De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontdekkers en hervormers H6.1 DE OPSTAND IN DE NEDERLANDEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontdekkers en hervormers H6.1 DE OPSTAND IN DE NEDERLANDEN."— Transcript van de presentatie:

1 Ontdekkers en hervormers H6.1 DE OPSTAND IN DE NEDERLANDEN

2  Door de Reformatie meerdere godsdienstoorlogen  Frankrijk (zie aantekening H7. 1)  Duitse rijk  Karel V komt tot een tijdelijke oplossing tijdens de vrede van Augsburg (1555) cuius regio, eius religio  De Nederlandse opstand (1568-1648)  Strijd tegen de Ottomanen (Turken)  Bijv. beleg van Wenen (1529) DE GODSDIENSTOORLOGEN

3

4 SPAANSE RIJK IN DE 16 E EEUW Een land: landvoogd (Filips II sinds 1555 ingesteld) Een gewest: stadhouder Hele rijk: koning (Karel V, Filips II)

5  Religieus  Streng optreden Filips II tegen protestanten (bloedplakkaten, inquisitie)  Herindeling bisdommen zonder inspraak edelen  Politiek  Centralisatie onder Karel V en Filips II gaat ten koste van de vrijheden van edelen en steden  Economisch  Hoge belastingen  Werkloosheid  Hoge graanprijzen door o.a. misoogsten OORZAKEN VAN DE OPSTAND

6  1566 Smeekschrift van edelen naar de landvoogdes Margaretha van Parma (beperking vervolgingen)  Gevolg: toename hagenpreken  Loop uit de hand in Steenvoorden (Beeldenstorm) BEGIN VAN DE OPSTAND

7

8  Alva komt rust herstellen  Invoering Bloedraad (edelen Egmond en van Hoorne worden onthoofd: Willem van Oranje is gevlucht)  Invoeren van de tiende penning (belasting)  1568 eerste mislukte veldslag van Willem van Oranje  1572 verovering watergeuzen van Den Briel (keerpunt in de strijd)  Meer steden kiezen de kant van Willem van Oranje  1576 Pacificatie van Gent (Opstandige gewesten beloven eenheid en gewetensvrijheid: geen geloofsvervolgingen) VERLOOP VAN DE OPSTAND

9  1579 Katholiek zuidelijke gewesten sluiten de Unie van Atrecht (herstel katholieke geloof; voor Filips II)  1579 Noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht (calvinisme officiële godsdienst)  1580 Willem van Oranje wordt in de ban gedaan  1581 Plakkaat van Verlatinghe (Filips II wordt afgezworen als koning)  1584 moord op Willem van Oranje  1588 ontstaan van de Republiek (van zeven gewesten)  1609-1621 Twaalfjarig Bestand  1648 Vrede van Münster

10

11


Download ppt "Ontdekkers en hervormers H6.1 DE OPSTAND IN DE NEDERLANDEN."

Verwante presentaties


Ads door Google