De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

op KC de Samenstroom 2 februari 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "op KC de Samenstroom 2 februari 2016"— Transcript van de presentatie:

1 op KC de Samenstroom 2 februari 2016
schooltijden op KC de Samenstroom 2 februari 2016

2 Agenda: Welkom. Doel van de avond: informatieverschaffing en uitwisseling van meningen. Voorstellen procesbegeleider Mat Custers. Presentatie ppt “Schooltijden”. Verdeling van de ouders in groepen. Iedere groep krijgt de gelegenheid om zich over elk voor onze school mogelijk model uit te spreken. Korte centrale afsluiting waarin het vervolg van het proces wordt aangegeven.

3 Startsituatie en ambitie
De maatschappij verandert; beide ouders werken. De school wil de wensen en mogelijkheden van de schooltijden in beeld brengen. Werkgroep schooltijden directeuren op Zicht- niveau geformeerd (op vrijwillige basis). Er zijn 6 scholen die de schooltijden geagendeerd hebben: De Dompelaar, De Havelt, De Kastanjelaar, De Klimboom, De Samenstroom en Het Venster.

4 De Havelt en Het Venster hanteren nog geen urentabel van 940 uur per jaar voor elke jaargroep. (verschil in onder –en bovenbouw) Er is op school een werkgroep samengesteld waarin team(Zicht en Fides), oudergeleding MR, oudervereniging, ouderraad Fides vertegenwoordigd zijn. Werkgroep stelt mede op basis van de input van de informatieavond een ouderraadpleging op. Ouders vullen ouderraadpleging in. Werkgroep inventariseert de resultaten en brengt een advies uit aan de MR.

5 Achtergrondinformatie
Nederlandse basisscholen zijn sinds 2006 vrij hun schooltijden vast te stellen. Onderwijstijd over 8 schooljaren is wettelijk bepaald: minimaal 7520 uur. Gemiddeld 940 uur per jaar. :77% traditionele schooltijdenmodel : 56% traditionele schooltijdenmodel 23% heeft nu continurooster, 9% vijf gelijke dagenmodel, 8% Hoorns model, 4% ander model

6 Wetenschappelijk onderzoek
In Nederland is weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar naar het effect op kinderen van de voor hun meest geschikte schooltijden. Internationaal heeft er wat meer onderzoek plaats gevonden, maar dat is niet meteen te vertalen naar de Nederlandse onderwijssituatie. Over hoe ouders, kinderen en teams de invoering van andere schooltijden ervaren komen nu de eerste resultaten beschikbaar.

7 Verschillende modellen

8 Ons huidig model, ook wel het Hoorns model genoemd:
Groep 1 t/m 8 woensdag- en vrijdagmiddag vrij Rooster van 24,5 uur per week Middagpauze van tot uur. Op ma-di-do TSO; eten en buiten spelen Naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.

9 Hoorns model groep VSO Onderwijs Pauze TSO NSO maandag 7.30 – 08.30
maandag 7.30 – 08.30 08.30 – 12.00 dinsdag woensdag 08.30 – 12.30 donderdag vrijdag

10 Het 7-tot 7-model of integraal kindcentrum
aaneengesloten programma met afwisseling in blokken. met onderwijs, opvang, sport en ontspanning. het gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties. één loket voor ouders en kinderen. geïndividualiseerd onderwijs. één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines. concentratie van voorzieningen in één gebouw.

11 7 tot 7 model

12 Het bioritme-model het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid ( uur voor leren en presteren en voor repeteren). extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties. leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing.

13 Bio-ritme model

14 Continurooster op ma-di-do
Continurooster op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 – 14:45 uur. Woensdag en vrijdag tot 12:30. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Kinderen gaan daarna buitenspelen Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

15 Continu rooster groep VSO Onderwijs Pauze NSO maandag 7.30 – 08.30
maandag 7.30 – 08.30 08.30 – 12.00 dinsdag woensdag 08.30 – 12.30 donderdag vrijdag

16 Het vijf-gelijke-dagenmodel
Vijf identieke schooldagen van 8:30 – 14:00 uur. Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Alle kinderen blijven over. Korte lunchpauze met leerkrachten en/ of vrijwilligers (geen betaalde TSO). Kinderen gaan daarna buitenspelen Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen.

17 5 gelijke dagen

18 Bij elk model kunnen de details van aanvangstijd, pauzetijd, eindtijd etc. nog aangepast worden.
Indien voor een ander model gekozen wordt, willen we dit in het schooljaar invoeren.

19 Keuze van een schoolmodel
Wij willen als werkgroep nadrukkelijk aangeven dat er nog geen keuze gemaakt is uit de drie mogelijke schooltijden modellen. Ook de andere 5 Zicht scholen hebben nog geen keuze gemaakt. Eventuele invoering van een ander schooltijden model kan verschillend zijn voor elke school De ouderraadpleging zal zeer bepalend zijn voor de eventueel te maken keuze voor wel of geen een schooltijdenmodel Op de vragenlijst die u krijgt na de carnavalsvakantie zijn de eerste drie bladzijden vooral gericht op gedachtevorming m.b.t. voor-nadelen van elk model

20 Werkwijze

21 Ronde 1: 20 minuten Ronde 2: 15 minuten Ronde 3: 10 minuten
Verdelen over 3 lokalen (… personen) In elk lokaal wordt voor en tegen van een model besproken, vanuit het oogpunt van ouders, school en kinderen Ronde 1: 20 minuten Ronde 2: 15 minuten Ronde 3: 10 minuten

22 De te bespreken opties:
Hoorns model (huidig model) 5 gelijke dagen model Continu rooster

23 Stappenplan Stappenplan bespreken team okt t/m jan
Formeren werkgroep schooltijden dec Informatie naar ouders dec/jan/feb Informatieavond voor ouders feb Ouder-raadpleging feb Bespreking uitslag ouderraadpleging mrt Terugkoppeling voorstel naar team en ouders mrt/apr Besluitvorming MR+ bestuur apr Informatie naar ouders apr/mei

24 Meer informatie kunt u vinden op:
school.infonu.nl/diversen/ de-voor- en-nadelen-van-een-continurooster.html traditionele-schooltijden-zijn-voorbij-.htm ng.nl/schooltijdenmodel /#.Vh4VJYfou1s


Download ppt "op KC de Samenstroom 2 februari 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google