De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Iedereen is anders: invloed van psychologische factoren op revalidatie en adaptatie Marloes van Mierlo Mia Willems Anne Visser-Meily Caroline van Heugten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Iedereen is anders: invloed van psychologische factoren op revalidatie en adaptatie Marloes van Mierlo Mia Willems Anne Visser-Meily Caroline van Heugten."— Transcript van de presentatie:

1 Iedereen is anders: invloed van psychologische factoren op revalidatie en adaptatie Marloes van Mierlo Mia Willems Anne Visser-Meily Caroline van Heugten 16 april 2015

2 Overzicht presentatie 2 Algemene informatie Restore4Stroke onderzoek Psychologische factoren meegenomen in Restore4Stroke Cohort Opdracht 1 Invloed psychologische factoren op kwaliteit van leven Opdracht 2

3 Restore4Stroke: landelijk consortium met 4 onderzoeken “Restore4Stroke heeft tot doel om succesvolle sociale reïntegratie en kwaliteit van leven van CVA- patiënten en hun partners te vergroten” Grootschalige Prospectieve Cohort Studie (n=395) Randomised Controlled Trial: Cognitieve Gedrags Therapie gericht op angst en depressie (n=55) Randomised Controlled Trial: Zelf Management Interventie (N=106) Economische Evaluatie van de beide RCT’s en een kostenonderzoek bij het Cohort onderzoek

4 Restore4Stroke Cohort Doelen 1.Het in kaart brengen van het beloop van kwaliteit van leven tot 2 jaar na een CVA bij patiënten en hun partners 2.Het signaleren van factoren die kwaliteit van leven kunnen belemmeren of bevorderen 5 metingen (N=395): T1: eerste week na CVA (tijdens ziekenhuis opname) T2: 2 maanden na CVA T3: 6 maanden na CVA T4: 1 jaar na CVA T5: 2 jaar na CVA

5 Psychologische factoren Persoonlijkheidskenmerken Persoonlijkheidstrekken die je meekrijgt vanaf je geboorte en die over het algemeen vrij stabiel zijn, zoals extraversie. Ziekte cognities Mentale representaties die mensen maken wanneer ze geconfronteerd worden met een ziekte, zoals een gevoel van hulpeloosheid en acceptatie. Coping stijlen Emotionele, cognitieve en gedragsmatige strategieën die patiënten uitvoeren om om te gaan met de consequenties van het CVA, zoals passieve coping.

6 Psychologische factoren gemeten met Restore4Stroke Persoonlijkheidskenmerken –Extraversie –Neuroticisme –Optimisme –Pessimisme –Self-efficacy Ziekte cognities –Hulpeloosheid –Acceptatie –Voordelen Coping stijlen –Proactive coping –Passieve coping

7 Voorbeeld vragen persoonlijkheidskenmerken Extraversie –“Vindt u het prettig om veel drukte en opwinding om u heen te hebben?” Neuroticisme –“Bent u nogal gauw in uw gevoelens gekwetst?” Optimisme –“In onzekere tijden verwacht ik meestal het beste” Pessimisme –“Als er maar iets fout kan gaan, dan zal mij dat ook overkomen” Self-efficacy –“Ik vertrouw erop dat ik onverwachte gebeurtenissen doeltreffend aanpak”

8 Voorbeeld vragen ziekte cognities Hulpeloosheid –“Door mijn ziekte mis ik de dingen die ik het liefste doe” Acceptatie –“Ik heb de beperkingen van mijn ziekte leren aanvaarden” Voordelen –“Mijn ziekte heeft me geleerd meer van het moment te genieten”

9 Voorbeeld vragen coping stijlen Proactieve coping –In hoeverre beschikt u over de volgende vaardigheden “Eerste tekenen herkennen als iets fout dreigt te gaan” Passieve coping –“Je volledig afzonden van anderen” in het omgaan met moeilijke situaties.

10 OPDRACHT 1 In hoeverre houden jullie nu al rekening met psychologische factoren? WeinigVeel

11 Invloed psychologische factoren op kwaliteit van leven 1. Persoonlijkheidskenmerken, ziekte cognities en coping stijlen op depressieve klachten 2 maanden na CVA 2. De rol van ziekte cognities bij tevredenheid met leven 2 maanden en 2 jaar na CVA 3. Het identificeren van verschillende trajecten van kwaliteit van leven en de invloed van psychologische factoren.

12 1. Invloed psychologische factoren op depressie na CVA Meer hulpeloosheid Meer passieve coping Minder acceptatie Minder voordelen Meer depressieve symptomen

13 2. De rol van ziekte cognities bij tevredenheid met leven De acceptatie van het CVA neemt toe van 2 maanden tot 2 jaar na het CVA Het gevoel van hulpeloosheid en het ervaren van voordelen verandert niet over de tijd. Hulpeloosheid, acceptatie en voordelen spelen een rol bij tevredenheid met leven 2 maanden en 2 jaar na het CVA. Een verandering in ziektecognities tussen 2 maanden en twee jaar na het CVA voorspelt tevredenheid met leven 2 jaar na het CVA

14 3. Trajecten kwaliteit van leven en de invloed van psychologische factoren 4 trajecten geïdentificeerd: –Hoog –Laag –Hoog maar dan dalend –Laag en dan stijgend Psychologische factoren bepalen in welk traject je terecht komt: –Neuroticisme –pessimisme –Passieve coping –Hulpeloosheid –Self-efficacy –Acceptatie –Proactieve coping

15 OPDRACHT 2 Opdracht: -4 groepen maken -Iedere groep krijgt 1 ‘psychologische factor’: -Neuroticisme Emotionele instabiliteit -Self-efficacy Vertrouwen in je eigen kunnen -Ziektecognitie: hulpeloosheid Negatieve cognities zoals gevoelens van hulpeloosheid veroorzaakt door het CVA -Passieve coping Zich volledig door de problemen en de situatie in beslag laten nemen, niet instaat zijn om iets aan de situatie te doen

16 Opdracht 2: Voorbeelden uit eigen praktijk Beantwoord 2 vragen: -Probeer de factor concreet te maken adhv een voorbeeld uit je eigen praktijk. -Wat voor patiënt is het? -Hoe heeft de factor invloed op de revalidatie/adaptatie? -Wat zou je er in de revalidatie mee kunnen doen? Hoe kun je deze kennis omtrent psychologische factoren gebruiken?

17 Bedankt voor uw aandacht! Meer informatie: m.v.mierlo@dehoogstraat.nl


Download ppt "Iedereen is anders: invloed van psychologische factoren op revalidatie en adaptatie Marloes van Mierlo Mia Willems Anne Visser-Meily Caroline van Heugten."

Verwante presentaties


Ads door Google