De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OFE installatie cursus 305 Vakgroep Lichtreclame UNETO-VNI

Verwante presentaties


Presentatie over: "OFE installatie cursus 305 Vakgroep Lichtreclame UNETO-VNI"— Transcript van de presentatie:

1 OFE installatie cursus 305 Vakgroep Lichtreclame UNETO-VNI
aug 2001 Welkom op de NEON dag Vakgroep Lichtreclame UNETO-VNI neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

2 Neoninstallaties: montage en voorschriften volgens NEN EN 50107
OFE installatie cursus 305 aug 2001 Geachte cursist Voor u ligt een trainingsmap van HV Advies en opleidingen. Naast deze trainingsmap is het leerproces tijdens de training belangrijk. De docent gebruikt hierbij het onderwijsleergesprek. Bij deze werkvorm wordt van u een actieve leerhouding verwacht. Laat de docent de informatie niet over u uitstorten, maar ga met hem het gesprek aan wat de achtergrond is en welk nut het kan hebben voor u werk situatie. Ook het discussiëren en luisteren naar mededeelnemers is bijzonder waardevol voor u eigen leerproces. Ik wens u een leerzame en prettige training toe. Hubert de Veer Elektrotechnisch Advies- en Opleidingsbureau Jeker AX Tilburg T +31(0) M +31(0) F +31(0) Neoninstallaties: montage en voorschriften volgens NEN EN 50107 Storingzoeken Door: Hubert de Veer neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

3 De NEON opleiding: 3 dagen
OFE installatie cursus 305 aug 2001 De NEON opleiding: 3 dagen Programma Lichtschakelingen algemeen Gasontladingslampen bij lichtreclame Schakelingen en hulptoestellen Schakelklokken Ontwerpen van Neonsystemen Voorschriften Aarding en EMC Montage en storing zoeken Inleiding Lichtreclame kent vele aspecten; zoals techniek, commercieel en esthetisch. In deze cursus wordt vooral de technische kant belicht hierbij gaat het om inzicht en minder om kennis. Een belangrijke rol is weg gelegd voor de nieuwe norm NEN-EN Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de materialen en montageaspecten. Om de cursus nu en in de toekomst aan te laten sluiten bij de praktijk van alle dag nodigen wij u uit, als geïnteresseerde, om uw reactie te geven op deze cursus. De auteur neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

4 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Doel van cursus Het kunnen ontwerpen en bouwen van NEON-installaties voor reclame-doeleinden Het hanteren van de NEN-EN 50107 Veilig werken De technische doelstellingen zijn breed gekozen omdat er vele kanten aan het vakgebied van lichtreclame zitten. Het begint bij een idee, van een klant, voor een sign. Het ontwerpen van de sign, dit houdt in het kiezen van materialen en kleuren en vormen, ook het onderhoud speelt een belangrijke rol. Het bouwen is dan de volgende stap. Het maken van het glas is hierbij een essentieel onderdeel dat door specialisten wordt gedaan. Vervolgens moeten het glas en de bakken worden samengebouwd. Het ophangen van de sign en het installeren bij de klant is de laatste stap in het proces. De norm NEN-EN is de nieuwe norm voor de lichtreclame. Het document bevat een aantal nieuwe onderwerpen. De norm wordt met u behandeld zodat deze kunt begrijpen en interpreteren. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

5 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Principeschema NEON BS =brandweerschakelaar Ls = lichtsensor / schemer-schakelaars * klok = Tijdklokken* 7 Segment display DCF ontvanger* Temperatuur-sensoren* (* via een magneet-schakelaar) Beveiligingen ALS, OCB en AM-detector ALS = aardlek-detectie OCP = glasbreuk-detectie AM-detectie = vonk-detectie neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

6 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Storingzoeken Schema Werking van onderdelen Uitvoering van de installatie Het afwijkende gedrag Meten Gebruik stappenplan Veiligheid Storing zoeken in de praktijk is over het algemeen niet makkelijk. Daarom een paar praktische adviezen. Werk vanaf een schema hierop kun je zien welke componenten in de installatie zitten. Als er dat niet is kan een standaardschema gebruikt worden. Je kunt alleen storing zoeken als je de werking van de installatie met componenten kent. Je moet het gedrag van de installatie in de normale situatie kennen. De locatie te plaatsen geeft een bepaalde uitvoering aan hert schema. Er kunnen meerdere series geplaatst zijn. De transformatoren kunnen in kasten maar ook los op de muur zijn aangebracht. Controleerde werking van de installatie. Stel vast wat het afwijkende gedrag is. Ga, als het nodig is, meten of spanningen aanwezig zijn en voldoende zijn. Ga bij het zoeken op een gestructureerde wijze te werk. Begin bij de voeding van de installatie en werk verder tot de hoogspanning. In het stappenplan i9s aangegeven met een -symbool waar speciaal op de veiligheid moet worden gelet. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

7 neoninstallaties: montage en voorschriften
Meten Stroom meting in serie Spanning meting parallel neoninstallaties: montage en voorschriften

8 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Met bovenstaande tabel en schema kan op een gestructureerde manier storing worden gezocht in een buiten installatie. Neoninstallaties: montage en voorschriften

9 neoninstallaties: montage en voorschriften
Beveiligingen Voeding: Overstroombeveiliging Aardschakelaar 30 mA NEON installatie Aardlekbeveiliging 18 mA Glasbreukdetectie AM detectie Schakelcomponenten: Brandweerschakelaar Spercontact neoninstallaties: montage en voorschriften

10 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Afstanden 1 Kruipweg, actieve delen en aarde D = 8+(4*kV) in mm Luchtweg C = 6 +(3*kV) in mm Afstanden zijn van groot belang om schade te voorkomen. Het gaat hierbij om twee soorten afstanden: De Kruipweg Dit is de afstand gemeten langs isolatoren van een metaal deel naar een ander metaal deel. Deze isolatiewaarde wordt sterk beïnvloed door vocht en vervuiling. Daarom moet de kruipweg worden berekend. De Luchtweg Voor de luchtweg geldt dat de afstand via de lucht wordt bepaald. Ook hier is vocht een factor die gevaar kan opleveren. In bovenstaande formules moet de open klemspanning van de transformator worden ingevuld. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

11 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Afstanden 2 Buisondersteuning Kruipweg D = U in mm. (U in kV) Luchtweg C =0,75 U in mm (U in kV) uitstroomopening Bij buisondersteuning spelen luchtweg en kruipweg een grote rol in de continuïteit van de installatie. De uitstroomopening, links onder moet zo gemaakt zijn dat deze niet verstopt. De afstanden worden bepaald als afgeleide van de open spanning van de trafo, zie type-plaatje. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

12 Bliksembeveiliging volgens NEN-EN-IEC 62305
OFE installatie cursus 305 aug 2001 Bliksembeveiliging volgens NEN-EN-IEC 62305 Inslag gevaar Binnen beschermd gebied plaatsen. Potentiaalvereffenen met de blikseminstallatie. Inductie gevaar Overspanningsafleiders plaatsen, volgens het zone-concept (type 1 of type 2 ) Wanneer een neoninstallatie op of aan een gebouw gemonteerd is kan deze getroffen worden door de bliksem. Grote metalendelen zijn een mogelijk inslagpunt voor bliksem. Als het gebouw een bliksembeveiliginginstallatie heeft moet de neon hier op worden aangesloten. Laat dit bij voorkeur door een gespecialiseerd bedrijf doen. Deze bedrijven moeten bekijken of er een opvanger bij de neon moet worden aangebracht. Verder moet de voeding van de neoninstallatie beveiligd worden met overspanningbeveiligingen. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

13 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Veiligheid NEN 50107 NEN 1010 NEN 3140 (3840) sticker Het werken met hoogspanning, >1000V AC, brengt extra risico met zich mee. Om de veiligheid te waarborgen zijn er normen die aangeven welke maatregelen er genomen moeten worden. Verder moet op elke installatie met stikkers aangegeven worden dat de installatie met hoogspanning werkt. Belangrijk is dat de monteur met goede gereedschappen werkt en dat hij de installatie kent. neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

14 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Aarding en EMC Sproeien bij slechte verbindingen. Afscherming aan beide zijde aarden. Capacitieve overspraak Vermaasde aarding Hogere harmonische (elektronische voedingen) Het gaat wat ver om te stellen dat er een speciale richtlijn voor neoninstallaties is maar er ligt wel een verplichting op het gebied van EMC. De neoninstallatie mag zijn omgeving niet storen! Er moet voordat een sign gepland wordt goed gekeken worden of het risico van verstoring aanwezig is. Het OFE heeft voor EMC een speciale praktische cursus (548). neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

15 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Terminologie Aardlekschakelaar Glasbreukdetectie AM detector Brandweerschakelaar Strooiveld trafo Constantstroom trafo Suspensieprocédé HNOK HNL De brandweerschakelaar is verplicht volgende NEN-EN Het suspensieprocédé is het aanbrengen van de fluorescentielaag in de buis neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften

16 OFE installatie cursus 305
aug 2001 Tot slot Veel succes toegewenst en bedankt voor uw aandacht neoninstallaties: montage en voorschriften Neoninstallaties: montage en voorschriften


Download ppt "OFE installatie cursus 305 Vakgroep Lichtreclame UNETO-VNI"

Verwante presentaties


Ads door Google