De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……..."— Transcript van de presentatie:

1 Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……..

2 Programma voor de dag 09:00 – 09:15 Opening
09:15 – 09:45 Inzicht in Gedrag 09:45 – 10:30 Zelf aan de slag! Pauze 10:45 – 11:15 Teamlid Prijst Teamlid aan - presentaties 11:15 – 11:45 Teamwielen Gedrag bespreken 11:45 – 12:15 Welke vragen spelen er nog over Gedrag? 12:15 – 13:15 Lunch 13:15 – 13:45 Inzicht in Drijfveren 13:45 – 14:15 Zelf aan de slag! 14:15 – 14:45 Teamlid Prijst teamlid aan - Presentaties 15:00 – 15:30 Teamwiel Drijfveren bespreken 15:30 – 16:00 Welke vragen spelen er nog over Drijfveren? 16:00 – 16:45 Reclamespot

3 Wat is Gedrag? Gedrag is volgens TSI……………
De waarneembare interactie van een persoon met zijn/haar omgeving Uiterlijk en presentatie, verbale en non-verbale communicatie Hoe je doet Neutraal begrip dus nooit Goed of Fout!

4 Zoekt controle over een tegenwerkende omgeving
Reflectieve reactie Directe actie Zoekt verbinding in een bevestigende omgeving

5 tegenwerkende omgeving!
Floreren in een tegenwerkende omgeving!

6 Kijk maar eens naar lichaamstaal!
Correct en beleefd, gereserveerd, bewaart fysiek afstand. Directe, onderzoekende, analyserende, soms scherpe blik. Vlak stemgebruik, monotoon. Precies en formeel woordgebruik. Weinig gebaren, weinig expressie in het gezicht, weinig beweging in het lichaam.

7 Kijk maar eens naar lichaamstaal!
Ferme handdruk, directe blik, leunt voorover, uitdagend, neemt ruimte in, gaat niet opzij. Spreekt luid en duidelijk, opgeheven vinger, korte gebaren. Onomwonden woordgebruik. Soms ongedurige, geïrriteerde, of bozige expressie. Energiek, dynamisch, zelfs zwijgend ‘aanwezig’.

8 bevestigende omgeving!
Floreren in een bevestigende omgeving!

9 Kijk maar eens naar lichaamstaal!
Vriendelijk en bescheiden, attent maar afwachtend, zachte handdruk. Kijkt je wel aan, maar vermijdt al te veel direct oogcontact. Zachte stem, weinig expressie, zoekend woordgebruik. Luistert graag, knikt veel en begrijpend. Ontspannen, kalm, relaxt, flegmatiek.

10 Kijk maar eens naar lichaamstaal!
Uitnodigend, hartelijk. Stapt glimlachend op je af. Zoekt fysiek contact, schouderklopjes, arm aanraken. Geanimeerd stemgebruik, expressief gezicht, veel woorden, praat met ‘handen’, hoog spreektempo. Druk, aanwezig, beweegt veel, maakt veel geluid.

11 Conformiteit Dominantie Stabiliteit Invloed
De manier waarop ik omga met….. Stabiliteit Invloed

12 Kernpunten Hoge D Neiging sturen/leiden
Kwaliteiten doelgericht, ondernemend, direct, krachtig, competitief Typerend sterk ego, gaat voor resultaat Grootste angst controleverlies, misbruikt worden Uitdrukking ongedurig

13 Kernpunten Hoge I Neiging interactie met anderen
Kwaliteiten hartelijk, inspirerend, open overtuigend, enthousiast Typerend charmante relatie- beheerder Grootste angst afgewezen worden, niet aardig zijn Uitdrukking vrolijk

14 Kernpunten Hoge S Neiging rust scheppen, helpen
Kwaliteiten servicegericht, attent, luistert, zorgzaam, maakt taken af Typerend teamplayer, loyaal, nuchter Grootste angst verstoring van de status quo Uitdrukking kalm en neutraal

15 Kernpunten Hoge C Neiging voldoen aan duidelijke, strenge criteria
Kwaliteiten precies, accuraat, beleefd, kritisch, objectief Typerend accurate kwaliteits- bewaker Grootste angst kritiek krijgen op zijn/haar werk Uitdrukking formeel

16 Hoe het soms kan overkomen op anderen saai besluiteloos wantrouwig
pietluttig afstandelijk agressief intolerant overheersend confronterend opgefokt gedwee traag zeurderig koppig onzeker ongeloofwaardig oppervlakkig overdreven indiscreet chaotisch

17 Iedereen heeft alle 4 kleuren…
...met alle plussen en minnen!

18 Zelf aan de slag! - Deel I Zoek met je sparringpartner een rustig plekje op. Pak jullie gedragsrapporten erbij. Lees en bespreek de volgende hoofdstukken met elkaar: Algemene Kenmerken Waarde voor de Organisatie Do’s en Don’ts in de communicatie Ideale werkomgeving Aandachtspunten Je hebt hiervoor 30 minuten de tijd.

19 Zelf aan de slag! – Deel II
Bereid een korte presentatie over je sparringpartner voor van max. 2 minuten waarin je in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen: In 3 zinnen samengevat: wat is de kracht van zijn/haar Gedragsstijl? Wat draagt zijn/haar Gedragsstijl bij aan het overall teamdoel? Hoe wil hij/zij graag door anderen benaderd worden? Wat is mogelijk nog wel een leerpuntje voor hem/haar? Je hebt hiervoor 15 minuten de tijd.

20 Zeg het in jullie eigen woorden!
Teamdoel Zeg het in jullie eigen woorden!

21

22

23 Wat zijn Drijfveren? Drijfveren volgens TSI……………
Motivatoren die je aanzetten tot actie Behoeften die je graag wilt vervullen Jouw kick-factor Je prioriteitenlijstje voor leven en werk Verantwoordelijk voor de ‘lichtjes’ in je ogen als een onderwerp je raakt of boeit Waarom je dingen doet Een neutraal begrip dus nooit Goed of Fout! 23

24 Wat zijn Drijfveren? Drijfveren vertellen jou wat jij werkelijk wilt,
wat jij leuk vindt om te doen, wat je belangrijk vindt in het leven, waar je je tijd aan wilt besteden. DISC vertelt jou hoe jij dat gaat bereiken, welke stijl jij inzet om naar buiten toe voor elkaar te krijgen wat je van binnenuit wilt. 24

25 Wat zijn Drijfveren? Hoe ga ik dat communiceren? Wat wil ik? 25

26 De 6 van TSI 26

27 Intellectueel Primaire passie: IK WIL WETEN!
Doel: Het vergaren van kennis, het zoeken naar de objectief/feitelijke waarheid 27

28 Intellectueel Behoeften: Waarnemen, toetsen, begrijpen en systematiseren Focus op: Ratio. Harde feiten. Onderzoek. Kick: Het oplossen van een theoretische puzzel Ideale rol: Inhoudelijke problemen onderzoeken Stressoren: Geen mogelijkheden om kennis te vergaren Allergie: Subjectieve, emotionele ervaringen/meningen van anderen 28

29 Zakelijk Primaire passie: VOOR WAT HOORT WAT!
Doel: Mijn investeringen (tijd, geld, energie, moeite, aandacht) terug verdienen. Met rente. 29

30 Zakelijk Behoeften: (Terug)Verdienen, besparen, vermarkten, realiseren van concrete resultaten/targets. Focus op: Materie. Bruikbaarheid. Winst. Efficiency. Kick: Het sluiten van een win-win deal Ideale rol: Zakelijke kansen verzilveren Stressoren: Geen onderhandelingsruimte Allergie: Gelijke beloning, verspilling, onrendabele investeringen 30

31 Esthetisch Primaire passie: IK WIL ERVAREN EN GROEIEN!
Doel: Het leven ervaren als een bron van groei, voldoening, balans, expressie en schoonheid 31

32 Esthetisch Behoeften: Groeien, ontwikkelen, ondergaan, ervaren, voelen
Focus op: Schoonheid. Balans. Piekmomenten Zelfontplooiing Kick: In balans zijn met de omgeving (alles ‘klopt’) Ideale rol: Sfeer scheppen Stressoren: Geen ontplooiingsruimte, omgeving die uit balans is Allergie: Ratio, feiten, objectiviteit, alwetendheid, disbalans 32

33 Sociaal Primaire passie: IK WIL ONVOORWAARDELIJK HELPEN!
Doel: Het elimineren van pijn, verdriet, haat, de wereld een klein beetje beter maken 33

34 Sociaal Behoeften: Helpen, ondersteunen, luisteren, oplossen, troosten
Focus op: De ander. Het ‘goede doel’. De maatschappij Geven Kick: Als de ander geholpen is Ideale rol: Mensgericht ondersteunen Stressoren: Geen tijd voor mensen. Onrecht en ongelijkheid Allergie: Materie. Voorwaardelijkheid. Egocentrisme 34

35 Individualistisch Primaire passie: IK WIL MACHT EN INVLOED!
Doel: Vooruit komen in het leven teneinde invloed uit te kunnen oefenen en mij te laten gelden 35

36 Individualistisch Behoeften: Winnen, excelleren, mij onderscheiden
Focus op: Strategie. Ambitie. Kansen. Status. Spanning. Kick: Het verzilveren van een unieke kans Ideale rol: Baanbrekend, oorspronkelijk en sturend zijn Stressoren: Geen ruimte voor ambities Allergie: Gelijkheid, uniformiteit, weg van de minste weerstand, samen 36

37 Ideëel Primaire passie: IK WIL EEN LEIDRAAD IN HET LEVEN!
Doel: Het ontdekken van de belangrijkste waarden in het leven aan de hand van een wereldomvattend systeem 37

38 Ideëel Behoeften: Weten, geloven, filosoferen, respecteren, uitdragen
Focus op: Principes. Normen. Het systeem. Duidelijkheid Zo hoort het. De juiste weg. Kick: Het delen/overdragen van bepaalde waarden Ideale rol: Een betrouwbare steunpilaar zijn Stressoren: Te veel vrijblijvendheid, weinig ruimte voor principes Allergie: Materie. Hier en nu. Jouw afwijkende levensfilosofie 38

39 Je ‘hebt’ meer dan 1 drijfveer!

40

41 Zelf aan de slag! – Tijd voor de boodschappen
Zoek je subgroep partners op; Bereid samen een reclamespot voor van maximaal 60 seconden waarin jullie het totale team moeten ‘verkopen’ aan interne en/of externe klanten/afnemers; Jullie mogen zelf kiezen: radio, TV, YouTube; Gebruik wat jullie gedurende de dag geleerd hebben over elkaar en over het team; Alle creatieve middelen zijn geoorloofd: rijmen, zingen, jingles, acteren, dansen…… Jullie hebben hiervoor 20 minuten de tijd.


Download ppt "Ons Teamdoel? Er voor zorgen dat ……..."

Verwante presentaties


Ads door Google