De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grieken en Romeinen H2.3 JODEN EN CHRISTENEN.  Polytheïsme (Griekse invloeden)  Openbare rituelen (publiek offeren en feesten)  Staatsgoden (Jupiter,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grieken en Romeinen H2.3 JODEN EN CHRISTENEN.  Polytheïsme (Griekse invloeden)  Openbare rituelen (publiek offeren en feesten)  Staatsgoden (Jupiter,"— Transcript van de presentatie:

1 Grieken en Romeinen H2.3 JODEN EN CHRISTENEN

2  Polytheïsme (Griekse invloeden)  Openbare rituelen (publiek offeren en feesten)  Staatsgoden (Jupiter, Juno, Mars en Minerva)  Later in het keizerrijk: keizercultus ROMEINSE GODSDIENST

3  Door veroveringen komt men in contact met andere goden b.v.  Isis (Egypte)  Mithras (Perzië) Romeinen verdraagzaam ten opzichte van andere godsdiensten (Pantheon)  Je moest wel de keizer en de staatsgoden eren ONTWIKKELING VAN DE GODSDIENST

4

5  Jodendom vanaf 1000 v.Chr. kenmerken:  Monotheïstische godsdienst  Belang van heilige boeken  Religieuze voorschriften (koosjer, besnijdenis)  70 na Chr. Verwoesting tempel en begin Diaspora  Binnen het jodendom veel discussie (vooral over de Messias = verlosser) HET JODENDOM

6  Volgelingen van Jezus van Nazareth (Messias)  Begint als mysteriecultus (Joodse sekte)  Nadruk op hiernamaals en de terugkeer van Jezus, taak is om zoveel mogelijk mensen te bekeren  Aantrekkingskracht van het christendom  Vooral voor kansarmen(vrouwen, slaven, armen)  Verhalen over wonderen  Hervormingen van Paulus (geen besnijdenis en voedselwetten)  Goede organisatie van de kerk  Martelaarschap ONTSTAAN VAN HET CHRISTENDOM

7

8 ORGANISATIE VAN DE KERK  Paus (bisschop van Rome) aan het hoofd (komt van Petrus)  Bisschoppen (hoofd kerkprovincies) – pastoors – gemeentes  De leer wordt vastgelegd tijdens de concilies  Gelovigen die afwijken van de leer worden ketters genoemd (bijv. het arianisme)

9  Vervolgingen met name onder Nero (ca. 64)  Door toename van aantal christenen worden ze merkbaar en gevaarlijk  Vereren de staatsgoden en keizer niet  Doen niet mee aan openbare rituelen  Zondebokken (voor de brand van Rome bijv.)  Aantal blijft groeien (nu ook onder elite)  313 Constantijn de Grote: acceptatie christendom (godsdienstvrijheid)  392 Theodosius: christendom staatsgodsdienst ONTWIKKELING VAN HET CHRISTENDOM

10


Download ppt "Grieken en Romeinen H2.3 JODEN EN CHRISTENEN.  Polytheïsme (Griekse invloeden)  Openbare rituelen (publiek offeren en feesten)  Staatsgoden (Jupiter,"

Verwante presentaties


Ads door Google