlingen -270330 DelfzijlDelfzijl260300380 stormvloedkeringen SVKYKrimpen a/d IJssel210* - - SVKORoompot buiten275300* - SVKWHoek van Holland -250300* *)waterstand waarop de stormvloedkering gesloten wordt

11 11  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen Overzicht

12 12 Operationele samenwerking bij dreigende overstroming dijkbewaking reparatie dijken Waterschappen hulpverlening evacuatie Binnenlandse zaken dijkbewakingsadvies leveren gegevens sluiten keringen Rijkswaterstaat coördinatie Provincies

13 13 Informatiestromen tijdens Stormvloeden Sneeuwbaleffect SVSD Waterschappen & Rijkswaterstaats- diensten (50) Regionale Brandweer (10) Nationaal Coördinatie Centrum NCC(1) Staf DG Rijkswaterstaat & DCC (2) Dijkbewaking (100 - 5000) Burgemeesters (100) Politiediensten (100) Haven-authoriteiten (10) Comm. Koningin (6) Defensie (100 - 5000) Provinciale waterstaat (6)

14 14 Taakverdeling tussen SVSD en Hoogwaterberichtgeving In geval van een extreem hoge waterstand tgv een stormvloed en/of hoogwater op Rijn of Maas geldt voor de sector Dordrecht:  Stormvloed heeft voor de sector Dordrecht meer gevolgen dan hoog water  SVSD geeft indien nodig de alarmeringen

15 15  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen Overzicht

16 16 Proces van stormvloedwaarschuwing Vroegtijdige signalering van Stormvloeden 2 – 10 dagen vooruit ECMWF Ensemble Prediction System 3-48 uur voor HW HIRLAM Meteo verwachting Evaluatie 3-48 hrs voor HW CSM8 waterstandsverwachting Metingen 3-12 uur vooruit Data assimilatie Oosterschelde kering Dijkbewaking Maeslantkering 3-12 uur vooruit SVSD waarschuwingssysteem dijkbewakingsadvies Waarschuwen belanghebbenden Sluitadvies keringen Publikatie internet Rapportage Ervaring Mens / Machine Mix SVSD

17 17 Stormvloedkeringen Er zijn verschillende beweegbare stormvloedkeringen landgs de kust:  Krimpen aan de IJssel 1957  Haringvliet 1970  Oosterschelde 1986  Nieuwe Waterweg 1997  Hartelkanaal 1997  Verschillende coupures in dijken  b.v. Coupure Delfzijl

18 18 Informatiestroom van SVSD naar Stormvloedkeringen SVSD systeem Beheerder geeft sluitopdracht Telefonische waarschuwing Sluiten kering BSS systeem verwerkt data + activeert beheerder digitale data digitale data Stormvloedkering Krimpen a/d IJssel Beheerder geeft sluitopdracht Systeem geeft sluitopdracht Oosterschelde kering BOS systeem verwerkt data + activeert systeem Maeslantkering

19 19 Bemensing SVSD  1 hoofd SVSD  1 senior getijhydroloog  3 getijhydrologen  5 assistent getijhydrologen  12 hydrologen

20 20  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen Overzicht

21 21 Nauwkeurigheid stormvloedverwachtingen 1953 … 19831984 … 2000 gem.stand.gem.stand.afwijking Locatie Vlissingen-15 22 418 Hoek of Holland- 5 29 918 Den Helder 0 25 818 Harlingen 0 36 918 Delfzijl-15 43 916 De berekeningen zijn uitgevoerd met stormvloedhoogwaters die hoger zijn dan de waarschuwingspeilen

22 22  Organisatie Stormvloed Waarschuwingsdienst  Taakverdeling overheid  Proces van Stormvloed Waarschuwing  Nauwkeurigheid Stormvloedwaarschuwingen  Toekomst Stormvloedwaarschuwingen Overzicht

23 23 Eens op een dag in oktober 2007 ….

24 24 De 10-daagse verwachting geeft het volgende beeld +600 550-600500-550450-500400-450350-400 EPS (woensdag 3 oktober 2007 1h00 MET) dag Vlissingen

25 25 De 1953 stormvloed in 2007? 7 oktober 2007  super springtij: HW Vlissingen NAP +295 cm (in 1953 NAP +220cm); Hoek van Holland NAP +160 cm (in 1953 NAP +95)  Verwachte wateropzet 230 - 280 m (in 1953 235 cm)  Verwachte waterstand tov NAP Vlissingen +525 tot +575; Kans is 90% - 80% (HW in 1953 NAP +455cm)  Hoek van Holland is geen probleem  Maar het ontwerppeil van de dijken bij Vlissingen bedraagt NAP + 530!!!!!

26 26 Mogelijk scenario SVSD  Contact opnemen met de waterkering- ontwerpers  Conclusie: er bestaat gevaar voor doorbraak van dijken en duinen in Zeeland  Evacuatietijd bedraagt 24 – 48 uur  3 - 4 dagen vooruit wordt er een waarschuwing gegeven aan de verschillende beheerders De kans dat u een dergelijke stormvloed meemaakt is ongeveer 1 op 100

27 27 Stormvloed 14 februari 1989 berekend door het Dutch Continental Shelf Model (DCSM)


Download ppt "1. 2 SVSD Jan Kroos Rijkswaterstaat StormvloedWaarschuwingsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google