De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een positief verhaal Figuurlijk helpen we ‘t Zuiden planten: ze weten hierbij zelf best van wanten. We spreken over landbouw en verder de planeet, over.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een positief verhaal Figuurlijk helpen we ‘t Zuiden planten: ze weten hierbij zelf best van wanten. We spreken over landbouw en verder de planeet, over."— Transcript van de presentatie:

1 Een positief verhaal Figuurlijk helpen we ‘t Zuiden planten: ze weten hierbij zelf best van wanten. We spreken over landbouw en verder de planeet, over mensenrecht én zoals je vast wel weet plannen we toekomst samen, daarvoor is het nooit te laat zolang we acties voeren met een ruggengraat. Want het belang is wel degelijk cruciaal - We opereren mondiaal en dus op wereldschaal Delen wij één voor één allemaal dan wordt de wereldbalans wellicht equatoriaal We coöpereren doorheen het ganse jaar en supporteren de partners ginder daar. En ook al is onze steun hierbij bescheiden, we proberen het onrecht te bestrijden. Maar ik ben geen orakel en tover geen konijnen uit mijn hoed; je vraagt je af of of dat er eigenlijk toe doet. Onze actie is een globaal signaal, eigen plannen staan hierbij altoos centraal. We spreken altijd een constructieve taal en schrijven zo mee aan een positief verhaal. Op droog zaad zitten in Colombia de lokale wachters want graafmachines zijn er plattelandversmachters. De inheemse wacht kampt er als een haan. Ze halen krachten uit gedachten waar ze achter staan Zo horen wij graag dat Deyanira, Celia en Fanny het woord opnemen: “Graafmachines, dat kan niet.” Het grondgewin is daar redelijk ontaard. En het belang is al jarenlang verjaard

2 Vasten 2016 Met een leven speel je niet!

3 Heilig de grond Vierend stilstaan bij de campagne

4

5 Joh. 21, 1-14 Bij het meer van Tiberias “Ik ga vissen” Werp je netten uit rechts van de boot! Kom ontbijten! Lege netten, lege harten (---) Overvloedige maaltijd ‘Heilig de grond’

6 Jaar van Barmhartigheid

7 Vasten: oefenen in barmhartigheid 1. Citaat Jacques Haers (Trefdag Attent, 4 december) : - Barmhartigheid: het hart van ons samenleven - Uit barmhartigheid gekozen 2. Boodschap Wereldjongerendagen 2016 (– p. 4 lit.&spir.) “Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden” - OT: Trouw en Liefde - NT: Synthese: Jezus is barmhartigheid Gerechtigheid en barmhartigheid gaan hand in hand. Maatstaf van authenticiteit

8 Lied: Jij die bent Jij die bent: Ik zal er zijn voor u, Naam die zin is van ons leven. Wees nabij, word zichtbaar hier en nu. Groei in ons, kom in ons tot leven. Jij die zegt, de minsten zijn mijn broeders, die vanuit hun wereld tot ons spreekt. Die ons roept te zijn elkanders hoeder: leer ons zien uw Licht dat openbreekt. Jij die ziet hoe mensen doodgezwegen, zonder waardigheid en zonder naam. Uitgesloten, altijd alles tegen, Jij roept ons om aan hun kant te staan. Jij het woord dat in ons waar moet worden, wij uw stem voor wie geen stem meer krijgt. Jij die hoop zijt op een nieuwe morgen, wij het beeld van U die leven zijt.

9 Inhoud liturgie &spiritualiteit 2016 1.Campagne kort: met een leven speel je niet 2. Vasten… oefenen in barmhartigheid 3. Info bij de vieringen 4. Liedsuggesties - Jij die bent - Keer U om naar ons toe 5.Aswoensdag, 6 zondagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen - met telkens ‘belevingsmoment met kinderen’, 6.Gesprek en bezinning met volwassenen 7.Jongerenviering 8.Petitie en campagnelied

10 -Centraal symbool: de bastón (p.6) -paal + groen/rood lint -wekelijks kleurlint toevoegen + extra symbool na gebed over de gaven. OF: foto’s downloaden (BD) -Aangepaste liturgische teksten -Liedsuggesties -Achtergrond informatie voor homilie -Suggesties belevingsmoment met kinderen. Rode draad

11 Aswoensdag Keer je binnenstebuiten “Niet je kleren moeten scheuren, maar je hart” (Joël 2, 12-18) “Beoefen de gerechtigheid niet voor het oog van de mensen (Mt. 6,1-6.16-18)” -Welkom en duiding -Ritus van de asoplegging -Bezinning na communie -Zending en zegen -Belevingsmoment met kinderen: “laat de kinderen tot mij komen”, verhaal van Jennifer en Eilin in Kitek Kiwe; eigen bastón maken, voorbede, gebed, lied.

12 Eerste zondag van de vasten Wees gast op je eigen grond “ Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land” (Deut. 26, 4-10) “De mens leeft niet van brood alleen” (Lc. 4,1-13)” Bruin lint ---) symbool: zakje grond -Welkom, duiding -Moment van inkeer -Openingsgebed -Voorbeden -Gebed over de gaven --) grond aanbrengen -Bezinning -Slotgebed -Zending en zegen -Kinderen: symbool = vraagteken

13 Tweede zondag van de vasten Kijk naar de sterren “Bij zonsondergang viel Abraham in een diepe slaap” (Gen. 15,5-12,17-18) “Opeens stonden er twee mannen met hem te praten, het waren Mozes en Elia” (Lc. 9, 28b-36) -Blauw lint -- ) symbool: verrekijker “Om geloof in Uw belofte van een nieuwe toekomst. Dat wij in anderen mogen ervaren wat Gij begonnen zijt, ook al zien we het niet. Dat wij initiatieven voor meer rechtvaardigheid en gelijkheid mogen herkennen en metterdaad aan meewerken” - Kinderen: ‘God is een mensenkijker’

14 Derde zondag van de vasten Heilig de grond “Trek je sandalen uit,… (Ex. 3, 1-8a.13-15)” “Misschien draagt hij volgend jaar vrucht” (Lc. 13,1-9) - Groen lint --) symbool: zaadjes. “Wij brengen een zakje met zaadjes aan als symbool van de kracht die wij in ons dragen om ook in momenten van ontmoediging ons engagement nooit op te geven.” Kinderen: verhaal van de vijgenboom --) een boom tekenen en antwoorden op de vraag : wat hebben we echt nodig om goed te leven?

15 Vierde zondag van de vasten Kom eindelijk thuis “Zij kregen vanaf toen geen manna meer maar aten van de opbrengst van de akkers van Kanaän” (Joz. 5, 9a.10-12) “Deze zoon van mij is jouw broer” (Lc. 15, 1- 3.11-32) -Geel lint --) symbool: stuk geweven doek “Wij brengen deze geweven doek aan als symbool van onze belofte in de liefde met elkaar verbonden te blijven als een kleurrijke familie.” Kinderen: thuiskomen ---) huis tekenen en de vraag beantwoorden: wat maakt van een huis een thuis?

16 Vijfde zondag van de vasten Kijk met andere ogen “Ik onderneem iets nieuws. Het is er al” (Jes. 43, 16-21) “Wie zonder zonden is, gooit de eerste steen” (Joh. 8, 1-11) -Paars lint --) symbool: steentjes “Hij oordeelt niet. Hij vraagt ons ook niet te oordelen. Bekeer ons oude hart, geef ons nieuwe ogen om de ander te begrijpen en te aanvaarden. Toon ons de weg van vergeving en nieuw begin.” Kinderen: nieuwe kansen geven --) steentje

17 Palmzondag Ga je mee met Hem op weg? “Ik luister met volle overgave. Ik ben niet teruggedeinsd” (Jes. 50,4-7) Lijdensverhaal (Lc. 22, 14-23.56) -Rood lint --) symbool: kompas -Extra: Gebed en wijding palmtakken “Voor alle mensen in oorlogsgebied, vluchtelingenkampen en gevangenissen. Voor hen die in onzekerheid leven, ziek zijn, pijn hebben of psychisch lijden. Dat zij in onze solidariteit kracht vinden om verder te gaan. Dat zij mogen rekenen op ons engagement en onze vriendschap.” -Kinderen: schrijven wensen in een wolk

18 Goede Week Witte Donderdag Goede Vrijdag Pasen Beperkt aantal suggesties: -welkom en duiding -gebed -lied. Kinderen op Pasen: paasklokje - wit lint aan bastón.

19 Gesprek en bezinning met volwassenen 1. GESPREK --- radicaal kiezen voor andere levensstijl --- concrete getuigenissen --- campagnefilm met nabespreking --- een uitdaging aangaan 2. BEZINNING (30’) -- campagneverhaal -- voorbeelden duurzame levensstijl (filmpje BD – YouTube) -- bijbelverhaal: onvruchtbare vijgenboom -- campagnelied “een positief verhaal” Jongerenviering “Voor het oog van de mensen” --- bijbelverhaal: overspelige vrouw --- oordelen, veroordelen --- goede voornemens maken

20 Oefenen in barmhartigheid “ Help me, o Heer, … dat mijn ogen barmhartig mogen zijn, zodat ik nooit argwanend zal zijn of anderen beoordeel op hun uiterlijk, maar dat ik altijd zal kijken naar wat mooi is in de ziel van mijn naaste en hoe ik hen ter hulp kan zijn; … dat mijn oren barmhartig mogen zijn, zodat ik aandachtig zal zijn voor de noden van mijn naasten en niet onverschillig voor hun lijden; … dat mijn tong barmhartig mag zijn, zodat ik nooit slecht zal spreken over anderen, maar voor iedereen woorden vol vergeving en troost zal hebben; … dat mijn handen barmhartig mogen zijn en vol goede daden; … dat mijn voeten barmhartig mogen zijn, zodat ik me zal haasten om mijn naasten te helpen, ondanks mijn eigen vermoeidheid; … dat mijn hart barmhartig mag zijn, zodat ikzelf kan meelijden met de pijn van mijn naasten. (Dagboek, 163) H. Faustina.

21 Planeet V Kruip samen met je vormelingen in de huid van een stel avonturiers en tover Planeet V om tot een meer leefbare planeet. -Suggesties voor spel, gebeden en teksten, -Impulsen om tot (geloofs)gesprek te komen -Aanvullende informatie rond het campagnethema ‘Met een leven speel je niet’. Integrale versie: 2, 5 uur, opsplitsbaar in vier korte sessies. Mits enige aanpassing ook te gebruiken voor andere leeftijden.

22

23 Vasten 2016 Met een leven speel je niet!


Download ppt "Een positief verhaal Figuurlijk helpen we ‘t Zuiden planten: ze weten hierbij zelf best van wanten. We spreken over landbouw en verder de planeet, over."

Verwante presentaties


Ads door Google