De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de kennismakingsavond Brugklas Coördinatoren brugklas = dhr. J. van Dam & dhr. M. van Hout (vervanging van Mw. R. Stolk)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de kennismakingsavond Brugklas Coördinatoren brugklas = dhr. J. van Dam & dhr. M. van Hout (vervanging van Mw. R. Stolk)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de kennismakingsavond Brugklas Coördinatoren brugklas = dhr. J. van Dam & dhr. M. van Hout (vervanging van Mw. R. Stolk)

2 Programma  Welkom op Graaf Engelbrecht  Inrichting schooljaar 2013 - 2014  Overgangsregeling  Programma van Toetsing en Doorstroom (PTD)  Studiebegeleiding  Kennismaking met mentor

3 Overgang van basisschool naar V.O. - I  1 uur per week studievaardigheid (Slimmer Leren)  1 uur per week rekenvaardigheid  Extra aandacht voor kernvakken (NE, EN, WI)  Taal en rekenen opgenomen in het lesprogramma  Meer zelfstandigheid (studiewijzers/Magister/ELO)  Persoonlijke mentor

4 3-3-2016 Overgang van basisschool naar V.O. - II 4-uursvakken: Nederlands, Wiskunde. 3-uursvakken: Engels, Frans, LO, Sportklas, Graaf Media 2-uursvakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Biologie, Tekenen, Techniek. 1-uursvakken: Studievaardigheid, Rekenvaardigheid, Drama, Muziek, ICT.

5 Inrichting schooljaar 2013 - 2014  3 periodes  Iedere periode wordt afgesloten met een toetsweek  Toetsvrije week voorafgaand aan toetsweek  Enkel theoretische vakken sluiten af met een CT  Meerdere OV’s / VT’s op 1 dag mogelijk > Te vinden in Programma van Toetsing en Doorstroom (PTD)

6 Overgangsregeling Brugklas - - Doubleren is in de brugklas niet mogelijk! - - In de brugklas zijn er ‘dakpanklassen’ op havo / mavo – en atheneum / havo niveau. Alle vakken in deze klassen werken en toetsen op de volgende niveaus: in de atheneum / havo klas op atheneum – niveau en in de havo / mavo klas op havo - niveau. Het atheneum – niveau in een AH –klas is gelijkwaardig aan het atheneum – niveau in de A – klas. - - - In alle brugklassen worden op het eerste rapport geen cijfers lager dan een 3 gegeven (bij het berekenen van het eindcijfer wordt ook uitgegaan van deze 3). - - Alle vakken tellen voor bevordering in principe op dezelfde wijze mee, uitzonderingen hierop vormen de vakken drama en muziek. De eindresultaten van deze vakken worden samengevoegd tot een combinatiecijfer. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van genoemde vakken. Uitgebreide overgangsregeling staat op onze website: www.graafengelbrecht.nl (downloads).www.graafengelbrecht.nl

7 Studiebegeleiding Intern: 1.Docent 2.Mentor 3.Coördinator 4.Huiswerkklas 5.De Verlenging 6.Lentorenproject 7.Zorgteam Extern: Bureau Sterker in Studie

8

9 Intensieve huiswerkbegeleiding Individuele bijles

10 Contactgegevens Geneviève Smid 06 - 58 84 38 00 Info@sterkerinstudie.nl www.sterkerinstudie.nl

11 Kennismaking met mentoren Brugklas Dhr. D. GonzalezH.023 Mw. E. SchillemansH.026 Mw. L. van GijzenH.123 Mw. P. van ElewoutH.122 Dhr. H. van der HarstH.213 Mw. S. CorsenH.112 Dhr. J. WillemsenH.204 Mw. K. PeetersH.218 Dhr. A. van LingenH.216


Download ppt "Welkom op de kennismakingsavond Brugklas Coördinatoren brugklas = dhr. J. van Dam & dhr. M. van Hout (vervanging van Mw. R. Stolk)"

Verwante presentaties


Ads door Google