De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veilig Thuis Noord Holland Noord Sean Lindaya medewerker Veilig Thuis Zaanstreek Waterland speler H2 Alkmaar Guardians.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veilig Thuis Noord Holland Noord Sean Lindaya medewerker Veilig Thuis Zaanstreek Waterland speler H2 Alkmaar Guardians."— Transcript van de presentatie:

1 Veilig Thuis Noord Holland Noord Sean Lindaya medewerker Veilig Thuis Zaanstreek Waterland speler H2 Alkmaar Guardians

2 Presentatie huiselijk geweld en kindermishandeling 1.Veilig Thuis? Wie – wat- waar? 2.Werkwijze Veilig Thuis 3.Koppeling naar Alkmaar Guardians 4.Vragen?

3 1.Veilig Thuis? Elke burger -9 mnd tot 100+ heeft recht op een veilige thuissituatie, waarbij huiselijk geweld of kindermishandeling afwezig zijn. Het houdt niet op; niet vanzelf> Als je hulp wilt dan is Veilig Thuis 24-7 bereikbaar. Veilig thuis is er voor iedereen. Professionals, burgers en cliënten. Veilig Thuis is indien noodzakelijk betrokken, zowel de cliënt als de professional staan in hun kracht. Veilig Thuis leidt toe naar passende hulpverlening

4 1.1Wat feiten 45% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens te maken gehad met huiselijk geweld 1:30 kinderen is slachtoffer van kindermishandeling Slechts 12% van alle huiselijk geweld zaken worden gemeld bij de politie 1/3 e van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de huiselijke kring Maar liefst 1:3 getuigen van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar 15% van de directe slachtoffers van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar 33% van de gemelde kindermishandeling betreft pedagogische onmacht

5 1.2Vormen huiselijk geweld en kindermishandeling Seksueel geweld (slachtoffers jonger dan 18 jaar) Verwaarlozing Psychisch geweld (wo vechtscheiding) Eergerelateerd geweld Financiële uitbuiting Belemmering gezonde ontwikkeling (wo overgewicht) Fysiek geweld Uithuwelijking Meisjesbesnijdenis Stalking Ernstige onderdrukking Ouderenmishandeling Tussen partners, gezinsleden en/of familieleden in afhankelijkheidsrelatie

6 1.3 Waar kunt u terecht? Veilig Thuis Noord-Holland Noord Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar (Bij station Alkmaar-Noord) www.veiligthuisnhn.nl 088-0100502

7 2 Werkwijze Veilig Thuis geeft prioriteit aan belangen kinderen Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten Veilig Thuis is gericht op samenwerking. Is betrouwbaar, werkt zorgvuldig en transparant Veilig Thuis werkt systeemgericht Veilig Thuis is primair gericht op herstellen van veiligheid Veilig Thuis creëert samenhang in aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis sluit aan bij eigen kracht van direct betrokkene en sociale netwerk

8 2.1 Meldcode Stap 1: In kaart brengen van signalen. Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van veiligheid. Stap 3: Gesprek met de cliënt. Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen. Stap 5: Beslissen; hulp organiseren of melden.

9 2.2 Advies - Melding Mochten de stappen van de meldcode doorlopen zijn en er is contact met Veilig Thuis, zijn er twee mogelijkheden: 1.Advies - Voorbereiding van gesprekken met betrokkenen - Ondersteunen tijdens gesprekken met betrokkenen - Ondersteunen bij opstellen van en/ of bespreken van een veiligheidsplan - Bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen stappen - Geen registratie persoonsgegevens cliënt; Veilig Thuis ondersteunt de professional 2.Melding - Iedereen kan melden (anoniem). Melden leidt niet automatisch tot een onderzoek door Veilig Thuis. - Veilig thuis trieert met gebruik van triage instrument op basis van info uit de melding plus beperkte verrijking. Melden kan leiden tot de volgende vervolgtrajecten: Advies Overdracht naar al ingezette of passende hulpverlening – Veilig Thuis vraagt ketenpartner om veiligheid te borgen, op korte en langere termijn. Onderzoek (10 weken) Raad voor de Kinderbescherming via Beschermtafel Afsluiten

10 3 Koppeling Alkmaar Guardians Vraag voor de coaches: Wat is je rol als het gaat om veiligheid binnen het team?

11 3.1 Rol coach/trainer Veilige omgeving begint bij eigen team Zorg ervoor dat er een vertrouwensband met de teamleden is Eigen veiligheid van de coach/trainer Omgang met ouders Signalen oppakken (onderbuik gevoel)

12 3.2 Signalen waar op te letten Kinderen die gepest worden en de kinderen die zelf pesten Wat bespreken de leden voor en na de training Stille kinderen die normaal wel uitgesproken zijn Kinderen die schrikken bij aanspreken/aanraken Weigeren douchen waar zij normaal wel altijd douchen Blauwe plekken Hoe reageren ouders tijdens en na de wedstrijd

13 3.3 Hoe om te gaan met signalen Maak pesten bespreekbaar binnen het team. Keur het niet goed. Hou het voor en na de training ook in de gaten. Praat met de leden. Bouw vertrouwen op! Zijn er zorgen over hoe ouders reageren? Ga eens vaker in gesprek met ze. Hou het luchtig, gewoon om aan te voelen hoe zij reageren op ‘de coach’. Onderbuikgevoel? Bespreek het met andere coaches; contact Veilig Thuis Ga bij ernstige zorgen, samen met de voorzitter in gesprek met ouders. Wanneer er zorgen blijven bestaan is het wijsheid om Veilig Thuis in te schakelen. Zij zullen met u samen beoordelen of het doen van een melding dan op zijn plaats is.

14 Einde Zijn er nog vragen? Veilig Thuis Noord-Holland Noord Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar (Bij station Alkmaar-Noord) www.veiligthuisnhn.nl 088-0100502


Download ppt "Veilig Thuis Noord Holland Noord Sean Lindaya medewerker Veilig Thuis Zaanstreek Waterland speler H2 Alkmaar Guardians."

Verwante presentaties


Ads door Google