De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……... Programma voor de dag 09:00 – 09:15 Opening 09:15 – 09:45 Inzicht in Gedrag 09:45 – 10:30 Zelf aan de slag! Pauze.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……... Programma voor de dag 09:00 – 09:15 Opening 09:15 – 09:45 Inzicht in Gedrag 09:45 – 10:30 Zelf aan de slag! Pauze."— Transcript van de presentatie:

1 Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……..

2 Programma voor de dag 09:00 – 09:15 Opening 09:15 – 09:45 Inzicht in Gedrag 09:45 – 10:30 Zelf aan de slag! Pauze 10:45 – 11:15 Teamlid Prijst Teamlid aan - presentaties 11:15 – 11:45 Teamwielen Gedrag bespreken 11:45 – 12:15 Welke vragen spelen er nog over Gedrag? 12:15 – 13:15 Lunch 13:15 – 13:45 Inzicht in Drijfveren 13:45 – 14:15 Zelf aan de slag! 14:15 – 14:45 Teamlid Prijst teamlid aan - Presentaties Pauze 15:00 – 15:30 Teamwiel Drijfveren bespreken 15:30 – 16:00 Welke vragen spelen er nog over Drijfveren? 16:00 – 16:45 Reclamespot

3 Wat is Gedrag? Gedrag is volgens TSI…………… De waarneembare interactie van een persoon met zijn/haar omgeving Uiterlijk en presentatie, verbale en non-verbale communicatie Hoe je doet Neutraal begrip dus nooit Goed of Fout!

4 Zoekt controle over een tegenwerkende omgeving Reflectieve reactie Directe actie Zoekt verbinding in een bevestigende omgeving

5 Floreren in een tegenwerkende omgeving!

6 Kijk maar eens naar lichaamstaal! Correct en beleefd, gereserveerd, bewaart fysiek afstand. Directe, onderzoekende, analyserende, soms scherpe blik. Vlak stemgebruik, monotoon. Precies en formeel woordgebruik. Weinig gebaren, weinig expressie in het gezicht, weinig beweging in het lichaam.

7 Kijk maar eens naar lichaamstaal! Ferme handdruk, directe blik, leunt voorover, uitdagend, neemt ruimte in, gaat niet opzij. Spreekt luid en duidelijk, opgeheven vinger, korte gebaren. Onomwonden woordgebruik. Soms ongedurige, geïrriteerde, of bozige expressie. Energiek, dynamisch, zelfs zwijgend ‘aanwezig’.

8 Floreren in een bevestigende omgeving!

9 Kijk maar eens naar lichaamstaal! Vriendelijk en bescheiden, attent maar afwachtend, zachte handdruk. Kijkt je wel aan, maar vermijdt al te veel direct oogcontact. Zachte stem, weinig expressie, zoekend woordgebruik. Luistert graag, knikt veel en begrijpend. Ontspannen, kalm, relaxt, flegmatiek.

10 Uitnodigend, hartelijk. Stapt glimlachend op je af. Zoekt fysiek contact, schouderklopjes, arm aanraken. Geanimeerd stemgebruik, expressief gezicht, veel woorden, praat met ‘handen’, hoog spreektempo. Druk, aanwezig, beweegt veel, maakt veel geluid. Kijk maar eens naar lichaamstaal!

11 ConformiteitDominantie StabiliteitInvloed De manier waarop ik omga met…..

12 Neigingsturen/leiden Kwaliteitendoelgericht, ondernemend, direct, krachtig, competitief Typerendsterk ego, gaat voor resultaat Grootste angstcontroleverlies, misbruikt worden Uitdrukkingongedurig Kernpunten Hoge D

13 Neiginginteractie met anderen Kwaliteitenhartelijk, inspirerend, open overtuigend, enthousiast Typerendcharmante relatie- beheerder Grootste angstafgewezen worden, niet aardig zijn Uitdrukking vrolijk Kernpunten Hoge I

14 Neigingrust scheppen, helpen Kwaliteitenservicegericht, attent, luistert, zorgzaam, maakt taken af Typerendteamplayer, loyaal, nuchter Grootste angstverstoring van de status quo Uitdrukking kalm en neutraal Kernpunten Hoge S

15 Neigingvoldoen aan duidelijke, strenge criteria Kwaliteitenprecies, accuraat, beleefd, kritisch, objectief Typerendaccurate kwaliteits- bewaker Grootste angstkritiek krijgen op zijn/haar werk Uitdrukking formeel Kernpunten Hoge C

16 saai besluiteloos wantrouwig pietluttig afstandelijk agressief intolerant overheersend confronterend opgefokt ongeloofwaardig oppervlakkig overdreven indiscreet chaotisch Hoe het soms kan overkomen op anderen gedwee traag zeurderig koppig onzeker

17 Iedereen heeft alle 4 kleuren…...met alle plussen en minnen!

18 Zelf aan de slag! - Deel I Zoek met je sparringpartner een rustig plekje op. Pak jullie gedragsrapporten erbij. Lees en bespreek de volgende hoofdstukken met elkaar: Algemene Kenmerken Waarde voor de Organisatie Do’s en Don’ts in de communicatie Ideale werkomgeving Aandachtspunten Je hebt hiervoor 30 minuten de tijd.

19 Zelf aan de slag! – Deel II Bereid een korte presentatie over je sparringpartner voor van max. 2 minuten waarin je in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen: In 3 zinnen samengevat: wat is de kracht van zijn/haar Gedragsstijl? Wat draagt zijn/haar Gedragsstijl bij aan het overall teamdoel? Hoe wil hij/zij graag door anderen benaderd worden? Wat is mogelijk nog wel een leerpuntje voor hem/haar? Je hebt hiervoor 15 minuten de tijd.

20 Teamdoel Zeg het in jullie eigen woorden!

21

22

23 Wat zijn Drijfveren? Drijfveren volgens TSI…………… Motivatoren die je aanzetten tot actie Behoeften die je graag wilt vervullen Jouw kick-factor Je prioriteitenlijstje voor leven en werk Verantwoordelijk voor de ‘lichtjes’ in je ogen als een onderwerp je raakt of boeit Waarom je dingen doet Een neutraal begrip dus nooit Goed of Fout!

24 Wat zijn Drijfveren? Drijfveren vertellen jou wat jij werkelijk wilt, wat jij leuk vindt om te doen, wat je belangrijk vindt in het leven, waar je je tijd aan wilt besteden. DISC vertelt jou hoe jij dat gaat bereiken, welke stijl jij inzet om naar buiten toe voor elkaar te krijgen wat je van binnenuit wilt.

25 Wat zijn Drijfveren? Wat wil ik? Hoe ga ik dat communiceren?

26 De 6 van TSI

27 Primaire passie:IK WIL WETEN! Doel: Het vergaren van kennis, het zoeken naar de objectief/feitelijkewaarheid Intellectueel

28 Behoeften:Waarnemen, toetsen, begrijpen en systematiseren Focus op:Ratio. Harde feiten. Onderzoek. Kick: Het oplossen van een theoretische puzzel Ideale rol:Inhoudelijke problemen onderzoeken Stressoren:Geen mogelijkheden om kennis te vergaren Allergie:Subjectieve, emotionele ervaringen/meningen van anderen Intellectueel

29 Primaire passie:VOOR WAT HOORT WAT! Doel: Mijn investeringen (tijd, geld, energie, moeite, aandacht) terug verdienen. Met rente. Zakelijk

30 Behoeften:(Terug)Verdienen, besparen, vermarkten, realiseren van concrete resultaten/targets. Focus op:Materie. Bruikbaarheid. Winst. Efficiency. Kick: Het sluiten van een win-win deal Ideale rol:Zakelijke kansen verzilveren Stressoren:Geen onderhandelingsruimte Allergie:Gelijke beloning, verspilling, onrendabele investeringen Zakelijk

31 Primaire passie:IK WIL ERVAREN EN GROEIEN! Doel: Het leven ervaren als een bron van groei, voldoening, balans, expressie en schoonheid Esthetisch

32 Behoeften:Groeien, ontwikkelen, ondergaan, ervaren, voelen Focus op:Schoonheid. Balans. Piekmomenten. Zelfontplooiing Kick: In balans zijn met de omgeving (alles ‘klopt’) Ideale rol:Sfeer scheppen Stressoren:Geen ontplooiingsruimte, omgeving die uit balans is Allergie:Ratio, feiten, objectiviteit, alwetendheid, disbalans Esthetisch

33 Primaire passie:IK WIL ONVOORWAARDELIJK HELPEN! Doel: Het elimineren van pijn, verdriet, haat, de wereld een klein beetje beter maken Sociaal

34 Behoeften:Helpen, ondersteunen, luisteren, oplossen, troosten Focus op:De ander. Het ‘goede doel’. De maatschappij. Geven Kick: Als de ander geholpen is Ideale rol:Mensgericht ondersteunen Stressoren:Geen tijd voor mensen. Onrecht en ongelijkheid Allergie:Materie. Voorwaardelijkheid. Egocentrisme Sociaal

35 Primaire passie:IK WIL MACHT EN INVLOED! Doel: Vooruit komen in het leven teneinde invloed uit te kunnen oefenen en mij te laten gelden Individualistisch

36 Behoeften:Winnen, excelleren, mij onderscheiden Focus op:Strategie. Ambitie. Kansen. Status. Spanning. Kick: Het verzilveren van een unieke kans Ideale rol:Baanbrekend, oorspronkelijk en sturend zijn Stressoren:Geen ruimte voor ambities Allergie:Gelijkheid, uniformiteit, weg van de minste weerstand, samen Individualistisch

37 Primaire passie:IK WIL EEN LEIDRAAD IN HET LEVEN! Doel: Het ontdekken van de belangrijkste waarden in het leven aan de hand van een wereldomvattend systeem Ideëel

38 Behoeften:Weten, geloven, filosoferen, respecteren, uitdragen Focus op:Principes. Normen. Het systeem. Duidelijkheid. Zo hoort het. De juiste weg. Kick: Het delen/overdragen van bepaalde waarden Ideale rol:Een betrouwbare steunpilaar zijn Stressoren:Te veel vrijblijvendheid, weinig ruimte voor principes Allergie:Materie. Hier en nu. Jouw afwijkende levensfilosofie Ideëel

39 Je ‘hebt’ meer dan 1 drijfveer!

40

41 Zelf aan de slag! – Tijd voor de boodschappen Zoek je subgroep partners op; Bereid samen een reclamespot voor van maximaal 60 seconden waarin jullie het totale team moeten ‘verkopen’ aan interne en/of externe klanten/afnemers; Jullie mogen zelf kiezen: radio, TV, YouTube; Gebruik wat jullie gedurende de dag geleerd hebben over elkaar en over het team; Alle creatieve middelen zijn geoorloofd: rijmen, zingen, jingles, acteren, dansen…… Jullie hebben hiervoor 20 minuten de tijd.


Download ppt "Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……... Programma voor de dag 09:00 – 09:15 Opening 09:15 – 09:45 Inzicht in Gedrag 09:45 – 10:30 Zelf aan de slag! Pauze."

Verwante presentaties


Ads door Google