De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centrummanagement in Leudal? Onze ervaringen in Panningen! 17 november 2014 Ger de Vlieger Jan Bouten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centrummanagement in Leudal? Onze ervaringen in Panningen! 17 november 2014 Ger de Vlieger Jan Bouten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Centrummanagement in Leudal? Onze ervaringen in Panningen! 17 november 2014 Ger de Vlieger Jan Bouten

3 Businessplan CMP 2014-2020 Missie en Visie Strategie Wat wil de consument ? Beleidsanalyse Structuurvisie Centrum Panningen Meerjarenplan Actieplan/ Projecten Werkgroepen Budget / Begroting 2014 Dekking Reclamebelasting Proces

4 Nieuwe trends en consumenten gedrag moeten in het meerjarenplan geadresseerd worden: Bescherming van, of vasthouden aan het bestaande koopgedrag als leidend principe moet worden losgelaten! Kwaliteit van het winkel aanbod, parkeergemak, sfeer, beleving en veiligheid zijn mede bepalend voor het koopgedrag. Meerjarenplan I

5 Vastgoedeigenaren en ondernemers zullen op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen van samenwerking Ondernemers zullen zich moeten herbezinnen op hun positie in de koopketen Gemeente Peel en Maas zal hiervoor een randvoorwaarden scheppende rol moeten spelen Meerjarenplan II

6 Behouden verzorgingsgebied van 45000 consumenten leidt niet tot groei Nieuwe acties/ projecten uitvoerend en ondersteunend aan de Structuurvisie van het Centrum Panningen. Consument bedienen in zijn vraag naar dynamiek, beleving en attractiviteit Ondernemer helpen de consument op de juiste manier en plek te bedienen Zorg voor meer vraaggericht aanbod Concurrentie versterkend voor de Gemeente Peel en Maas t.o.v. omliggende steden of vergelijkbare plaatsen Verrassend, vernieuwend en uitdagend Actieplan in 2013

7 In ons plan overstijgen de ambities van het CMP de huidige financiële middelen Additionele financiering hiervoor noodzakelijk vanaf 2014 Draagvlak onderzoeken bij de ondernemers voor de oprichting van een Ondernemersfonds Dit fonds wordt gevoed vanuit een door de gemeente in te stellen reclamebelasting, geldend voor alle ondernemers binnen een afgebakend gebied (geen “free riders”) Gebruikersdeel WOZ waarde als grondslag voor de reclamebelasting Ondernemers zien waaraan hun bijdrage wordt besteed in projecten, uitgevoerd in de Werkgroepen. Uitdagingen voor 2014

8 Raad van Advies Winkeliersvereniging, Wonen Limburg, Steengoed P & M, Gemeente Voorzitter/ Bestuursleden uit de Stakeholders Raad van Advies Winkeliersvereniging, Wonen Limburg, Steengoed P & M, Gemeente Voorzitter/ Bestuursleden uit de Stakeholders CMP: Uitvoerend en coördinerend Onafhankelijke Voorzitter/Bestuursleden Directie/Secretariaat CMP: Uitvoerend en coördinerend Onafhankelijke Voorzitter/Bestuursleden Directie/Secretariaat Centrummanager Werkgroep Sfeer en beleving Werkgroep Evenementen en activiteiten Werkgroep Evenementen en activiteiten Werkgroep Veiligheid en leefbaarheid Werkgroep Veiligheid en leefbaarheid Werkgroep Promotie Adviseurs: Gemeente Retailgroep Rabobank P, M en L Extern Adviseurs: Gemeente Retailgroep Rabobank P, M en L Extern Strategisch niveau Strategisch niveau Organisatiestructuur CMP

9 Uitvoering van projecten vraagt om een stabiele CMP organisatie, met vertegenwoordigers uit de samenwerkende partijen Actieplannen onderbrengen in vier Werkgroepen, die aangestuurd worden door lokale “Ambassadeurs”: Werkgroep “Sfeer en beleving” Werkgroep “Promotie” Werkgroep “Evenementen en activiteiten” Werkgroep “Veiligheid en leefbaarheid” Actieplan / Projecten in 2014 Actieplan in 2014

10 Gemeente Ondernemers Centrum Panningen Ondernemers Centrum Panningen Steengoed Peel en Maas Steengoed Peel en Maas Overige subsidienten Ondernemersfonds Reclamebelasting Ondernemersfonds Reclamebelasting CMP:Voorzitter/Bestuursleden Directie/ Secretariaat Adviseurs CMP:Voorzitter/Bestuursleden Directie/ Secretariaat Adviseurs €€€ CMP organisatie Projecten Vier Werkgroepen Projecten Vier Werkgroepen Bestaande projecten Nieuwe projecten € Financieringsstroom CMP/Projecten € € €€ €€

11 Bij het Centrummanagement gaat het primair om samenwerking tussen drie partijen: Ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. Financiering van het CMP moet hiervan een afspiegeling zijn: Bijdrage van winkeliers, horeca en overige publieksgerichte dienstverlening aan het ondernemersfonds Gemeentelijke bijdrage op basis van meerjarige afspraken Steengoed Peel en Maas is een Herpositioneringsproject opgestart voor het centrum Panningen. Overige, niet structurele bijdragen (Subsidies, sponsoring,..) Financiering door Convenanten Financiering I

12 In het Centrum Panningen zijn er op dit moment 135 ondernemers (detailhandel, horeca en overige publieksgerichte dienstverlening) De bijdrage van de ondernemers wordt bepaald door het ambitieniveau (projecten) en de begroting van CMP Voor het Ondernemersfonds wordt gestreefd naar een totaalbudget van K€75 In Panningen betekent dit gemiddeld €550 per ondernemer De hoogte van de reclamebelasting: Gekoppeld aan het gebruikersdeel van de WOZ waarde van het pand Financiering via Ondernemersfonds Financiering II

13 Inkomsten 2014

14 Uitgaven 2014

15 CMP van “gisteren” naar “morgen” GisterenMorgen Financiering door Convenant partijen en uit contributie winkeliersvereniging Convenant partijen en Reclamebelasting voor alle ondernemers in het centrum “Ad-hoc” uitvoering van projecten, evenementen en promotie Afstemming op strategisch niveau door de stakeholders Uitvoering door een beperkt aantal, gedreven winkeliers en vrijwilligers Gestructureerde uitvoering van alle projecten via Werkgroepen aangestuurd vanuit het CMP Budget grootte ongeveer €160.000Budget CMP ongeveer €200.000 per jaar Deelname door ongeveer 75 winkeliers In Panningen deelname van 135 winkeliers, horeca en publieksgerichte dienstverleners

16 Enquete: Imago Panningen

17 Enquete: Panningen in de regio

18 Enquete: Panningen in de regio

19 Voorwaarden voor een succesvol Centrum Management in Leudal: Partijen moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het centrum: Samenwerkingsbereidheid Doelstellingen van het Centrummanagement moeten gezamenlijk geformuleerd worden: Een integrale visie als basis De juiste partijen moeten aan tafel zitten met verdeelde taken en verantwoordelijkheden: Professionaliteit Tijd en geld moet opgebracht worden door alle partijen: Middelen Advies CMP aan Leudal

20 Ons devies Samenwerken maakt het verschil! Meer info: www.centrumpanningen.nl


Download ppt "Centrummanagement in Leudal? Onze ervaringen in Panningen! 17 november 2014 Ger de Vlieger Jan Bouten."

Verwante presentaties


Ads door Google