De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOLWASSENENEDUCATIE BRUGGE, 14/01/2016 ERASMUS +.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOLWASSENENEDUCATIE BRUGGE, 14/01/2016 ERASMUS +."— Transcript van de presentatie:

1 VOLWASSENENEDUCATIE BRUGGE, 14/01/2016 ERASMUS +

2 ERASMUS+ 2014-2020 VET Volw vorming Volw vorming Hoger Ond School Ond JeugdSport KA1 Nascholing / Leermob KA2 Strategische partnersch KA2 Strategische partnersch KA3 beleidshervorming ! ALTIJD projecten door ORGANISATIES, NOOIT door individuen VOLW EDU

3 ERASMUS+ : Adult Learning/VOLW EDU Formeel & non-formeel & informeel leren Sterke link met het beleid * EUROPESE PRIORITEITEN

4 ERASMUS+ :

5 ERASMUS+ : Adult Learning IMPACT

6 * Volwassen lerenden in de volw edu (KA2) ERASMUS+ : Adult Learning * Leraren / opleiders / vormingswerkers / vrijwilligers = personeel uit organisaties uit de volw edu (KA1 & KA2) WIE ? * Organisaties die iets kunnen bijdragen aan AE (KA2)

7 WIE ? *Organisaties uit de Programma-Landen ERASMUS+ : Adult Learning * Organisaties uit de Partner-landen (KA2)

8 ERA+/Volw edu & KA1: Leermobiliteit voor individuen Leermobiliteit Staf

9 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Volw edu Professionele ontwikkeling –Deelname aan gestructureerde cursus of ‘training event’ - Conferentie / seminarie / workshop…

10

11 Stafmobiliteit (KA1) in ERA+/Volw.edu Professionele ontwikkeling –Job shadowing / observatie in een relevante organisatie Onderwijs- of opleidingsopdracht in een partnerorganisatie Van min 2 tot max 60 dagen (excl reisdagen)

12 KA1: doelstellingen Cursisten beter ondersteunen in het verwerven van competenties om hun persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te vergroten Professionele ontwikkeling van de lesgevers/vormingswerkers Vreemde talenkennis Andere culturen, landen, Europees burgerschap Europese dimensie in de organisatie/vorming

13 KA1: doelstellingen Vorming beter laten aansluiten bij de noden van de cursisten ( ! Minder bevoordeelden) Synergie tussen/begrip van formeel, non- formeel & informeel leren, de beroepsopleiding, ondernemerschap en werkgelegenheid

14 KA1: LEERmobiliteit * Betere erkenning van competenties die men tijdens leermobiliteit in het buitenland opdeed Modernisering en internationalisering beter kunnen begrijpen & omgaan met sociale, taalkundige en culturele diversiteit *Motivatie en tevredenheid in het werk

15 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu European Development Plan ! modernisering > Noden van het personeel EN aansluitend bij doelstellingen KA1 – OGI ! Selectie, voorbereiding en opvolging Erkenning van de leerresultaten en de disseminatie ervan WHY ?

16 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Zendende organisatie (kan een consortium zijn – min 3 organisaties uit de Volw Edu) Ontvangende organisatie (indien gekend) Coördinator (kan zendende org zijn)

17 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Learning agreement & erkenning van de leerresultaten Gedetailleerd programma Taken in het buitenland Verworven kennis, vaardigheden, competenties Monitoring, opvolging, mentoring Evaluatie & erkenning /validation WHY ? Niet verplicht

18 Stafmobiliteit (KA1) in Volw Edu Duur contract met NA: 1 of 2 jaar Voor PERSONEELSLEDEN (hoeven nog niet gekend te zijn !) – eigen personeel Aantal: onbeperkt 1 Deadline: 2 febr 2016 om 12u ’s middags

19 KA 1 : financiering Bijzondere noden (100 %) Mobiliteit Organisatie (€ 350 p.p.) Cursuskosten (€ 70 per dag/max € 700) Extra* Deelname Reiskosten (afh vd km) Verblijf ( dag/week vergoeding) * o.b.v. reële kosten

20 PIC KA1: Max. 1 aanvraag in zelfde domein ! Slechts 1 PIC per organisatie; scholen: eigen PIC * KA2: Geen max. aantal aanvragen

21 ERASMUS+/volw edu : KA1 voorbeeld - consortium Gemeenschapscentrum De Pianofabriek & De Platoo & De Zeyp & Heembeek Mutsaard & VGC Noden: contacten tussen diverse gemeenschappen -omgaan met racisme – diversiteit vrijwilligers vergroten - Activ: Cursussen (IS) – jobshadowing (FR & UK)

22 KA2: Samenwerking voor innovatie en goede praktijken Samenwerking Strategische partnerschappen IT ondersteuning (EPALE)

23 Strategische partnerschappen (KA2) eenvoudige samenwerkingsverbanden (uitwisseling van ideeën / methoden / praktijk) * grootschalige projecten om nieuwe producten te maken & te verspreiden INNOVATIE via: OF

24 Strategische partnerschappen (KA2) Min 3 org van 3 verschillende progr landen Deadline: 31 maart 2016 om 12u ’s middags Partnerlanden: toegelaten

25 Strategische Partnerschappen (KA2) 1 horizontale prioriteit OF 1 specifieke prioriteit in de Volw Edu WHY ? * Link met beleid, uitdagingen en noden

26 KA2: horizontale prioriteiten 2016 – bv: WHY ? * Basis en transversale competenties verbeteren * Opleiding & vorming van leraren/educatieven * Omgaan met diversiteit * Aantrekken van de beste lkrn/begeleiders * Digitale competenties / vernieuwende methoden…

27 KA2: horizontale & sector-speficieke prioriteiten 2016 – nieuw ! WHY ? Inclusief onderwijs /vorming * Sociale inclusie * Specifieke categorie: vluchtelingen !

28 KA2: Volw Edu: sectorspecifiek 2016 Aanbod gericht op de noden van individuele lerende WHY ? Competenties van de educatieven bevorderen, vnl ivm ICT-gebruik, betere learning outcomes Effectief aanbod om basisvaardigheden (geletterdh, rekenvaardigh en digitale vaardigh) v specifieke doel- groepen

29 KA2: doelstellingen: Interregionale samenwerking met lokale overheden Actief burgerschap / kritisch denken Inclusie Samenwerking met bedrijven Aandacht voor meertaligheid

30 KA2: * In 1 specifiek veld * cross-sectoraal * Mobiliteit ALS die aansluit bij de doelstellingen van het project Mobiliteit: Korte duur: Joint staff training events (5 – 60 dagen) Blended mob of learners (< 2 maanden) Mobiliteit: Lange duur: Onderwijs/vormingsopdrachten van personeel (2 – 12 maanden)

31 KA2: Mobiliteit Blended mob LT (2 ma tot 12 ma) KT (5 dgn tot 2 ma) Transnationale leeractiviteiten Cursisten personeel Virtuele mob Fysieke mob (< 2 ma) Joint staff training Onderwijs/vormings opdrachten

32 KA2: activiteiten * voor cursisten/lerenden: Blended mobility ! < 2 maanden fysieke mob in combin v virtuele mob - langdurige onderwijs-/opleidingstaken (2 – 12 maanden) * voor leraren, opleiders, vrijwilligers, personeel: - kortdurend: joint staff training (5 dagen tot 2 maanden)

33 KA 2 Activiteiten voor de organ PartnerCoördinator Aantal partners 2398765410 2 j3 jDuur Soort partner Soort activiteit Activiteiten voor cursisten en organ

34 Strategische partnerschappen (KA2) Land v Co selecteert Financiering in modules –Projectmanagement en implementatie –Transnationale vergaderingen –Transnationale leeractiviteiten (max 100 voor ‘uitwisselings’ proj) –Uitzonderlijke kosten –Intellectuele producten –Multiplicator-evenementen * Co ontvangt contract en budget van NA ‘product’ proj

35 KA 2: financiering Reiskosten (pp & afst) €275/360 Transnat projectvergad (p.p.& afst) €575 /760 Lang verblijf (p.p) Project- management coordinatorschap €500 p ma partner €250 p ma Transnationale leeractiviteiten Cursisten Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) personeel Verblijf (p.p.) Taalvoorbereiding (2-12 ma/ €150pp) Reiskosten (pp & afst) €275/360 Kort verblijf (p.p.) €100 (per dag / per pers)

36 KA2 : financiering Uitzonderlijke kosten ** Special needs* Extra * o.b.v. reële kosten Deelnemers (lokaal: € 100 pp/ internat: € 200 pp) Bepaalde personeelskosten Intellectuele producten Multiplicator Evenementen (aant dln) ** Max 75 % vd ontv kosten

37 Erasmus+ : EPALE – Elektronisch Platform voor de volwasseneneducatie EPALE Netwerking ! http://ec.europa.eu/epale

38 Relevance max. 30 pts Quality of the project design and implementation max. 20 pts Quality of the project team and the cooperation arrangementsmax. 20 pts Impact and disseminationmax. 30 pts Min. needed: 60% in total and 50% per criterion “Proportionality” ! Award criteria

39 Het aanvraagformulier En… veel succes !


Download ppt "VOLWASSENENEDUCATIE BRUGGE, 14/01/2016 ERASMUS +."

Verwante presentaties


Ads door Google