De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing Martijn Verdonk Jorieke Rienstra (RVO) Grou, 4 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing Martijn Verdonk Jorieke Rienstra (RVO) Grou, 4 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing Martijn Verdonk Jorieke Rienstra (RVO) Grou, 4 februari 2016

2 Informatiebijeenkomst energie-audit  Inleiding EED  De energie audit  Actuele ontwikkelingen  Vragen & discussie Ministerie van Economische Zaken 2

3 Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 3 20% energiebesparing in 2020 kader voor (oa): Jaarlijks 1,5% energiebesparing duurzame renovatie overheidsgebouwen duurzaam inkopen door overheden slimme meters voor consumenten promoten van energie-efficiency in warmte en koude energie-audits voor grote bedrijven EED: Energy Efficiency Directive (2012)

4 Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 4 Europese richtlijn vraagt lidstaten om de EED beleid uiterlijk in 2014 te implementeren Voor een groot deel vult Nederland de richtlijn in met bestaand beleid, bijvoorbeeld het Nationaal Energie- Akkoord Energie-audit is opgenomen in Tijdelijke regeling artikelen 8 en 14 Hoe gaat Nederland om met de EED?

5 Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 5 grote ondernemingen > 250 fte of Omzet > 50 mln € en balans > 43 mln € vierjaarlijks een energie-audit 1.Energieverbruiksanalyse / energiebalans 2.Energiebesparingspotentieel 3. Factoren die energieverbruik beïnvloeden 4. Voorgenomen energiebesparende maatregelen audit dient te voldoen aan “richtsnoeren” interne of externe deskundige beoordeling door bevoegd gezag Wet Milieubeheer EED artikel 8: de energie-audit

6 Een energie-audit biedt kansen! Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 6 besparing energiekosten extra milieuwinst procesverbetering

7 Vrijstellingen auditplicht Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 7 -Deelname energiebesparingsconvenanten MJA3 of MEE (ETS) -Europees of Internationaal certificeringssysteem (zoal ISO 50001) -Advies over alternatieve systemen en (deel)vrijstellingen (verwacht in maart 2016) -Waaronder: -CO2-prestatieladder -BREEAM NL In Use -Lean&Green -Milieuthermometer Zorg

8 Ministerie van Economische Zaken 8 Auditplicht? Zie het stappenplan op www.rvo.nl/eedwww.rvo.nl/eed

9 Actuele ontwikkelingen Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 9

10 Ook wegnemen knelpunten nationale uitvoering RVO als kennispunt voor bedrijven & gemeenten Rapportage format Alternatieve systemen Concern aanpak Uitvoeringslasten Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 10

11 Ministerie van Economische Zaken 11 Voor meer informatie: www.rvo.nl/eed

12 Betanke foar jo oandacht! Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 12

13 Discussiestellingen Met de energie audit krijgt energiebesparing door bedrijven een grote impuls De energie audit geeft bevoegd gezag inzage in terugverdientijden en helpt bij de handhaving van Activiteitenbesluit Succesverhalen van uitgevoerde energie audits kunnen inspirerend zijn voor bedrijven die achterblijven Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 13

14 Vragen en antwoorden (back up slides) Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 14

15 Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 15 Rapportage-format gepubliceerd (als advies) Bijbehorend adviesdocument geeft en achtergrond informatie Checklist / beoordelingsformulier Zie www.rvo.nl/eedwww.rvo.nl/eed (xls / doc bestanden op aanvraag) Rapportage format

16 Is de deadline van 5 december haalbaar en reëel Ministerie van Economische Zaken 16 Relevant is dat vanuit het Rijk recent een lijst van 6000 potentiele (concern)bedrijven in Nederland, op adresniveau, beschikbaar is voor bevoegde gezagen. Wel met enkele restricties.

17 Concern aanpak Informatiebijeenkomst Energie audit| 4 februari 2016 Ministerie van Economische Zaken 17 Aanpak winkelketens met uniforme vestigingen (bron : OD NZKG)

18 Vervoer en transport vervoer in eigen beheer uitgevoerd of onder eigen bedrijfsvoering (eigendom of lease) nieuw onderdeel bij MJA3/MEE in EEP ronde 2017-2020


Download ppt "EED en de energie audit: kansen voor energiebesparing Martijn Verdonk Jorieke Rienstra (RVO) Grou, 4 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google