De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwsbegrip en Jeugdbieb

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwsbegrip en Jeugdbieb"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwsbegrip en Jeugdbieb
Algemeen Wie ben ik? Waarom sta ik hier? Wie kent Nieuwsbegrip? Wie doet iets met de boekentips van Jeugdbieb bij Nieuwsbegrip? Missie Nieuwsbegrip: betere lezers Marianne Molendijk, Inspiratiemiddag 15 februari 2016

2 Waarom Nieuwsbegrip? Deze inspiratiemiddag is vanwege het 15-jarig jubileum van Jeugdbieb. Nieuwsbegrip is ook jarig. Dit schooljaar bestaat Nieuwsbegrip 10 jaar. Op sommige scholen is het zelfs een vak op het rooster geworden. Waarom zijn we gestart met Nieuwsbegrip? In Rotterdam zochten we tien jaar geleden naar een manier om leerlingen meer te motiveren voor het vak begrijpend lezen. Scholen werkten met papieren methodes waarvan de teksten snel verouderden en daardoor niet interessant waren om te lezen. Bovendien was de aanpak van het begrijpend lezen niet succesvol. Leerlingen scoorden niet goed en daar moest verandering in komen. Wij zochten het in de motivatie: het nieuws is altijd boeiend voor zowel de kinderen als de leerkrachten. Bovendien leer je heel veel van de wereld als je het nieuws leest en leer je nieuwe woorden. Belangrijke elementen voor beter leren begrijpend lezen. Uiteindelijk willen we graag dat leerlingen beter en met plezier lezen en dat wilt u waarschijnlijk ook allemaal.

3 Tien jaar Nieuwsbegrip
Onze nieuwe aanpak bleek een schot in de roos. Wekelijks werken er meer dan 6000 scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo met Nieuwsbegrip. Het gaat om honderdduizenden kinderen die nieuwsgierig zijn naar wat er in de wereld gebeurt.  Inmiddels zijn we meer dan 400 afleveringen verder en bestaat er al een generatie leerlingen die met Nieuwsbegrip is opgegroeid. Sinds 5 jaar maken we Nieuwsbegrip op vijf niveaus van niveau AA voor groep 4, tot en met niveau D voor 3 / 4 havo/vwo. Ieder jaar maken we nu 40 tot 42 nieuwe afleveringen. In tien jaar tijd hebben we Nieuwsbegrip ontwikkeld tot wat het nu is: een compleet programma voor begrijpend lezen aan de hand van de actualiteit. Met wekelijks een filmpje gemaakt door het NOS Jeugdjournaal. Met iedere twee weken Nieuwsbegrip Schrijven. Sinds een half jaar werken we samen met Jeugdbieb met boekentips en hebben we een nieuwsquiz met Squla samen. Ook worden er elke week lessen Nieuwsrekenen gemaakt. Ook hebben we al vijf jaar Nieuwsbegrip in Vlaanderen, inmiddels ook op drie niveaus.

4 Hoe maken we Nieuwsbegrip?
Met een team van 15 mensen Iedere maandag

5 Hoe wordt Nieuwsbegrip gemaakt?
Maandagochtend 9:00 – 9:30 uur: We kijken welke onderwerpen de scholen hebben ingestuurd en kiezen met elkaar het onderwerp.   9:45 uur: Tijd om te bellen met het Jeugdjournaal. We vertellen waar onze teksten over gaan en zij vertellen wat zij in het filmpje willen laten zien. 10:00 uur: We zoeken naar informatie en beginnen met het schrijven van de teksten. Ook kiezen we over welke andere tekstsoort we een les gaan maken voor Nieuwsbegrip XL. 11:00 uur: De eerste versies van de teksten zijn klaar. We kiezen met welke woorden er geoefend gaat worden in de woordenschatles van Nieuwsbegrip XL.  De hele middag zijn we bezig met het verder schrijven van de teksten en de opdrachten.   15.00 uur: Het is spitsuur bij de meelezer! Hij bekijkt alle teksten en opdrachten en zorgt dat er geen foutjes meer in staan. 16:00 uur: De teksten worden aangepast zodat ze voorgelezen kunnen worden en de luisteropdrachten worden gemaakt.   17.00 uur: De eerste lessen zijn helemaal klaar. De woordenschatmensen werken nog even door. ’s Avonds: Alles is klaar! De lessen en het filmpje staan op de website. Zo kunnen alle scholen dinsdagochtend starten met een nieuwe aflevering van Nieuwsbegrip.

6 Hoe werkt Nieuwsbegrip?
Leerlingen/scholen dragen onderwerpen voor de teksten aan Hoe kiezen we de onderwerpen: In het nieuws Aangedragen door een school Afwisseling tussen lichte en zware onderwerpen Aansprekend voor kinderen van verschillende leeftijden In overleg met Jeugdjournaal

7 Wat biedt Nieuwsbegrip?
Wekelijks via de website een actuele les (informatieve tekst + opdrachten + handleiding), beschikbaar op maandagavond. Alles op vijf niveaus Scholen printen en kopiëren zelf het materiaal Woordenschat en andere tekstsoort Nieuwsbegrip XL via de computer.

8

9 Onderdelen van Nieuwsbegrip
Schrijven Nieuwsbegrip Thuis NIEUWSBEGRIP Nieuwsbegrip Basis Begrijpend lezen van informatieve teksten (DOWNLOADEN) XL andere tekstsoorten, woordenschat, toetsen (ONLINE) Nieuwsrekenen Nieuwsbegrip financieel Nieuwsbegrip basis: wekelijkse begrijpend leesles a.h.v. de actualiteit (teksten + opdrachten + handleiding). Bedoeld als aanvulling op een methode Nederlands/begrijpend lezen. Met digibordapplicaties per strategie en wekelijks Jeugdjournaalfilmpje. Nieuwsbegrip XL: een wekelijkse tweede leesles met andere tekstsoorten + woordenschatoefeningen Optie: promofilm Nieuwsbegrip laten zien.

10 Filmpje wekelijks gemaakt door te bekijken vanaf knop ‘Jeugdjournaal’ sluit inhoudelijk aan op de teksten (geen volledige overlap!) bevat de doelwoorden uit de lessen

11 Niveaus van Nieuwsbegrip (1)
Niveaus naar doelgroep Niveau AA: groep 4 basisonderwijs Niveau A: groep 5 en 6 basisonderwijs Niveau B: - groep 7 en 8 basisonderwijs - leerjaar 1 en 2 vmbo (b/k) Niveau C: - leerjaar 1 en 2 havo/vwo - bovenbouw vmbo - betere lezers in het basisonderwijs Niveau D: - leerjaar 3 en 4 havo/vwo - mbo niveau 3 en 4

12 Niveaus van Nieuwsbegrip (2)
Niveau AA: oplopend van AVI3-AVI5 (E3-E4) Niveau A: Clib 25/5-43/6 Niveau B: Clib 45/7-68/8 Niveau C: Clib vanaf 75/8+ Niveau D: Clib vanaf 87/8++ Ook koppeling met wettelijke referentieniveaus (‘Meijerink’ zakelijk lezen) Tekstniveaus op basis van AVI of Clib De term ‘Clib’ staat voor Cito leesindex voor het basisonderwijs. Enerzijds kan een BOEK/TEKST een bepaalde clibwaarde hebben; die waarde zegt iets over de moeilijkheidsgraad van die tekst/dat boek in termen van woord- en zinslengte, maar ook in termen van het percentage unieke woorden en het voorkomen van hoog- of laagfrequente woorden >> in die zin is het meer een maat voor BEGRIJPEND lezen dan AVI, die vooral naar technische tekstaspecten kijkt. Anderzijds leveren toetsuitslagen een clibscore op voor een LEERLING. Die score zegt dan iets over het type teksten dat die leerling goed kan lezen of waarmee hij/zij juist moeite zal hebben. Beknopte toelichting op de referentieniveaus: Er zijn referentieniveaus vastgelegd voor taal en voor rekenen. Qua taal zijn er eisen op verschillende domeinen: (kijken &) luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven, lezen van zakelijke teksten, fictielezen/literaire ontwikkeling, en taalbeschouwing (waaronder spelling & grammatica) 1F is het niveau dat tenminste 75% van de leerlingen moet beheersen bij het verlaten van de basisschool. 2F is het ‘gewenst algemeen maatschappelijk niveau’, het niveau dat zoveel mogelijk mensen (minimaal) zouden moeten beheersen en dat ook alle scholieren moeten beheersen als ze van school komen (m.u.v. praktijkonderwijs en (v)so). Voor de vmbo-opleidingen worden de examens Nederlands en de examenopdrachten bij andere vakken qua taalniveau (leesteksten, vragen, schrijfopdrachten) bewerkt tot 2F. Voor havo en vwo gelden hogere niveaus, respectievelijk 3F en 4F. In het mbo kunnen de taaleisen per opleiding verschillen; soms is 2F voldoende maar voor opleidingen op niveau 3 en 4 wordt vaak 3F vereist en soms zelfs 4F. De nieuwe Cito Eindtoets wordt hoogstwaarschijnlijk ook een referentietoets voor 1F en verder komt er een centrale referentietoets aan het eind van de onderbouw van het vo (eind leerjaar 2 voor vmbo, eind leerjaar 3 voor havo/vwo). Ref.niveau <1F 1F 2F 2F3F Nieuwsbegrip A B C D

13 Nieuwsbegrip in de kern
Koppeling van begrijpend leesonderwijs aan de actualiteit. Doelen: Leerlingen (weer) motiveren voor begrijpend lezen Uitbreiding van kennis van de wereld en woordenschat als basis voor lezen bij andere vakken Transfer van leesstrategieën en woordleerstrategieën 3 Wat is Nieuwsbegrip Motivatie: meepraten over het nieuws, vaak weet je er al iets van Kennis van de wereld: leerlingen nemen kennis uit Nieuwsbegrip mee, merken we aan reacties van ouders, ook thuis wordt erover doorgepraat

14 Werkomgeving leerlingenpagina
5 Nieuwsbegrip XL

15

16 Woordenschat 5 Nieuwsbegrip XL, woordenschat
Voorbeelden woordenschatschermen

17 Woordenschat 5 Nieuwsbegrip XL, woordenschat
Voorbeelden woordenschatschermen

18 Woordenschat 5 Nieuwsbegrip XL, woordenschatspelletjes
Voorbeelden woordenschatschermen

19 Nieuwsbegrip Thuis Nieuwsbegrip Thuis, ook in de bibliotheek?
Hoe leuk zou het zijn als deze ook in de bieb zou liggen en door kinderen gedaan zou kunnen worden?

20 Nieuwsbegrip en Jeugdbieb

21 Nieuwsbegrip en Jeugdbieb
Bij ieder niveau (in ieder geval PO) Tips voor jeugdboeken: zowel fictie als informatieve boeken aaansluitend bij het thema van Nieuwsbegrip Omslag + omschrijving In de handleiding

22 Onderzoek Kinderen die op de basisschool meer boeken hebben om uit te kiezen, lezen meer en worden betere lezers. Ook hun Cito-resultaten voor begrijpend lezen liggen hoger. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Thijs Nielen, januari 2016. Vrijlezers in het vmbo lezen sneller, begrijpen teksten beter, hebben een grotere woordenschat, doen het beter op school, zijn intelligenter. (Broekhof 2013) Hopelijk gaan we dit bereiken met de samenwerking tussen Nieuwsbegrip en Jeugdbieb. Meer gerichte leestips, meer boeken op school, meer lezen, betere resultaten!

23 Betere lezers met Nieuwsbegrip en Jeugdbieb!
Meer weten over Nieuwsbegrip? Hopelijk gaan we dit bereiken met de samenwerking tussen Nieuwsbegrip en Jeugdbieb. Meer gerichte leestips, meer boeken op school, meer lezen, betere resultaten!


Download ppt "Nieuwsbegrip en Jeugdbieb"

Verwante presentaties


Ads door Google