De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doel Inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van de WHODAS voor het op betekenisvolle en betrouwbare wijze evalueren van behandeling en behandelbeloop van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doel Inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van de WHODAS voor het op betekenisvolle en betrouwbare wijze evalueren van behandeling en behandelbeloop van."— Transcript van de presentatie:

1 Doel Inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van de WHODAS voor het op betekenisvolle en betrouwbare wijze evalueren van behandeling en behandelbeloop van volwassen patiënten met ASS. De WHODAS als instrument voor betekenisvol ROMmen tijdens de behandeling van volwassenen met ASS. S. Piening, 1 J. Eijgelaar, 1 J.A. Landsman-Dijkstra, 2 I.D.C. van Balkom. 1 1 Autisme Team Noord Nederland, Jonx, Groningen. 2 Toegepast Gezondheids Onderzoek. Gezondheidswetenschappen. Universitair Medisch Centrum Groningen. Literatuur 1 Ch. van Nieuwenhuizen, A.H. Schene & M.W.J. Koeter. 2000. Manchester Short Assessment of Quality of Life. Via: http://www.trimbos.nl/~/media/Themas/5_Implementatie/Doorbraak/Schizofrenie/B4%203l%20%20MANSA%20Vragenlijst.ashx 2 Wing, J.K., Beevor, A.S., Curtis, R.H. et al. 1998. Health of the Nation Outcome Scales (HONOS). Research and development. British Journal of Psychiatry, 172, 392-5. 4 Üstün, T.B., Chatterji, S., Kostanjsek, N, et al.& in collaboration with WHO/NIH Joint Project. 2010. Developing the World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0. Bulletin of the World Health Organization 2010;88:815-823. Contact: s.piening@lentis.nl Achtergrond Met Routine Outcome Monitoring (ROM) worden het effect en tevredenheid m.b.t. de hulpverlening in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) onderzocht. Voor volwassen GGZ-patiënten zijn voor de ROM twee standaard vragenlijsten verplicht: de Manchester Short Assessment of Quality of Life (MANSA, meet kwaliteit van leven) 1 en de Health of the Nation Outcome Scales (HONOS, meet gezondheidstoestand en sociaal functioneren) 2. Beide lijsten zijn niet stoornis-specifiek en leveren regelmatig een foutieve of niet nauwkeurige meting op. De World Health Organisation Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) 4 biedt waarschijnlijk een goed alternatief. Deze gevalideerde vragenlijst kan ook ingevuld worden door een familielid en/of behandelaar. De lijst is gericht op algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en executief vermogen (sub-schalen: begrijpen en communiceren, bewegen en zich verplaatsen, zelfverzorging, omgaan met mensen, activiteiten, deelname aan de samenleving). Methode Populatie: Volwassen patiënten met ASS. In 2014 is de MANSA door de patiënten zelf ingevuld, terwijl HONOS en WHODAS werden ingevuld door de behandelaren. Exclusie: ≥2 missing values. Somscores werden berekend en vergeleken met normscores. Voorlopige conclusie De WHODAS resultaten lijken een realistischere weergave te geven van het functioneren van patiënten t.o.v. de MANSA en HONOS. Er doen zich minder meetfouten voor, er worden relevantere levensdomeinen gemeten, net als kleine veranderingen die betekenisvol zijn voor het dagelijks functioneren van patiënten. Doordat de WHODAS ingevuld kan worden door een familielid en/of behandelaar is de periodieke evaluatie vaker volledig ingevuld en minder stressvol voor patiënten. De WHODAS resultaten lijken, vanwege hun concrete karakter, tevens beter toepasbaar in de behandeling. Voorlopige resultaten VrouwGem. lft. (range) MANSA* (N= 25)941 (25-62) HONOS (N= 31)1043 (25-62) WHODAS (N= 34)941 (23-62) Rode lijn representeert normscore. * N=7 geëxcludeerd van analyse i.v.m. teveel missing values/Halo effect.


Download ppt "Doel Inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid van de WHODAS voor het op betekenisvolle en betrouwbare wijze evalueren van behandeling en behandelbeloop van."

Verwante presentaties


Ads door Google