De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarden & normen. De inbraak Peter : aanzet tot inbraak Bart : chanteert beste vriend Youssef : handlanger Jordy : verklikker, oneerlijk Directeur : handelt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarden & normen. De inbraak Peter : aanzet tot inbraak Bart : chanteert beste vriend Youssef : handlanger Jordy : verklikker, oneerlijk Directeur : handelt."— Transcript van de presentatie:

1 Waarden & normen

2 De inbraak Peter : aanzet tot inbraak Bart : chanteert beste vriend Youssef : handlanger Jordy : verklikker, oneerlijk Directeur : handelt naar vooroordelen

3 De inbraak Waarden in het verhaal : Eerlijkheid Rechtvaardigheid Vriendschap Bezit Autoriteit Waarde : nastrevenswaardige ervaringen of situaties die we als ‘goed’ ervaren

4 De inbraak Normen “Gij zult niet stelen” Je moet de waarheid vertellen Je mag je vrienden niet verraden Je mag je niet laten leiden door vooroordelen Je moet je eigen werk maken Normen : concrete regels, geboden of verboden, die de realisatie van waarden mogelijk maken

5 Goed en Kwaad Moord = Kwaad Waarde : recht op leven Norm : “Gij zult niet doden”

6 Goed en Kwaad Gerechtvaardigde moord ? Zelfverdediging Dwang Oorlog Preventief Uit lijden verlossen

7 Goed en Kwaad Euthanasie = Goed of Kwaad ? Waarde : recht op kwaliteitsvol leven Euthanasiedebat = debat over waarden Welke waarden iemand belangrijk vindt : afhankelijk van opvoeding, culturele invloeden, persoonlijke overtuigingen...

8 Moreel debat : voorbeelden Abortus Geboortebeperking Hoofddoekendebat Camerabewaking Humanitaire interventie – oorlog Dierenproeven Censuur Welke waarden staan in deze debatten op spel ?

9 Waarde(n)volle mensen

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Normen & geloof Jodendom : Halacha : 613 wetten (mitswot) 150. Eet geen worm die je tussen het fruit vindt. (Lev. 11:41) 101. Heb geen gemeenschap met een vrouw wanneer zij menstrueert. (Lev. 18:19) 367. Draag geen kleren die zowel van wol als van linnen gemaakt zijn. (Deut. 22:11) 444. De priester mag niet met slordig haar het Heiligdom betreden. (Lev. 10:6)...

19 Normen & geloof Islam : Sharia Kledingvoorschriften Verhoudingen tussen man en vrouw Erfrecht Strafrecht Geloofsafval Spijswetten Belastingen Landbouw en milieubescherming

20 Normen & geloof Christendom : 10 geboden Toen sprak God deze woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. 1. Vereer naast mij geen andere goden. 2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want Ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast Mij. Voor de schuld van de ouders laat Ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze Mij haten; maar als ze Mij liefhebben en doen wat Ik gebied, bewijs Ik hun Mijn liefde tot in het duizendste geslacht. 3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie Zijn naam misbruikt laat Hij niet vrijuit gaan.

21 4. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. 5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. 6. Pleeg geen moord. 7. Pleeg geen overspel. 8. Steel niet. 9. Leg over een ander geen valse getuigenis af. 10. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’

22 Basis van christelijk geloof : DUBBELGEBOD VAN LIEFDE - Bemin één God - Bemin je naaste als jezelf Illustratie : God, The Devil & Bob

23 Normen Waarom hebben we regels nodig ? Opdracht : Als jij God was, welke regels zou jij aan je volgelingen opleggen ? Hoe zou je Kerk eruitzien ? Hoe zou je de samenleving organiseren ? Maak je eigen 10 geboden

24 Normen : negatief Regels worden ons OPGELEGD door God / machtsinstellingen / maatschappij /... Wij dienen te gehoorzamen Uit vrees voor STRAF Voorbeeld : kindje speelt niet met schaar want als mama het ziet, zal ze boos worden.

25 Normen : positief Regels zijn ons door God / machtsinstellingen / maatschappij GEGEVEN om op basis van die regels een gelukkige, welvarende samenleving te kunnen opbouwen Wij willen gehoorzamen Ten dienst van het algemeen belang Voorbeeld : kind speelt niet met schaar want weet dat dat gevaarlijk is

26 Minimale normen Minimale ethiek : Normen als ONDERGRENS “Doe niet aan de ander wat je niet wil dat de ander aan jou doet” = eenvoudige basisregel, nodig om overeen te komen en samen te kunnen leven

27 Maximale normen Maximale ethiek : Normen als BOVENGRENS 10 geboden / dubbelgebod van liefde = na te streven idealen die ons aansporen om meer te doen dan samenleven mogelijk maken : samenleven zo goed mogelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen


Download ppt "Waarden & normen. De inbraak Peter : aanzet tot inbraak Bart : chanteert beste vriend Youssef : handlanger Jordy : verklikker, oneerlijk Directeur : handelt."

Verwante presentaties


Ads door Google