De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat zijn Drijfveren? Drijfveren zijn volgens TSI……………

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat zijn Drijfveren? Drijfveren zijn volgens TSI……………"— Transcript van de presentatie:

1 Wat zijn Drijfveren? Drijfveren zijn volgens TSI……………
Motivatoren die je aanzetten tot actie Behoeften die je graag wilt vervullen Bepalend voor waar jij een kick van krijgt Je prioriteitenlijstje voor leven en werk Verantwoordelijk voor de ‘lichtjes’ in je ogen als een onderwerp je raakt of boeit Waarom je dingen doet Een neutraal begrip dus nooit Goed of Fout! ©2016 1

2 De 6 van TSI ©2016 2

3 Intellectueel Primaire passie: IK WIL WETEN!
Doel: Het vergaren van kennis. Het zoeken naar de objectieve, feitelijke waarheid. ©2016 3

4 Intellectueel Behoeften: Waarnemen, toetsen, begrijpen en systematiseren. Focus op: Ratio. Harde feiten. Onderzoek. Kick: Het oplossen van een theoretische puzzel. Ideale rol: Inhoudelijke problemen onderzoeken. Stressoren: Geen mogelijkheden om kennis te vergaren. Allergie: Subjectieve, emotionele ervaringen/meningen van anderen. ©2016 4

5 Zakelijk Primaire passie: VOOR WAT HOORT WAT!
Doel: Mijn investeringen (tijd, geld, energie, moeite, aandacht) terug verdienen Met rente. ©2016 5

6 Zakelijk Behoeften: (Terug)Verdienen, besparen, vermarkten, realiseren van concrete resultaten/targets. Focus op: Materie. Bruikbaarheid. Winst Efficiency. Kick: Het sluiten van een win-win deal. Ideale rol: Zakelijke kansen verzilveren. Stressoren: Geen onderhandelingsruimte. Allergie: Gelijke beloning, verspilling, onrendabele investeringen. ©2016 6

7 Esthetisch Primaire passie: IK WIL ERVAREN EN GROEIEN!
Doel: Het leven ervaren als een bron van groei, voldoening, balans, expressie en schoonheid. ©2016 7

8 Esthetisch Behoeften: Groeien, ontwikkelen, ondergaan, ervaren, voelen. Focus op: Schoonheid. Balans. Piekmomenten Zelfontplooiing. Kick: In balans zijn met de omgeving (alles ‘klopt’). Ideale rol: Sfeer scheppen. Stressoren: Geen ontplooiingsruimte, omgeving die uit balans is. Allergie: Ratio, feiten, objectiviteit, alwetendheid, onbalans. ©2016 8

9 Sociaal Primaire passie: IK WIL ONVOORWAARDELIJK HELPEN!
Doel: Het elimineren van pijn, verdriet, haat. De wereld een klein beetje beter maken. ©2016 9

10 Sociaal Behoeften: Helpen, ondersteunen, luisteren, oplossen, troosten. Focus op: De ander. Het ‘goede doel’. De maatschappij. Geven. Kick: Als de ander geholpen is. Ideale rol: Mensgericht ondersteunen. Stressoren: Geen tijd voor mensen. Onrecht en ongelijkheid. Allergie: Materie. Voorwaardelijkheid Egocentrisme. ©2016 10

11 Individualistisch Primaire passie: IK WIL MACHT EN INVLOED!
Doel: Vooruit komen in het leven teneinde invloed uit te kunnen oefenen en mij te laten gelden. ©2016 11

12 Individualistisch Behoeften: Winnen, excelleren, mij onderscheiden.
Focus op: Strategie. Ambitie. Kansen. Status Spanning. Kick: Het verzilveren van een unieke kans. Ideale rol: Baanbrekend, oorspronkelijk en sturend zijn. Stressoren: Geen ruimte voor ambities. Allergie: Gelijkheid, uniformiteit, weg van de minste weerstand, samen. ©2016 12

13 Ideëel Primaire passie: IK WIL EEN LEIDRAAD IN HET LEVEN!
Doel: Het ontdekken van de belangrijkste waarden in het leven aan de hand van een wereldomvattend systeem. ©2016 13

14 Ideëel Behoeften: Weten, geloven, filosoferen, respecteren, uitdragen.
Focus op: Principes. Normen. Het systeem Duidelijkheid. Zo hoort het. De juiste weg. Kick: Het delen/overdragen van bepaalde waarden. Ideale rol: Een betrouwbare steunpilaar zijn. Stressoren: Te veel vrijblijvendheid, weinig ruimte voor principes. Allergie: Materie. Hier en nu Jouw afwijkende levensfilosofie. ©2016 14

15 De som is meer dan het geheel der delen!
©2016

16 Drijfveren en percepties
Drijfveren zijn neutraal, en toch hebben we allemaal een mening, vooral over de drijfveren van de ander! Onbewust waarderen we in anderen vooral de drijfveren die we zelf ook belangrijk vinden. En onbewust veroordelen we de ander soms op de drijfveer die ver van ons zelf af staat. ©2016 16

17 Drijfveren en percepties
‘Nerd’? ‘Graaier’? dia bevat humor ©2016

18 Drijfveren en percepties
‘Zwever’? ‘Softie’? dia bevat humor ©2016

19 Drijfveren en percepties
‘Shark’? ‘Dominee’? dia bevat humor ©2016

20 Drijfveren en percepties
Je moet niet beginnen met elkaar te begrijpen. Je moet eindigen met elkaar te begrijpen. C. Buddingh ©2016 20


Download ppt "Wat zijn Drijfveren? Drijfveren zijn volgens TSI……………"

Verwante presentaties


Ads door Google