De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing

Verwante presentaties


Presentatie over: "EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing"— Transcript van de presentatie:

1 EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing
Martijn Verdonk Jorieke Rienstra (RVO) Grou, 4 februari 2016 Publiek leren kennen. Hier: met name gemeentes Wie heeft er al audits ontvangen? Aantallen? Wie heeft uitstelbrieven ontvangen? Wie heeft al audits beoordeeld Wie wacht nog af? En waarop? Wat denkt u dat er gemiddeld aan energiebesparingspotentieel uit een energie-audit komt? (antwoord 20-25%)

2 Informatiebijeenkomst energie-audit
Inleiding EED De energie audit Actuele ontwikkelingen Vragen & discussie Ik geef een inleiding op het wettelijke raamwerk en de context vanuit een nationaal perspectief Sprekers na mij gaan in op onder andere samenhang met andere energiebesparingsbeleid en vanuit een gemeentelijk perspectief Ministerie van Economische Zaken

3 20% energiebesparing in 2020 kader voor (oa):
EED: Energy Efficiency Directive (2012) 20% energiebesparing in 2020 kader voor (oa): Jaarlijks 1,5% energiebesparing duurzame renovatie overheidsgebouwen duurzaam inkopen door overheden slimme meters voor consumenten promoten van energie-efficiency in warmte en koude energie-audits voor grote bedrijven In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (2012/27//EU) vastgesteld (ook wel de EED genoemd). Deze richtlijn moet de in 2007 afgesproken Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020 helpen realiseren. De richtlijn is onderdeel van het Europese klimaat- en energieraamwerk voor Daarin is ook afgesproken om de emissie van broeikasgassen met 20% te verminderen en een aandeel van 20% hernieuwbare energie te realiseren. De EED moet bijdragen aan een verminderde uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen, de energierekening omlaag te brengen en om minder afhankelijk te zijn van de import van fossiele brandstoffen. Deze richtlijn bevat zowel verplichtingen voor lidstaten als bedrijven welke zijn omgezet in nationale wet- en regelgeving. Een daarvan betreft de verplichting voor grote ondernemingen om een energie-audit uit te voeren welke is vastgelegd in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie. Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

4 Energie-audit is opgenomen in Tijdelijke regeling artikelen 8 en 14
Hoe gaat Nederland om met de EED? Europese richtlijn vraagt lidstaten om de EED beleid uiterlijk in 2014 te implementeren Voor een groot deel vult Nederland de richtlijn in met bestaand beleid, bijvoorbeeld het Nationaal Energie-Akkoord Energie-audit is opgenomen in Tijdelijke regeling artikelen 8 en 14 Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

5 EED artikel 8: de energie-audit
grote ondernemingen > 250 fte of Omzet > 50 mln € en balans > 43 mln € vierjaarlijks een energie-audit 1.Energieverbruiksanalyse / energiebalans 2.Energiebesparingspotentieel 3. Factoren die energieverbruik beïnvloeden 4. Voorgenomen energiebesparende maatregelen audit dient te voldoen aan “richtsnoeren” interne of externe deskundige beoordeling door bevoegd gezag Wet Milieubeheer Grote onderneming Op basis van een onderzoek dat in het najaar 2015 is uitgevoerd gaat het ongeveer om ondernemingen. Dit kunnen ook ondernemingen zijn met meerdere vestigingen, zoals bij landelijke ketens in de detailhandel vaak het geval is. Een publieke instelling kan ook als auditplichting worden aangemerkt als deze een commerciële activiteit uitvoert (en voldoet aan de niet-MKB criteria). Zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis Richtsnoeren gebaseerd op actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens gedetailleerd overzicht van het energieverbruiksprofiel gebouwen en processen, inclusief vervoer een analyse van de levenscycluskosten proportioneel en voldoende representatief om de vorming van een betrouwbaar beeld Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

6 Een energie-audit biedt kansen!
besparing energiekosten extra milieuwinst procesverbetering Ook voor gemeenten is het een instrument om meer aan energiebesparing op grond gebied te kunnen doen! Steeds meer bedrijven met duurzaamheidsvisie Energie-audit maakt dit meetbaar en geeft inzage in welke processen veel energie gebruiken en welke maatregelen impact hebben Ook hier: gemiddeld 20-25% CO2-reductie Energiebesparende maatregelen dragen bij aan duurzaam imago Door controle komen mankementen aan het licht “Tijdens de eerste inspectieronde met Industrial Energy Experts bleek dat het warmtewiel in een van de luchtbehandelingskasten stilstond. Waarschijnlijk was dat net gebeurd, want wij konden dat niet terugvinden in het gasverbruik. Maar wel erg prettig dat we het nu constateerden, want het scheelt 125 Nm3 aardgas per dag.” Het is ook daarom dat een regelmatige controle van instellingen, waaronder die van het warmtewiel, als zekere maatregel staat opgevoerd in de rapportage. Ook noemen: andere voordelen. Bijvoorbeeld de dichte winkeldeuren die leiden tot minder winkeldiefstal, minder straatlawaai, minder vuil dat naar binnen wordt gewaaid Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

7 Vrijstellingen auditplicht
Deelname energiebesparingsconvenanten MJA3 of MEE (ETS) Europees of Internationaal certificeringssysteem (zoal ISO 50001) Advies over alternatieve systemen en (deel)vrijstellingen (verwacht in maart 2016) Waaronder: CO2-prestatieladder BREEAM NL In Use Lean&Green Milieuthermometer Zorg De gedachte is dat ondernemingen die al (enigszins) actief zijn met energiebesparing, niet onnodig belast moeten worden. Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

8 Auditplicht? Zie het stappenplan op www.rvo.nl/eed
Ministerie van Economische Zaken

9 Actuele ontwikkelingen
Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

10 Ook wegnemen knelpunten nationale uitvoering
RVO als kennispunt voor bedrijven & gemeenten Rapportage format Alternatieve systemen Concern aanpak Uitvoeringslasten Om deze knelpunten weg te nemen zijn EZ samen met RVO en I&M in overleg getreden met VNG en IPO. In een werkgroep waarin deze partijen en enkele gemeenten, provincies in vertegenwoordigd zijn worden deze knelpunten besproken. Stuurgroep met EZ, I&M en VNG/IPO nemen besluiten. Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

11 Voor meer informatie: www.rvo.nl/eed
Alle actuele documenten zijn op 1 plek terug te vinden: Contactgegevens omgevingsdiensten Checklist EED rapportage Adviesdocument EED rapportage Veelgestelde vragen en antwoorden, ook in het Engels! (maar nog niet in het Fries) Ministerie van Economische Zaken

12 Betanke foar jo oandacht!
Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

13 Discussiestellingen Met de energie audit krijgt energiebesparing door bedrijven een grote impuls De energie audit geeft bevoegd gezag inzage in terugverdientijden en helpt bij de handhaving van Activiteitenbesluit Succesverhalen van uitgevoerde energie audits kunnen inspirerend zijn voor bedrijven die achterblijven Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

14 Vragen en antwoorden (back up slides)
Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

15 Rapportage format Rapportage-format gepubliceerd (als advies)
Bijbehorend adviesdocument geeft en achtergrond informatie Checklist / beoordelingsformulier Zie (xls / doc bestanden op aanvraag) Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

16 Is de deadline van 5 december haalbaar en reëel
Relevant is dat vanuit het Rijk recent een lijst van 6000 potentiele (concern)bedrijven in Nederland, op adresniveau, beschikbaar is voor bevoegde gezagen. Wel met enkele restricties. Ministerie van Economische Zaken

17 Concern aanpak Aanpak winkelketens met uniforme vestigingen (bron : OD NZKG) Ministerie van Economische Zaken Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016

18 Vervoer en transport vervoer in eigen beheer uitgevoerd of onder eigen bedrijfsvoering (eigendom of lease) nieuw onderdeel bij MJA3/MEE in EEP ronde vervoer in eigen beheer uitgevoerd of onder eigen bedrijfsvoering , waar het bedrijf direct invloed heeft op het energiegebruik vanuit de Wet milieubeheer kan bevoegd gezag kan aanvullende vragen hebben over bijvoorbeeld woon-werkverkeer en uitbesteed vervoer. daarom zit dit wel in het format


Download ppt "EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing"

Verwante presentaties


Ads door Google