De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe bereiden we ons optimaal voor? HR-uitdagingen tijdens een doorstroomtraject Thomas Bossuyt Partner BDO #SamenStromen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe bereiden we ons optimaal voor? HR-uitdagingen tijdens een doorstroomtraject Thomas Bossuyt Partner BDO #SamenStromen."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe bereiden we ons optimaal voor? HR-uitdagingen tijdens een doorstroomtraject Thomas Bossuyt Partner BDO #SamenStromen

2 Inleiding Thomas Bossuyt Doorstroomgids Ervaringen binnen sociale economie + reguliere economie ESF projecten Sofie Drieskens Begeleiding en coaching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe binnen reguliere economie

3 Inleiding Achtergrond: Doorstroom binnen de sociale economie of, ruimer: samenwerking tussen sociale en reguliere economie in het kader van tewerkstelling Groeiende focus op doorstroom brengt aantal uitdagingen met zich mee op vlak van HR  Voorbereiding binnen sociale economie  Onthaal en opvolging binnen reguliere economie Op zoek naar succesfactoren en goede voorbeelden …

4 Doorstroomgids Verzameling van voorbeelden en aandachtspunten omtrent doorstroom

5 Doorstroomgids NETWERKEN - PARTNERSCHAPPEN INTERNE ORGANISATIE (~ BEREIDHEID) HR INDIVIDUELE BEGELEIDING SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC

6 Doorstroomgids NETWERKEN - PARTNERSCHAPPEN SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC  Contacten leggen  Lerende netwerken  Bedrijfsbezoeken  Leertafels  Duobanen …

7 Doorstroomgids SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC  Missie/Visie  Intern draagvlak (directie/collega’s/werkvloerbegeleiding/vakbonden/…) INTERNE ORGANISATIE (~ BEREIDHEID)

8 Doorstroomgids – workshop draagvlak STAPINHOUD WAT? Doel: motiveren, coachen en ondersteunen, van arbeiders die de stap willen zetten naar het NEC (normaal economisch circuit) VOOR WIE?  Zij die zelf aangeven dat ze de stap naar het NEC willen zetten  Iedereen, ongeacht leeftijd, beperking, … MAAR met de ‘juiste’ motivatie HOE? (verloop traject) Globaal: Algemene onderverdeling van een doorstroomtraject Onderverdeling traject  Voortraject: : Een voortraject dat tot doel heeft de doelgroep te selecteren die op vrijwillige basis instapt in een traject naar een reguliere tewerkstelling. Het voortraject kan zowel gestuurd worden vanuit de vraag van de doelgroep als vanuit het aanbod aan vacatures.  Jobmatching: De jobmatching waarbij de juiste persoon wordt gekoppeld aan de juiste werkgever. Er wordt bepaald welke de minimale opvolging is die de finale doelgroep nodig heeft en hoe de introductie op de werkvloer verloopt.  Stage: Het werkplekleren houdt een training-on-the-job via de reguliere werkgever én doorstroomcoaching op de werkplek door de begeleidende instantie in. Deze fase is cruciaal om een duurzame tewerkstelling mogelijk te maken  Nazorg: Onder de nazorg vallen alle aspecten en middelen die nog worden ingezet nadat de doelgroepmedewerker is doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. …

9 Doorstroomgids – workshop draagvlak STAPINHOUD JOB BIJ HUIDIGE ORGNISATIE? Algemeen: aangeven hoe en wat er gebeurt bij de overstap naar het NEC bedrijf. Stage: (vb.) terbeschikkingstellingscontract - Bij deze stagevorm heeft men een stok achter de deur wanneer de samenwerking met de werkgever uit het NEC niet goed loopt - Een terugkeer naar het sociaal economisch bedrijf wordt gegarandeerd Doel: uiteindelijk effectieve overstap, met contract bij de werkgever uit het NEC PRAKTISCH Afspraken maken met werkbegeleiding over: Tijdstip gesprekken: zoveel mogelijk in samenspraak met werkleiders Tijdstip groepssessies: zo snel mogelijk doorgeven Effectieve doorstroom: op zoek naar nieuwe werkkrachten VRAGEN?Belangrijk bij de infosessie voor werkbegeleiding, is dat er voldoende ruimte wordt gelaten voor vragen. Indien er vanaf het begin onduidelijkheden zijn, kan die voor onrust en weerstand zorgen. Deze weerstand moet zoveel mogelijk worden vermeden omdat het van groot belang is dat de werkbegeleiding achter het project staat.

10 Doorstroomgids NETWERKEN - PARTNERSCHAPPEN HR INDIVIDUELE BEGELEIDING SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC DOORSTROOMCOACH INTERNE ORGANISATIE (~ BEREIDHEID)

11 Doorstroomgids

12

13

14 HR SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC  Instroom  Competentiemanagement  Functionering  POP  Jobcarving  Jobcrafting  Stages  Selectie & assessment - …  …

15 Doorstroomgids INDIVIDUELE BEGELEIDING SEC ----------------------------- --- --- --- ----------------------------- NEC  Werkvloerbegeleiders  Doelgroepwerknemers – jobmatching/CV/Vacatures/selectie & assessment/…

16 3 uitdagingen vanuit de praktijk 1.Netwerking en contacten opbouwen  startende met kennismaking en samenwerking 2. HR (Selectie – Assessment – stages - …)  Adverse Impact  Procedures (redelijke aanpassingen) 3. Begeleiding op de werkvloer

17 Een getuigenis Brankaer, tuinaanleg en tuinonderhoud VIDEO

18 Een getuigenis Brankaer, tuinaanleg en tuinonderhoud Welke uitdagingen en succesfactoren kan je herkennen?

19 Succesfactoren SEC  Durf!  Goede voorbereiding  goede match  Juiste inschatting van de noden en de ‘kleur’ van de werkgever  Competenties met handleiding  Aanwezigheid op de werkvloer  Warme relatie ipv zakelijke verkoop NEC  Openheid en engagement  Streven naar een divers en modern personeelsbeleid: onthaal, opleiding en opvolging, teamwork, jobcarving, …

20 Contact Thomas Bossuyt Sofie Drieskens thomas.bossuyt@bdo.bedrieskenssofie@job-link.be 0486 65 34 65 0498 84 85 09 Maximum tot hier


Download ppt "Hoe bereiden we ons optimaal voor? HR-uitdagingen tijdens een doorstroomtraject Thomas Bossuyt Partner BDO #SamenStromen."

Verwante presentaties


Ads door Google