De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

High tech human touch Utwente.nl/bachelor

Verwante presentaties


Presentatie over: "High tech human touch Utwente.nl/bachelor"— Transcript van de presentatie:

1 High tech human touch Utwente.nl/bachelor
Standaardsheet, hiermee begint elke scholenvoorlichting presentatie.

2 Biomedical health & technology
Goedenavond/middag. Ik ben [naam], [zoveelste]jaars Biomedische Technologie/Technische Geneeskunde/Gezondheidswetenschappen-student en ik ben hier vandaag om jullie meer te vertellen over deze drie studies: BMT, TG en GZW. Ik heb [zoveel] jaar geleden gekozen voor BMT/TG/GZW, omdat [reden]. En nu studeer ik het dus alweer [zoveel jaar/maanden]. Biomedische Technologie Technische Geneeskunde Gezondheidswetenschappen

3 BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
Utwente.nl/bachelor/bmt Als eerst vertel ik jullie iets over Biomedische Technologie.

4 BMT: Een voorbeeld Ontwikkelen en ontwerpen van technologische oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg Eerst in beeld de tekst: Ontwikkelen en ontwerpen van technologische oplossingen voor problemen in de gezondheidszorg Leg hier ook de essentie van BMT uit. Bij BMT combineer je veel verschillende technische vakgebieden. Een biomedisch technoloog past technologieën uit vakgebieden als natuurkunde, werktuigbouwkunde en chemie toe in de gezondheidszorg. Zo komt hij tot nieuwe oplossingen. 1x klikken: plaatje Echografie Een voorbeeld van het ontwikkelen van technische oplossingen voor biomedische problemen is echografie. Ultrasound werd in eerste instantie gebruikt in de Tweede Wereldoorlog om in de zee duikboten te lokaliseren. Nu wordt het in de geneeskunde gebruikt voor echografieën voor bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap. Het is typisch Biomedische Technologie om te bedenken dat utrasound niet alleen nuttig is om duikboten te lokaliseren, maar ook gebruikt kan worden om beelden te maken in het menselijk lichaam. Vergelijkbaar voorbeeld is: magnetisme -> MRI scan

5 Bmt: De pijlers Elektrotechniek Werktuigbouwkunde Biologie Wiskunde
Fysica Chemie Biologie Wiskunde Chemie Biologie Wiskunde Die richtingen van BMT die in de bachor alle 3 aan bod komen (in master specialiseer je je verder in 1 van deze richtingen):  Klikken en vakgebieden verschijnen per richting Korte toelichting richtingen: Weefseltechniek ‘Tissue Regeneration’ houdt zich bezig met het herstellen van beschadigd weefsel als bot, bloedvaten of organen. Bij het onderzoek naar celgroei en weefselherstel komen verschillende disciplines samen, zoals biologie, chemie, nanotechnologie en engineering. Onderzoekers zoeken naar innovatieve methoden om patiënteigen cellen te gebruiken voor het creëren van nieuw weefsel. Eén manier is om cellen van de patiënt te laten groeien op een biomateriaal, een soort raster. Dit raster met cellen kan vervolgens in de patiënt worden geplaatst, waar het raster tijdens het genezingsproces langzaam oplost. Op deze manier kun je bijvoorbeeld nieuw kraakbeen laten groeien in een versleten knie. Beeldvormingstechniek ‘Imaging & Diagnostics’ richt zich op het in beeld krijgen van processen in het menselijk lichaam. Hierbij maak je gebruik van de nieuwste technieken op het gebied van (foto)akoestiek, echografie en biomagnetisme. Door gebruik te maken van foto-akoestiek, bijvoorbeeld, is binnen onderzoeksinstituut MIRA een nauwkeurige en pijnloze methode ontwikkeld om borstkanker bij jonge vrouwen te detecteren. Een ander onderzoek binnen deze specialisatie heeft betrekking op het detecteren en vernietigen van tumoren met behulp van nanodeeltjes. Bewegingstechniek ‘Neural & Motor Systems’ bestudeert de interactie tussen de hersenen, de zenuwen, de spieren en het skelet. Voorbeelden van onderzoek binnen deze specialisatie zijn de ontwikkeling van geavanceerde revalidatierobots, apparaten om pijngevoeligheid te meten, 3D-bewegingssenoren en innovatieve protheses. Plaatje lopes: looprobot om mensen opnieuw te leren lopen na bijv. beroerte. Het apparaat ondersteunt daar waar de patiënt ondersteuning nodig heeft. Lopes robot is aan de UT ontwikkeld. Bewegingsapparaat en neuraalsysteem Beeldvorming en diagnostiek Cel- en weefseltechnologie

6 BMT: Opbouw opleiding Jaar 1 De maakbare mens (biomaterialen)
Microscopische detectie van tumoren Meten is weten (medische sensoren) Adapterende botten (ontwerp van prothese) Jaar 2 Creëren van biologisch weefsel Transportfenomenen in biologische systemen Zicht op gewricht (beeldvorming) Brein in balans (bewegings sturing van de mens) Jaar 3 Vrije keuze of Neural & Motor systems of Imaging & Diagnostics of Tissue Engineering Bachelor eindopdracht Er staat vrij veel informatie op deze sheet, geef richting de luisteraars aan dat het niet de bedoeling is dat ze dit allemaal onthouden. Maar dat je een beeld wilt geven van de opbouw van de opleiding en de onderwerpen. Een jaar bestaat uit 4 modules. In elke module staat een probleem centraal. Dat is altijd een probleem waar wetenschappers tot nu toe nog geen antwoord op hebben gevonden. Aan jou en je projectgroep de taak met een originele oplossing te komen. Iedere module start met een aftrap waar een (ervarings)deskundige komt vertellen over de achtergrond van het probleem. Vervolgens ga je met een projectteam aan de slag. Ondertussen leer je tijdens colleges en practica allerlei zaken die je nodig hebt bij het oplossen van je probleem, zoals wiskunde, mechanica en celbiologie. Deze onderdelen sluit je vaak af met een individuele toets. De module wordt afgesloten met een gezamenlijke presentatie van jullie nieuwe, originele toepassing of ontwerp. In de volgende sheets worden er 2 projecten uitgelicht. Heb je veel tijd en vond je een van de andere modules erg leuk: vertel daar dan wat over. Let op dat je bij module 5 (Creëren van biologisch weefsel) bij voorkeur niet spreekt over het kweken van stamcellen tot bijv. botweefsel. Ethisch ligt dergelijk onderzoek nogal gevoelig. Tijdens jullie module wordt daar zorgvuldig mee omgegaan, maar in zo’n presentatie is er geen ruimte om dat zorgvuldig te omschrijven en kunnen woorden als stamcellen kweken al snel verkeerd vallen. Daarom is het beter om het algemeen te houden Bijv. ‘we leren of denken na over het ontwikkelen van nieuw weefsel’. Het Twents Onderwijsmodel staat in het teken van projectonderwijs in modules. In een bachelor studiejaar komen 4 modules aan bod, waarin je in teamverband gaat werken aan een project vanuit de praktijk. In de projecten maak je kennis met verschillende professionele rollen en thema’s binnen de BMT: als Ontwerper, als Onderzoeker of als Organisator. In deze manier van werken ontdek je waar jouw kracht ligt. Hoe zien de modules van het eerste jaar er nu voor de opleiding BMT eruit? Voor het eerste jaar hebben we de modules De maakbare mens, Microscopische Detectie van tumoren, Meten met medische sensoren en Implantaten en adapterende botten. Per module staat 1 project centraal. In deze module komen meerdere onderdelen aan de orde, zoals theorie en practica. Alle onderdelen in de module hebben met dat ene onderwerp te maken. Doordat het onderwijs sterk samenhangt heb je de kennis van het ene onderdeel nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen. De ervaring leert dat je zo sneller, beter en leuker studeert.

7 Microscopische detectie van tumoren
BMT: Thema’s Celbiologie Optica Project: Tumoren en Microscopie Microscopische detectie van tumoren Beschrijving van module 2 Tip: speel deze sheet eens af in presentatiemodus om de volgorde van de plaatjes te zien. Project: micoscopische detectie van tumoren Je volgt colleges over celbiologie. Daarnaast leer je in colleges en practica meer over de optica en bouw je je eigen microscoop. Aan het einde van de module kun je met je zelfgebouwde microscoop het verschil vaststellen tussen normaal weefsel en tumorweefsel. Neural & Motor systems 1e module 3e jaar (keuzemodule) Neural & Motor systems Biomechatronicproject: Tekenrobot voor Duchenne: Ontwerp en bouw een robot waarmee je kunt tekenen en die aangestuurd wordt met elektrische spiersignalen (EMG). Oftewel een robot waarmee je kunt tekenen zonder je arm te bewegen. Met zo’n robot zouden mensen met de ziekte van Duchenne kunnen tekenen. Tijdens de eindpresentaties demonstreerde ieder team zijn robot en was er een patiënt met de ziekte van Duchenne aanwezig om te robots te beoordelen. (zie foto’s) Microscopische detectie van tumoren Neural & Motor systems

8 BMT: toekomstperspectief
Wetenschap …als wetenschappelijk onderzoeker …bij universiteiten …bij onderzoeksinstituten … bij academische ziekenhuizen Bedrijfsleven …als system engineer …als product ontwikkelaar …als projectmanager ... als consultant ... als onderzoeker bij Research & Development-afdelingen Ziekenhuizen … gebruik, kwaliteit, onderhoud en de veiligheid van medische apparatuur …als klinisch fysicus Wat kun je doen na je studie: 3 gebieden waar de meeste BMT’ers terecht komen incl een voorbeeld. Wat ga je doen nadat je je masteropleiding hebt afgerond? De vraag naar technologische oplossingen in de gezondheidszorg groeit. Daardoor zal er in toenemende mate behoefte zijn aan de ingenieurs achter die oplossingen. Hierbij zijn jouw ideeën en inzichten absoluut nodig. Twentse biomedisch technologen gaan aan de slag bij: - universiteiten (32%) - bedrijfsleven (33%) - ziekenhuizen (24%) De overige 10% werkt bij revalidatiecentra, de overheid, ingenieursbureaus of in het onderwijs. Loes Segerink is gepromoveerd en ontwikkelt op de Universiteit Twente een chip waarmee je de kwaliteit van sperma kunt bepalen en gezonde cellen kunt selecteren. Zo hoopt ze de behandeling van verminderd vruchtbare mannen goedkoper en makkelijker te maken. Loes is onderzoeker, maar inmiddels is er samen met anderen een bedrijfje opgericht dat de ‘fertility chip’ op de markt wil brengen. (leuk detail: werd in 2013 opgenomen in de VIVA400. Dit is een jaarlijkse lijst met 400 succesvolle en inspirerende vrouwen van tijdschrift Viva) 2. Jeroen Nijman werkt in IJsland voor grote producent van protheses. 3. Wilco Kleine werkt als biomedisch technoloog in Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Hij houdt zich bezig met: Coördinatie|Verbetering|Verantwoording|Advies|Controle •Kwaliteitvan (toepassing van) medische technologie •Veiligheidvan (toepassing van) medische technologie •Inzetbaarheidvan medische technologie Loes ontwikkelde tijdens haar promotieonderzoek een chip waarmee je de kwaliteit van sperma kunt bepalen. Jeroen ontwerpt voetprotheses. Hij test op loopmachines en maakt ze klaar voor productie. Wilco is verantwoordelijk voor een veilige toepassing van medische apparatuur in het ziekenhuis

9 Technische geneeskunde
Utwente.nl/bachelor/tg De tweede studie waar ik iets over ga vertellen is Technische Geneeskunde

10 Tg: Een voorbeeld Vraag stellen aan de groep, wat is dit?
Glazen kunsthart, voorbeeld van toepassing techniek in de gezondheidszorg

11 30% 30% 30% 10% Tg: De pijlers Geïntegreerd onderwijs Geneeskunde
Technologie 10% Professioneel Gedrag & Stage De opleiding is gebaseerd op een aantal pijlers. Uitleggen van iedere pijler hoe deze terugkomt in het voorbeeld: Geneeskunde: anatomie, fysiologie, pathofysiologie Technologie: voorbeeld echo: relatief simpele vorm van techniek. Verder bezig met CT, PET, MRI.. (uitleggen) Integratie: zonder integratie geen TG-er, voorbeeld van geintegreerde vakken met practicum, bijvoorbeeld respiratoir systeem met fiets practicum PG & Stage: voorbeelden waarom professioneel gedrag belangrijk is en vertel waar je stage hebt gelopen Geneeskunde: anatomie Techniek: wiskundige formules Integratie: HPS PG&S: patientgesprek

12 Tg: studieopbouw Stage Bloedvormend- en immuunsysteem
    Stage Bloedvormend- en immuunsysteem Wiskunde, communicatie, consultvoering, professioneel gedrag Anatomie, pathofysiologie, principes van beeldvorming, meten en verwerken van signalen  Spijsverterings-systeem  Cardiovasculair en Respiratoir systeem  Neurale systeem Bewegings- apparaat   Wiskunde, consultvoering, professioneel gedrag, gezondheidsrecht, methoden en technieken, ethiek  Zintuiglijk systeem  Stage  Urogenitale systeem  Biomaterialen, human body interaction  Multidisciplinaire Bachelor afstudeeropdracht  Consultvoering, methoden en technieken Professioneel gedrag, gezondheidsrecht, ethiek

13 TG: thema’s Anatomie & Beeldvormende Techniek Regulatie & Integratie
Combinatie vak. Duidelijke opbouw in anatomie, pathologie (icterus werkgroep) en techniek (echo). Vervolgens integratie van alle onderdelen in het bodypaint practicum. Anatomische kennis van thorax en abdomen Technische kennis over echo en geluidsgolven Toepassing in bodypaint practicum Regulatie & Integatie Vak uitleggen Voorbeeld is hier van Simulink, een onderdeel van Matlab. Leg uit wat Matlab is en waar je het voor gebruikt. Daarnaast even kort het doel van het vak aangeven (inzicht krijgen in de diverse regelsystemen van het menselijk lichaam). Voorbeeldformule rechtsbovenin is het blok ‘warmtehuishouding van het lichaam’. Belangrijk om aan te geven dat wiskunde een belangrijk deel is van onze opleiding. Als je met moeite een 6 hebt gehaald op het VWO ga je het zwaar krijgen, etc. Anatomie & Beeldvormende Techniek Regulatie & Integratie

14 Tg: Beroepsprofiel Als Technisch Geneeskundige in het ziekenhuis:
Werk je in een behandelteam Kun je geavanceerde technologie op de patiënt toepassen Ben je vernieuwend in de gezondheidszorg Ben je uniek! Andere beroepsmogelijkheden: Onderzoeker Bedrijfsleven

15 Gezondheids-wetenschappen
Utwente.nl/bachelor/GZW De derde studie waarover ik iets zal vertellen is Gezondheidswetenschappen.

16 GZW: Een voorbeeld ...Stel een ziekenhuis wil een PET-scan aanschaffen. Met zo’n scan kun je de uitzaaiing van kankercellen via radioactieve stoffen traceren. De aanschaf van zo’n apparaat is erg duur. Vooraf dien je met een aantal zaken rekening te houden. De inkomsten (via vergoeding voor onderzoek en behandeling) moeten namelijk wel opwegen tegen de kosten van aanschaf, gebruik en onderhoud van zo’n PET-scan. Wanneer het ziekenhuis de scan aanschaft komen er nieuwe vragen. Hoe organiseren we onze processen zo dat we optimaal gebruik kunnen maken van de scan. Je kunt je wel voorstellen dat sommige patiënten niet lang kunnen wachten op hun scan. Maar je ook niet wilt dat de scan lang ongebruikt is. En dat onderhoud tijd en geld kost. Dit is een voorbeeld van waar je je als Gezondheidswetenschapper mee bezig kunt houden. Omdat goed te kunnen doen, moet je als gezondheidswetenschapper verstand hebben van verschillende vakgebieden -> zie volgende slide

17 Onderzoeks-methodologie
GZW: De pijlers De opleiding is gebaseerd op een aantal pijlers. Eerst uitleggen ieder gebied en dan met terugkoppelen obv het voorbeeld aanschaf PET-scan. Gezondheid en ziekte Om zorgprocessen te verbeteren, je moet weten wat ziek zijn en gezond zijn is, hoe het komt dat iemand ziek wordt, wat de symptomen zijn en wat de meest gebruikte diagnose- en behandelmethodes zijn. Je leert welke (chronische) ziekten er zijn, wat de meest gangbare behandelmethoden zijn en hoe patiënten dit ervaren. Hiervoor volg je vakken als anatomie, pathofysiologie (ontstaan van ziektes) en epidemiologie. In het voorbeeld van de PET-scan : wat is kanker, welke vormen zijn er, wat zijn de meest gangbare behandelmethoden, hoe vaak komt het voor etc. Organisatie en Beleid Tijdens de opleiding krijg je ook een achtergrond in bedrijfs- en bestuurskunde en leer je hoe de gezondheidszorg is georganiseerd. Hoe verlopen de verschillende processen, hoe wordt de organisatie gefinancierd? Maar ook: hoe wordt beleid geformuleerd en hoe worden innovaties geïmplementeerd? De opleiding richt zich niet alleen op organisatieniveau maar behandelt ook de manier waarop verschillende zorgorganisaties met elkaar samenwerken en de rol van de overheid. In het voorbeeld van de PET-scan: je moet de invoering van de scan in het ziekenhuis zo zien te managen dat de juiste patiënten gebruik kunnen maken van de scan en hier niet lang op hoeven wachten. Daarom bekijk je de organisatorische, logistieke en financiële consequenties van de invoering van zo’n PET-scan. Technologie Technische ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel en spelen een steeds grotere rol in het zorgproces. Daarom leer je aan de Universiteit Twente welke technologische ontwikkelingen er zijn en wat deze moderne technologie betekent voor de patiënt en het zorgproces. Bijv. welke technieken patiënten kunnen helpen om bijvoorbeeld met een bepaalde ziekte langer thuis te kunnen wonen (plaatje zorgrobot: robots zullen hierin steeds grotere rol gaan spelen) In het voorbeeld van de PET-scan: om een advies te geven voor de aanschaf van de PET-scan hoef je niet tot in detail te weten hoe de PET-scan werkt, maar wel wat de mogelijkheden van de technologie zijn, voor welke diagnoses en behandelingen de PET-scan ingezet word etc. Onderzoeksmethodologie Een belangrijke vaardigheid van de gezondheidswetenschapper is het kunnen onderzoeken van zorg. Dit houdt in dat je de informatie uit bestaand onderzoek kunt interpreteren en verwerken, maar ook dat je zelf een gedegen onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. In het voorbeeld van de aanschaf van PET-scan: om te bepalen of en hoe je een PET-scan kunt inzetten in jouw organisatie, zul je onderzoek moeten doen. Hiervoor moet je eerder onderzoek kunnen beoordelen en eigen onderzoek op kunnen zetten. Gezondheid en Ziekte Organisatie en Beleid Technologie Onderzoeks-methodologie

18 GZW: Opbouw studie Jaar 1 Patiënt en Zorg
Gezondheid, Ziekte en Preventie Gezondheids-onderzoek Optimalisatie van zorg Jaar 2 Health Economics & Management Accounting Klinisch wetenschappelijk onderzoek Ondernemerschap in de zorg Technologie en samenleving Jaar 3 Vrije keuzeruimte Bachelor eindopdracht Er staat vrij veel informatie op deze sheet, geef richting de luisteraars aan dat het niet de bedoeling is dat ze dit allemaal onthouden. Maar dat je een beeld wilt geven van de opbouw van de opleiding en de onderwerpen. Een jaar bestaat uit 4 modules. In elke module staat een project centraal. Aan jou en je projectgroep de taak met een originele oplossing voor de projectvraag te komen. Ondertussen leer je tijdens colleges en practica allerlei zaken die je nodig hebt bij het oplossen van je probleem. Deze onderdelen sluit je vaak af met een individuele toets. De module wordt afgesloten met een gezamenlijke verslag of presentatie. Doordat het onderwijs sterk samenhangt heb je de kennis van het ene onderdeel nodig om het andere onderdeel te kunnen begrijpen. De ervaring leert dat je zo sneller, beter en leuker studeert. Module 1 van jaar 2 is Engelstalig, de rest Nederlandstalig (wordt samen gegeven met Engelstalige opleiding) In de volgende sheets wordt het eerste project uitgelicht. Heb je veel tijd en vond je een van de andere modules erg leuk: vertel daar dan wat over.

19 GZW: Het 1e jaar Project: Patient en zorg Jaar 1 Patiënt en Zorg
Gezondheid, Ziekte en Preventie Onderzoek in de Gezondheidszorg Optimalisatie van de Zorg Theorie: - Structuur en organisatie van zorg - Leven met chronische aandoening - Technologie en chronische zorg - Modellen chronische zorg - Anatomie - Celbiologie Project: Patient en zorg Module 1: Patiënt en zorg Het project dat in deze module centraal staat, gaat over chronische gezondheidsproblemen. Je bekijkt samen met je projectgroep welke ontwikkelingen in het Nederlandse zorgsysteem van invloed zijn op de huidige zorg voor chronisch zieken. Je verdiept je in de situatie van een chronisch zieke patiënt. Wat is de impact van het gezondheidsprobleem op het dagelijks leven van de patiënt en hoe speelt het zorgsysteem daar op in? Je analyseert wat de knelpunten zijn in de huidige zorg voor chronische gezondheidsproblemen en bedenkt hoe je die knelpunten kunt oplossen. In de theorie, die met het project samenhangt, leer je meer over het leven met een chronische aandoening, de structuur en organisatie van zorg en technologie in de chronische zorg. Daarnaast doe je in vakken als anatomie en celbiologie de basiskennis op over de werking van het menselijk lichaam; kennis waarop je later in je studie voortborduurt.

20 GZW: Thema’s Technologie Organisatie en Beleid Organisatie en beleid
Je maakt beleid omdat je iets wilt bereiken. Om dat te bereiken schrijf je doelstellingen en de weg daarnaartoe. Bijvoorbeeld; op een verpleegafdeling wil met werken volgens bepaalde richtlijnen; hiervoor schrijf je wat die richtlijn in houdt en hoe het personeel zich daar aan kan houden. Zo doet de overheid dat ook: wat willen ze bereiken? Bijvoorbeeld betere hygiene in zorginstellingen. De inspectie vd gezondheidszorg zal hierover richtlijnen schrijven waarmee het doel meetbaar wordt. Zo weet een zorginstelling waar ze aan moet voldoen en hoe ze dat kan waarmaken. Technologie Het is handig om mee te kunnen denken EN praten met bijvoorbeeld artsen. Waar hebben zij behoefte aan? Wat is nou precies het probleem bij die patiëntengroep. Als je daarover kunt meepraten, kan je ook helpen om bestaande technologie misschien wel veel beter toe te passen. Je weet wat de artsen willen en je weet van het bestaan van technologie en jij bent degene die dat kan koppelen. Technologie Organisatie en Beleid

21 GZW: toekomstperspectief
Beleid en advies … als beleidsadviseur … bij verzekeraars … bij adviesbureaus … zorginstellingen … bij de overheid Management en organisatie …als projectleider … als manager …in ziekenhuizen …in thuiszorginstellingen … bij medische bedrijven …bij zorgverzekeraars Onderzoek … universiteiten (promoveren) … bij een onderzoeksinstituut … onderzoek & advies bureaus … medische bedrijven … meten van kwaliteit van zorg … evalueren van innovaties De huidige ontwikkelingen in de zorg vragen om professionals die de zorg begrijpen en deze kunnen vernieuwen. Zeker wanneer je na je bachelor een master volgt, zijn de mogelijkheden op de arbeidsmarkt groot. Onze afgestudeerden werken bij ziekenhuizen, verzekeraars, thuiszorginstellingen, adviesbureaus, de overheid en medische bedrijven. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als manager of projectleider die nieuwe zorgconcepten implementeert. Of als onafhankelijk adviseur in de samenwerking tussen diverse zorgorganisaties. Werken als beleidsmaker, bijvoorbeeld voor de overheid, kan ook. Je buigt je dan over vragen als: hoe kun je problemen op het gebied van volksgezondheid voorkomen? Of je wordt onderzoeker en test bijvoorbeeld de doelmatigheid van nieuwe hulpmiddelen of maakt de kwaliteit en veiligheid in de zorg meetbaar. Arnica Projectmanager - ontwikkelen leefstijl game voor diabetes patiënten Adviseur zorgfinanciering – manieren van financiering binnen zorgketen Timon Opzetten van onderzoeken onder leden van patiëntenorganisaties Trainee management & advies - opleidingstraject bij organisatie adviesbureau Pia Adviseur zorginnovatie - technologie inzetten voor zorg op afstand zodat patiënten langer zelfstandig kunnen wonen

22 toelatingseisen Opleidingen NT NG EM CM Biomedische Technologie +
WiB, Na - Technische Geneeskunde Bio Gezondheidswetenschappen Alleen de vwo instroomeisen zijn relevant. Scholenvoorlichtingen worden vrijwel nooit voor een havo publiek gegeven. Als er wel havo-scholieren aanwezig zijn, is het van belang dat zij contact opnemen met een studieadviseur. Geef ook de instroomeisen aan voor de andere studies in je faculteit en licht deze even kort toe.

23 Thuis op de universiteit
Studenten- leven Thuis op de universiteit Studentenleven: Naast informatie over de universiteit en de opleiding wil je ook wat vertellen over het bruisende studentenleven in Enschede. Vertel over je persoonlijke ervaringen met het studentenleven. Dat Enschede (misschien wel tot je verrassing) een echte studentenstad blijkt te zijn. Maar houd hierbij altijd de gemotiveerde studiehouding die de UT verwacht in het achterhoofd. Als je beperkte tijd hebt, ga dan sneller door de slides heen. Liever inkorten op het onderdeel ‘studentenleven’ dan op het vorige onderdeel ‘de studie’

24 enschede Kaart van enschede -> na klikken kader om de campus:
Geeft inzicht waar de campus ligt tov de stad. Evt. kun je aanwijzen waar je woont Als je hier vragen over krijgt kun je vertellen dat kamers in Enschede relatief goedkoop zijn en makkelijk verkrijgbaar. Misschien kun je wat vertellen over hoe jij het hebt ervaren om (als dit het geval is) verder van huis te studeren.

25 De campus Dit kan het eerste beeld zijn wat de scholieren van de campus krijgen. Geef aan dat de UT de enige campus is naar Amerikaans model. Wat vind je op de campus: Alle gebouwen rondom onderwijs en onderzoek Studentenkamers Sportfaciliteiten bibliotheek Huisarts/tandarts/fysiotherapeut Supermarkt/ fietsenmaker / kapper kroeg Wijs als je de tijd hebt nog wat leuke plekken aan zoals het zwembad, de plek van je eigen sportvereniging, de supermarkt/kapper of het O&O-plein.

26 De stad Kaart van enschede -> na klikken kader om centrum  na klikken foto’s oude markt. Vertel wat over de stad: Winkelen Uitgaansleven oude markt het uitgaansplein waar alle kroegjes aan liggen (terrasjes in de zomer)

27 Op kamers In de stad Op de campus
Hier kun je laten zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om in Enschede te wonen. Het is natuurlijk goed om te vertellen dat kamers goedkoop zijn en makkelijk te vinden. Vertel vooral hoe jij nu woont en wat jouw ervaring is met op kamers gaan. In de stad Op de campus

28 65 20 5 16 verenigingen sportverenigingen cultuurverenigingen
gezelligheidsverenigingen 16 studieverenigingen Eerst kun je vertellen dat als je gaat studeren je een Xtra-card kunt aanschaffen waarmee je voor een vriendenprijsje toegang krijgt tot 65 verschillende sportverenigingen, en onder andere onbeperkt toegang tot het zwembad. Je kunt wat vertellen over de hoge klimwand op één van onze studentflats. Rechts zie je een foto van de Batavierenrace. Vertel vooral over je eigen sportvereniging. Je kunt ook aan het publiek vragen wat zij van sport doen, waarbij je laat blijken dat vrijwel elke sport op de campus te doen is. Mocht een sportvereniging niet aanwezig zijn op de campus, vertel dan dat het ook mogelijk is om zelf een sportvereniging op te starten. Naast de sportverenigingen zijn er ook cultuurverenigingen. Als je zelf wat aan cultuur doet kun je over je eigen ervaringen vertellen. Anders kun je aan de hand van de plaatjes vertellen dat er bijvoorbeeld een toneelgroep is die elk jaar een musical voorbereid, of dat je ook bij de breakdancevereniging kunt gaan. Zit je zelf bij een studentenvereniging of dispuut? Vertel dan over je eigen ervaringen. Mocht je niet bij een studentenvereniging zitten, vertel dan welke verschillende opties je allemaal hebt en misschien wat over de pakkerij. Studievereniging Vertel hier iets over wat de studievereniging voor de studenten doet. Benadruk de studiegerelateerde kant: boeken, excursies, maar ook de gezelligheidskant. Misschien ben je zelf actief bij de studievereniging? Vertel hier dan iets over.

29 Kick-in 9 dagen Kick-In Afsluiter van het studentendeel: De KickIn! Vertel in het kort hoe de introductieperiode werkt en welk doel deze heeft. Benadruk hier vooral hoe gemakkelijk deze introductieperiode het jou heeft gemaakt om nieuwe mensen te leren kennen en ervoor heeft gezorgd dat je je snel vertrouwd voelde in Enschede.

30 18 & 19 Maart 2016 Kom je naar de open dag?
Dit is waar de hele presentatie om draait! Zorgen dat de scholieren en hun ouders naar de Open Dagen komen! Vertel dat je nog veel meer kunt vertellen over je studie of de campus, maar dat het het beste is om het ook een keer een zelf te ervaren. Vertel nogmaals waar ze zich aan kunnen melden voor deze dag. Tip1: heb je nog erg oriënterende scholieren in de klas? Spoor ze dan aan om naar het oriëntatieprogramma te gaan op de open dag. ‘s Ochtends volgen ze dan een programma waarbij studenten van alle opleidingen aanwezig zullen zijn. ‘s Middags kunnen ze nog naar een opleidingsspecifiek programma, dit laatste hoeven ze niet van te voren aan te geven. Tip2: heb je 6VWO’ers in de klas? Spoor ze dan aan om naar de eerstvolgende Open Dag te komen. Voor 6VWO’ers of andere scholieren die al heel goed weten welke studie ze willen doen kan het goed zijn om te vertellen dat deze scholieren een meeloopdag kunnen aanvragen. (Over de meeloopdag is geen aparte sheet opgenomen, omdat we scholieren aanmoedigen eerst een open dag te bezoeken en pas daarna een dag mee te lopen. Meeloopdag is niet voor oriëntatie maar voor als je nog twijfelt tussen een paar opleidingen en meer informatie/ervaring wil dan op een open dag wordt aangeboden. Aanmelden voor meeloopdagen kan via de site Aanmelden via:

31 Vertel kort wat Twente Academy voor de scholieren kan betekenen
Vertel kort wat Twente Academy voor de scholieren kan betekenen. Welkom bij Twente Academy. Twente Academy biedt hulp voor 3,4,5 en 6 vwo en laat je ook de eerste stappen in het studentenleven nemen. Aantal voorbeelden: Plaatje 1: online leeromgeving: De Online Leeromgeving heeft voor zowel leerlingen als docenten van alles te bieden. Duizenden animaties die aansluiten op jouw vakkenprofiel. Examens en oefenopgaven helpen jou op weg. Ieder vak heeft een eigen pagina waarop alles over dat vak te vinden is. Hoe deze pagina eruit ziet, wordt bepaald door welk lesboek jij kiest. Binnen zo'n vakportaal kan gezocht worden naar uitleg over het onderwerp waar jij meer over wilt weten. Op deze manier kan er snel gezocht worden. Plaatje 2: Masterclasses: Nieuwsgierige VWO-scholieren kunnen aan de Universiteit Twente een Masterclass volgen. Een Masterclass is een wetenschappelijk onderwijsprogramma bedoeld voor scholieren die zich graag verdiepen in één van onze onderzoeksthema’s. In een Masterclass komen vrijwel alle aspecten voorbij die horen bij universitair onderwijs. Het vormt daardoor dus ook een goede inhoudelijke kennismaking met de universiteit. De Masterclasses worden georganiseerd voor leerlingen uit 2, 3, 4, 5 en 6 VWO. Plaatje 3: Wedstrijden: Twente Academy organiseert verschillende wedstrijden zoals profielwerkstukkenwedstrijd, Mathrace, Eurekacup etc. Wil je liever face-to-face bijles of ondersteuning, dan kun je ook deelnemen aan bijlesdagen of eindexamenkampen.

32 Meer informatie utwente.nl/bachelor t. 053-4895489 e. study@utwente.nl
Leg bij deze slide de nadruk op wat je met de website kunt doen: Informatie vinden over alle opleidingen (ook masters), informatie vinden over de universiteit en over de campus, chatten met voorlichters en contact gegevens vinden, de algemene brochure bestellen en inschrijven voor de voorlichtingsdagen/meeloopdagen. Voor verdere vragen kunnen scholieren/ouders altijd persoonlijk contact opnemen met het Studie-informatiecentrum. Vertel dat zij de hele week klaar zitten om alle vragen te beantwoorden. Dit kunnen vragen over studies zelf zijn, maar ook over allerlei andere zaken die bij studeren komen kijken. utwente.nl/bachelor Of neem contact op met het Studie-Informatiecentrum: t e. fb. facebook.com/UT.studievoorlichting

33 Utwente.nl/bachelor/BMT Utwente.nl/bachelor/TG Utwente.nl/bachelor/GZW
Tot ziens! Utwente.nl/bachelor/BMT Utwente.nl/bachelor/TG Utwente.nl/bachelor/GZW Geef de mogelijkheid voor het stellen van vragen.


Download ppt "High tech human touch Utwente.nl/bachelor"

Verwante presentaties


Ads door Google