De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. G. Zomer uit Waardhuizen De collecte is bestemd voor stichting Het Passion. In deze Time-out voorziening komen dak- en thuislozen vanuit de dagopvang van de grote steden en wordt hen een rust- en hulpperiode van 4-6 weken aangeboden. In die periode worden zij professioneel begeleid door de medewerkers van stichting Ontmoeting.

4 Agenda 2 maart10 00 Lidwina in kleur koffie- en kleurochtend 2 maartBijbelstudieclub Dabar Ond: Amos schets 7 Inl: Henny Visscher 5 maart16 00 koffieconcert Passiecantate "Who is this King" Emmauskerk, Eindhoven

5 Deze week zijn jarig: 28 februari:Martin de Fouw Wisse Herfst 4 maart:Sander Borst br Remko Roper ligt een kaart klaar achterin de kerk Mezeker Semere

6 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

7 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

10 Psalm 30: 1, 2, 3 1 U zal ik loven, trouwe HEER, ik kreeg van U het leven weer. U was het, die mij uitkomst bood, mij optrok uit mijn diepe nood. Mijn vijand kon zich niet verblijden, geen vreugde scheppen in mijn lijden.

11 Psalm 30: 1, 2, 3 2 Mijn God, U hebt mij op mijn klacht genezen en mijn leed verzacht. U hebt mij aan de dood ontrukt, 'k Ga onder smart niet meer gebukt. U hebt het leven mij gegeven en mij aan dood en graf ontheven.

12 Psalm 30: 1, 2, 3 3 Psalmzingt, wie 's HEREN gunst geniet. Zijn naam zij heilig in uw lied. Maakt korte tijd zijn toorn u bang, zijn liefde duurt uw leven lang. De avond daalt met angst en klachten, de ochtend zal met vreugd u wachten.

13 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

16 LvdK 476: 1 - 5 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

17 LvdK 476: 1 - 5 2 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor 's werelds zonden boet, uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vrees'lijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten, maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, 't is volbracht.

18 LvdK 476: 1 - 5 3 Meester, Heer, uw graf kon U niet houden: heerlijk zijt Gij opgestaan. Die U als verrezene aanschouwden baden U verwonderd aan. Op de berg hebt Gij bevel gegeven, en van de aarde zegenend verheven zondt Gij op het Pinksterfeest als in storm en vuur uw Geest.

19 LvdK 476: 1 - 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

20 LvdK 476: 1 - 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

21 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

22 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

23 LvdK 222: 1 - 3 1 Jezus is ons licht en leven! Hij, die, aan het kruis geheven, met zijn bloed ons heeft gekocht, heeft nu vorst'lijk overmocht. Hij kan niet gebonden wezen; als een held is Hij verrezen! Halleluja!

24 LvdK 222: 1 - 3 2 Hij heeft ridderlijk gestreden, hel en duivel neergetreden; woedt de vijand nog zo zeer, schaden kan hij ons niet meer. Sion moet Hem dank bewijzen en met luider stemme prijzen. Halleluja!

25 LvdK 222: 1 - 3 3 't Leven heeft de dood verslonden; wat geboeid is, wordt ontbonden. Dood, waar is uw overmacht, waar uw prikkel, waar uw kracht? 's Heren vrijgekochten hopen, want de hemel gaat hun open. Halleluja!

26 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

27 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

28 Gezang 89, Gz 14: 1 - 4 1 Jezus, leven van mijn leven, Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag be-erven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

29 Gezang 89, Gz 14: 1 - 4 2 Gij, o Jezus, hebt gedragen lasteringen, spot en hoon, zijt gebonden en geslagen, Gij, des Vaders eigen Zoon, om van schuld en eeuwig lijden mij, verloorne, te bevrijden, Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

30 Gezang 89, Gz 14: 1 - 4 3 Heer, verzoener van mijn zonden, Heiland, die mij hebt gezocht, die mijn banden hebt ontbonden en voor God mij vrijgekocht, eens onrein, in schuld verloren, ben ik door uw Geest herboren. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

31 Gezang 89, Gz 14: 1 - 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

32 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

33 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 1 Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. Hef ik daar mijn loflied aan:

34 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus leeft in eeuwigheid, zijn sjaloom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 2 Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan, komt de Heer er aan. Heffen wij dit loflied aan:

35 Gezang 111, NG 58:1, 2 refrein Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd. Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

36 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen

37 Gezang 182D

38 Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1 Gezang111: Gezang182D:Amen


Download ppt "Liturgieds. G. Zomer uit Waardhuizen Collecte: StichtingHet Passion Psalm 30:1, 2, 3 Handelingen25:23 - 26: 32 LvdK 476: H.C. Zondag17: LvdK222: Gezang89:1."

Verwante presentaties


Ads door Google