De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond De Doornick 17-02-2016 Onderwerp: Wel/geen continurooster?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond De Doornick 17-02-2016 Onderwerp: Wel/geen continurooster?"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond De Doornick 17-02-2016 Onderwerp: Wel/geen continurooster?

2 Reden van deze ouderavond? Ouderenquête Schoolfocus 2011 (aantal ouders die aangaven graag een continurooster te zien) Ouderenquête Schoolfocus 2013 (65% van de ouders gaf aan over een continurooster na te willen denken) Ouderraadpleging mei 2015 (Uitkomsten hiervan zie volgende dia) Werkgroep sept/jan 2016 (2 ouders uit de OR, twee leerkrachten en directeur) Overleg met gehele team en overleg met MR

3 Meest recente cijfers (ouderraadpleging mei 2015) Totaal aantal gezinnen: 119 -Geïnteresseerd: 68 -Niet geïnteresseerd: 29 -Geen voorkeur: 3 -Blanco: 2 -Niet ingeleverd: 17 Respons van 80% Duidelijke voorstanders continurooster: 57%

4 Doel/idee van een continurooster? Continuïteit en doorgaande lijn voor leerlingen.

5 Voor- en nadelen van een continurooster? VoordelenNadelen Minder onderbrekingenAnders dan het huidige rooster Korte en gezamenlijke lunchpauze op schoolDe middagpauze wordt korter Verbetering van de saamhorigheidKinderen kunnen niet meer thuis eten tussen de middag / komen minder tot rust Meer (vrije)tijd na schooltijd voor de kinderenSommige gevallen grotere afname BSO (leerlingen eerder vrij ‘s middags) / kosten BSO hoger Kosten TSO komen te vervallenOpvang van de kinderen in de school bij slecht weer Het eten op school/overblijven is geen uitzonderingExtra belasting schoolorganisatie: -Pleinwacht in relatie tot wetgeving pauzetijden (taakverzwaring) -Minder onderling contact -Andere manier van voorbereiden Minder haal- en brengmomentenNiet op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd

6 Uitslag van dit onderzoek? …..om niet over te stappen naar een continurooster! Voor De Doornick…….

7 Argumenten hiervoor te kiezen? Verandering van het schoolsysteem mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit van ons onderwijs!!  Ondanks een wens tot verandering bij een kleine meerderheid van de ouders, moeten er wel aan belangrijke voorwaarden kunnen worden voldaan!!

8 Argumenten om dit niet in te voeren Klein team  taakverzwaring bij het personeel / minder onderling contact Resultaten uit onderzoeken bij scholen die zijn overgestapt (ervaren meer werkdruk en stijging van het ziekteverzuim) Wettelijke richtlijnen pauzetijden: dit in combinatie met pauzediensten en onze visie op toezicht houden (  voorbeeld onze interventie 10.00 uur pauze)

9 En nu……..? Verandering TSO  realisatie TSO 2.0 Ontwikkelingen breder aanbod  voorbeeld PSZ

10 Afsluiting  Vragen en/of opmerkingen?  Bedankt voor uw komst en wel thuis!!


Download ppt "Ouderavond De Doornick 17-02-2016 Onderwerp: Wel/geen continurooster?"

Verwante presentaties


Ads door Google