De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H6.1 De Opstand in de Nederlanden

Verwante presentaties


Presentatie over: "H6.1 De Opstand in de Nederlanden"— Transcript van de presentatie:

1 H6.1 De Opstand in de Nederlanden
Ontdekkers en hervormers

2 De Godsdienstoorlogen
Door de Reformatie meerdere godsdienstoorlogen Frankrijk (zie aantekening H7. 1) Duitse rijk Karel V komt tot een tijdelijke oplossing tijdens de vrede van Augsburg (1555) cuius regio, eius religio De Nederlandse opstand ( ) Strijd tegen de Ottomanen (Turken) Bijv. beleg van Wenen (1529)

3

4 Spaanse rijk in de 16e eeuw
Hele rijk: koning (Karel V, Filips II) Een land: landvoogd (Filips II sinds 1555 ingesteld) Een gewest: stadhouder

5 Oorzaken van de Opstand
Religieus Streng optreden Filips II tegen protestanten (bloedplakkaten, inquisitie) Herindeling bisdommen zonder inspraak edelen Politiek Centralisatie onder Karel V en Filips II gaat ten koste van de vrijheden van edelen en steden Economisch Hoge belastingen Werkloosheid Hoge graanprijzen door o.a. misoogsten

6 Begin van de Opstand 1566 Smeekschrift van edelen naar de landvoogdes Margaretha van Parma (beperking vervolgingen) Gevolg: toename hagenpreken Loop uit de hand in Steenvoorden (Beeldenstorm)

7

8 Verloop van de opstand Alva komt rust herstellen
Invoering Bloedraad (edelen Egmond en van Hoorne worden onthoofd: Willem van Oranje is gevlucht) Invoeren van de tiende penning (belasting) 1568 eerste mislukte veldslag van Willem van Oranje 1572 verovering watergeuzen van Den Briel (keerpunt in de strijd) Meer steden kiezen de kant van Willem van Oranje 1576 Pacificatie van Gent (Opstandige gewesten beloven eenheid en gewetensvrijheid: geen geloofsvervolgingen)

9 1579 Katholiek zuidelijke gewesten sluiten de Unie van Atrecht (herstel katholieke geloof; voor Filips II) 1579 Noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht (calvinisme officiële godsdienst) 1580 Willem van Oranje wordt in de ban gedaan 1581 Plakkaat van Verlatinghe (Filips II wordt afgezworen als koning) 1584 moord op Willem van Oranje 1588 ontstaan van de Republiek (van zeven gewesten) Twaalfjarig Bestand 1648 Vrede van Münster

10

11


Download ppt "H6.1 De Opstand in de Nederlanden"

Verwante presentaties


Ads door Google