De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28/02/20162 Wet rond voorlopig bewindvoerder dateert van 17 maart 2013 Gepubliceerd in Belgisch staatsblad op 14 juni 2013 In werking getreden op 1 juni.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28/02/20162 Wet rond voorlopig bewindvoerder dateert van 17 maart 2013 Gepubliceerd in Belgisch staatsblad op 14 juni 2013 In werking getreden op 1 juni."— Transcript van de presentatie:

1

2 28/02/20162 Wet rond voorlopig bewindvoerder dateert van 17 maart 2013 Gepubliceerd in Belgisch staatsblad op 14 juni 2013 In werking getreden op 1 juni 2014

3 28/02/20163 Bewindvoering is niet gelijk aan lastgeving: 1.Lastgeving = buitenrechtelijke bescherming moet vastgelegd worden via volmacht bij griffie /notaris geldt enkel voor zakelijke handelingen ( geen persoonsgebonden) → In principe verantwoording maar niet t.o.v. rechtbank → Enkel ten opzichte van lastgever of derde die aangeduid werd → Sanctie volgt als er misbruiken zijn 2. Voorlopig bewindvoering = gerechtelijke bescherming zowel over goederen als over de persoon Subsidiair, alleen als andere maatregelen niet volstaan Vonnis wordt altijd uitgesproken door de vrederechter van de verblijfplaats

4 28/02/20164 VROEGER waren er 4 onbekwaamheidsstatuten: 1.Verlengde minderjarigheid 2.Verkwisters 3.Voorlopige bewindvoering 4.Gerechtelijke onbekwaamverklaring

5 28/02/20165 De twee meest gekende statuten: Verlengde minderjarigheid: Voor meerderjarigen ( +18) die op zakelijk en persoonlijk vlak definitief minderjarig ( -15) zijn en meestal vanaf de geboorte of eerste levensjaren ernstig mentaal gehandicapt Meestal op verzoek van ouders, vonnis rechtbank van eerste aanleg ouders wettelijk vertegenwoordiger met volledige bevoegdheid over persoon en goederenbeheer Bij overlijden ouders: voogd Geen rekenschap af te leggen Voorlopig bewind: Voor meerderjarigen die omwille van gezondheidstoestand wilsonbekwaam zijn ( dementie, psych problemen, hersenletsel, coma, mentale beperkingen) Voor beheer van roerende en onroerende goederen Vrederechter verklaart betrokkene onbekwaam en stelt iemand aan om goederen te beheren in zijn plaats

6 28/02/20166

7 7 1.Meerderjarig ( uitz 17 jr) 2. Wegens gezondheid geheel of gedeeltelijk = maatwerk 3. Tijdelijk of definitief 4. Niet in staat zonder bijstand of andere bescherming = subsidiariteit 5. Belangen van vermogensrecht of persoonlijke aard zelf behoorlijk waar te nemen Vijf belangrijke elementen in de nieuwe wetgeving: Voorlopig bewindvoering kan samen met lastgeving opgelegd worden voor bepaalde handelingen

8 28/02/20168 Vonnis bepaalt de uit te voeren handelingen : 1.met betrekking tot persoon: 18 mogelijke punten waaromtrent persoon onbekwaam wordt ( wat niet in vonnis geakteerd : persoon blijft bekwaam) 2. met betrekking tot goederen: 17 punten 3. Een omstandig medisch attest moet bij het verzoekschrift worden gevoegd, bevat tevens een psycho-sociale dimensie moet veel meer de situatie in detail beschrijven volgens een model 4. Wie wordt aangesteld: Bij voorkeur iemand naar eigen keuze ( familielid) Als laatste wordt gekozen voor een professionele bewindvoerder

9 28/02/20169 5. Vertrouwenspersoon: Deze persoon heeft een belangrijke functie, vooral om het vermogensbeheer te controleren ( via vredegerecht). De vertrouwenspersoon moet evenzeer het verslag van de bewindvoerder ontvangen 6. Er wordt een ruime publicatie gevoerd: publicatie in Belgisch Staatsblad, vermelding in bevolkingsregister vermelding in Rijksregister

10 28/02/201610 Wat is vooral van belang: 1.De beschermde persoon moet zoveel mogelijk betrokken worden en indien mogelijk geïnformeerd worden 2.De nadruk ligt op het welzijn van de pupil. Er wordt in het verslag vermeld hoe men hieraan tegemoet gekomen is 3.De bescherming kan bestaan uit bijstand door de voorlopig bewindvoerder, (dan worden door de pupil en de bewindvoerder samen handelingen gesteld) voor welomschreven handelingen, dan wel via de vertegenwoordiger door de bewindvoerder 4.Nu is er ook bescherming van de persoon: Er kunnen 2 verschillende voorlopig bewindvoerders worden aangesteld, afzonderlijk voor de goederen en de persoon

11 28/02/201611 De voorlopige bewindvoerder kan de pupil vertegenwoordigen, na machtiging van de vrederechter, voor: Keuze verblijf Voeren van procedure als eiser in verband met persoonlijke zaken Uitoefenen van rechten van de patiënt ( onderzoeken, medicatie..) Er zijn enkele hoogstpersoonlijke handelingen waar de bewindvoerder de pupil nooit kan vertegenwoordigen: Huwelijk Echtscheiding Testament Schenking

12 28/02/201612 Er is verplichte evaluatie: Elk tweede jaar wordt een update gemaakt en nagegaan of de omschrijving van het vonnis dient aangepast te worden. De beroepstermijn tegen het vonnis van voorlopige bewindvoering van de vrederechter is vijftien dagen en dient te gebeuren voor de rechtbank van eerste aanleg


Download ppt "28/02/20162 Wet rond voorlopig bewindvoerder dateert van 17 maart 2013 Gepubliceerd in Belgisch staatsblad op 14 juni 2013 In werking getreden op 1 juni."

Verwante presentaties


Ads door Google