De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MensERGERje niet!. Terwijl Jerobeam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de HERE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MensERGERje niet!. Terwijl Jerobeam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de HERE."— Transcript van de presentatie:

1 MensERGERje niet!

2

3

4

5

6 Terwijl Jerobeam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de HERE uit Juda op hem af. 1 Kon. 13

7 Op bevel van de HERE riep de profeet luid tegen het altaar: “Altaar, de HERE zegt, dat een kind met de naam Josia als nakomeling van David zal worden geboren en dat hij op u de priesters uit de tempels op de heuvels, die hier komen om reukwerk te offeren, zal verbranden. Menselijke botten zullen op u worden verbrand.”

8 Daarna kondigde hij het volgende wonder aan als bewijs dat zijn boodschap van de HERE afkomstig was: "Dit altaar zal in twee stukken splijten en de as die erop ligt, zal op de grond vallen.” 1 Kon. 13

9 De koning werd woedend op de profeet omdat hij dit had gezegd. Hij schreeuwde naar zijn wachters: “Grijp die man!” en hij balde woedend zijn vuist naar hem.

10 1 Kon. 13 Op hetzelfde moment verstijfde zijn arm, zodat hij hem niet meer kon terugtrekken. Tegelijkertijd verscheen er een scheur in het altaar en viel alle as eraf, precies zoals de profeet had gezegd. Dit was namelijk het bewijs van de profeet dat God door hem had gesproken.

11 1 Kon. 13 “O alstublieft, alstublieft,” riep de koning de profeet toe, “smeek de HERE, uw God, toch of Hij mijn arm weer normaal wil maken.” De profeet bad tot de HERE, waarop de arm van de koning zich weer ontspande.

12 1 Kon. 13 De koning zei tegen de profeet: “Kom met mij mee naar het paleis om uit te rusten en iets te eten. Ik wil u graag belonen omdat u mijn arm hebt genezen.”

13 Maar de profeet antwoordde: “Ook al gaf u mij uw halve paleis, dan nog zou ik er niet naar binnen gaan: ik zou hier zelfs nog geen brood eten of water drinken.” 1 Kon. 13

14 “Want de HERE heeft mij verboden ook maar iets te eten of te drinken, zolang ik hier ben en mij gezegd niet naar Juda terug te keren over dezelfde weg waarlangs ik ben gekomen.” Dus ging hij langs een andere weg terug. 1 Kon. 13

15 Nu wilde het geval dat er in Bethel een oude profeet woonde. Zijn zonen kwamen thuis en vertelden in geuren en kleuren wat de profeet uit Juda had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. 1 Kon. 13

16 “Waar is hij heengegaan?” wilde de oude profeet weten. Zij vertelden het hem. “Snel, zadel de ezel,” zei de oude man. En toen zij dat hadden gedaan, reed hij de profeet achterna en vond hem zittend onder een eik. 1 Kon. 13

17 “Bent u die profeet uit Juda?” vroeg hij hem. “Ja, dat ben ik inderdaad,” antwoordde deze. De oude man zei tegen hem: “Kom met mij mee naar huis om wat te eten.” 1 Kon. 13

18 Maar de profeet weigerde dat. “Dat kan ik niet doen,” zei hij, “want het is mij niet toegestaan ook maar iets te eten of te drinken in Bethel. De HERE heeft mij daarvoor streng gewaarschuwd, net zoals Hij zei dat ik niet langs dezelfde weg naar huis mocht gaan.”

19 Maar de oude man zei: “Ik ben óók een profeet, net als u. Een engel gaf mij een boodschap van de HERE, dat ik u mee naar huis moest nemen en u wat te eten en te drinken moest aanbieden.” Dit was echter een leugen. 1 Kon. 13

20 Zij gingen samen terug en de profeet kreeg wat te eten en te drinken bij de oude man thuis. Plotseling, terwijl zij zo aan tafel zaten, kreeg de oude man een boodschap van de HERE. 1 Kon. 13

21 En hij riep de profeet uit Juda toe: “De HERE zegt, dat uw lichaam niet zal worden begraven in het graf van uw voorouders, omdat u zijn duidelijke verbod hebt overtreden door hier te komen en te eten en te drinken op een plaats waarvoor Hij u had gewaarschuwd…” 1 Kon. 13

22 Na het eten zadelde de oude man de ezel van de profeet en deze hervatte zijn reis. Maar terwijl hij op weg was, sprong plotseling een leeuw op hem af en doodde hem. Zijn lichaam lag op de weg en de leeuw en de ezel stonden er naast. 1 Kon. 13

23

24 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën. Matth. 24 : 7-10

25 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Matth. 24 : 7-10

26 Matth. 24 : 7-10 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. … dan zullen velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

27 Matth. 24 : 7-10 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. … dan zullen velen geërgerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten. Struikelen aanstoot nemen

28 Ergernis en verraad gaan hand in hand

29 1. Kaïn

30 1 Joh. 3:12

31 1. Kaïn 2. De broers van Jozef Gen. 37

32 1. Kaïn 2. De broers van Jozef 3. Absalom

33 1. Kaïn 2. De broers van Jozef 3. Absalom 4. Achitofel 2 Samuël 15, 16 en 17.

34 1. Kaïn 2. De broers van Jozef 3. Absalom 4. Achitofel 5. Judas

35 1. Kaïn 2. De broers van Jozef 3. Absalom 4. Achitofel 5. Judas Ergernis en verraad gaan hand in hand

36

37 Het probleem zit in je eigen hart

38 Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt vóór de val. Spr. 16:18 Het probleem zit in je eigen hart

39 Hooghartigheid gaat vooraf aan ellende, hoogmoed komt vóór de val... hoogmoed gaat vooraf aan aanstoot. (Septuaginta) Spr. 16:18 Het probleem zit in je eigen hart

40

41 Ergernis in je hart? Bekeer je!

42 Ergernis in je hart? Bekeer je! Buig!

43 Ergernis in je hart? Bekeer je! Buig! Zoek herstel!

44 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Jak. 5:16

45


Download ppt "MensERGERje niet!. Terwijl Jerobeam in Bethel bij het altaar stond om reukwerk voor het gouden kalf te verbranden, kwam een profeet van de HERE."

Verwante presentaties


Ads door Google