De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van motoriek, executieve functies en taal bij jonge kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen: een onderzoek naar de invloed van individuele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van motoriek, executieve functies en taal bij jonge kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen: een onderzoek naar de invloed van individuele."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van motoriek, executieve functies en taal bij jonge kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen: een onderzoek naar de invloed van individuele en omgevingsfactoren Gerda van der Veer, MSc Co-promotors: Dr. Marja Cantell & Dr. Suzanne Houwen Promotor: Prof. Dr. Alexander Minnaert Rijksuniversiteit Groningen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Basiseenheid Orthopedagogiek

2 Relatie ontwikkelingsdomeinen
Neurobiologisch bewijs Overlap stoornissen Bijv. de co-morbiditeit tussen DCD en taalontwikkelingsstoornis is 50% Vergelijkbare tijdsperiode van enorme ontwikkeling (0 t/m 6 jaar) Cross-sectionele studies bij kinderen in de basisschoolleeftijd Motoriek Executieve functies Taal

3 Onderzoeksvragen Wat is de relatie over de tijd tussen motorische vaardigheden, taalvaardigheden, en executief functioneren bij kinderen van 3 t/m 5 jaar? Hoe beïnvloeden individuele en omgevingsfactoren deze relaties? In hoeverre voorspellen motorische vaardigheden, taalvaardigheden, en executieve functies bij kinderen van 3 t/m 5 jaar het schoolsucces in de kleuterklas?

4 Doelgroepen Kinderen van 3;0 t/m 5;11 jaar
met een risico op Developmental Coordination Disorder (DCD); met (een risico op) een specifieke taalontwikkelingsstoornis (TOS); met een risico op TOS en DCD; zonder ontwikkelingsproblemen.

5 Design Longitudinaal prospectief design: volgen tot de kinderen 6 jaar zijn Elke 6 maanden data verzamelen Dataverzameling van 2016 t/m 2019

6 Dataverzameling Assessment kind Ouder en kind Vragenlijsten ouder
3;0-3;5 3;6-3;11 4;0-4;5 4;6-4;11 5;0-5;5 5;6-5;11 Assessment kind Motoriek Taal Executieve functies Intelligentie Ouder en kind Ouder-kind interactie Vragenlijsten ouder Executief functies Temperament Kwaliteit thuisomgeving Gedragsproblemen Soc-dem vragenlijst Soc-dem vragenlijst

7 Welke kinderen willen wij rekruteren via fysiotherapeuten en ergotherapeuten?
Kinderen van 3;0 t/m 5;11 jaar met een risico op DCD. Dit zijn kinderen: met een score ≤16de percentiel op de Movement Assessment Battery for Children 2; deze achterstand in motorisch functioneren heeft geen neurologische verklaring, zoals cerebrale parese en autisme spectrum stoornissen; de kinderen hebben geen lichamelijke beperking; de kinderen hebben geen verstandelijke beperking; en de kinderen hebben een normale of gecorrigeerde visus en hebben een normaal gehoor.

8 Opbrengsten Afstemmen van diagnostiek en behandeling op jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals kinderen met DCD. Afstemmen van zorg en onderwijs op de mogelijkheden van jonge kinderen. Deelnemende professionals Eindresultaten worden bij u gepresenteerd in een workshop. Tijdens deze workshop is tevens specifieke aandacht voor motorische instrumenten, zoals de Zurich Neuromotor Assessment 3-5 (Kakebeeke, Caflisch, Chaouch, Rousson, Largo, & Jenni, 2013). Op onze website kunt u het onderzoeksproces volgen. Deze website is op dit moment in ontwikkeling. Kakebeeke, T. H., Caflisch, J., Chaouch, A., Rousson, V., Largo, R. H., & Jenni, O. G. (2013). Neuromotor development in children. Part 3: Motor performance in 3-to 5-year‐olds. Developmental Medicine & Child Neurology, 55(3), DOI: /dmcn.12034

9 Wilt u deelnemen aan dit onderzoek?
DANK! Wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Wilt u meer informatie? Contacteer ons via: Gerda van der Veer Tel


Download ppt "Ontwikkeling van motoriek, executieve functies en taal bij jonge kinderen met en zonder ontwikkelingsproblemen: een onderzoek naar de invloed van individuele."

Verwante presentaties


Ads door Google