De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte"— Transcript van de presentatie:

1 Ontdek Autisme Trainingen, Autisme Belevings Circuit, lezingen, cursussen.

2 Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte
Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte. Waar komten je gedrag, kennis, vaardigheden vandaan?

3 Autisme is een andere manier van informatie verwerken.
Alles wat je voelt, denkt, aanraakt, ziet, proeft, ruikt, hoort, voelt en denkt kunnen op een andere manier worden verwerkt. .

4 Hoe krijg je de diagnose autisme? (diagnose criteria volgens DSM 5)
Autisme wordt volgens de DSM 5 gediagnosticieerd op twee domeinen: beperkingen in de sociale communicatie en interactie. Repetitief gedrag en specifieke interesses. Zie meer uitleg

5 De kennis rond autisme is sterk in beweging, omdat veel (oud) onderzoek gebaseerd is op:
Kinderen Jongens en mannen Autisme in combinatie met een verstandelijke beperking. Normaal- tot hoogbegaafde volwassen vrouwen en mannen vragen om andere verklaringen. Op de volgende dia’s tonen we enkele verklaringsmodellen. In de toekomst zal er meer ontdekt en bekend gaan worden rondom autisme. We blijven de komende tijd dus autisme ontdekken. Momenteel zijn er al meerdere verschillende visie, wellicht in de nabije toekomst verwerkt zullen worden in de DSM Het is een kwestie van tijd, waarbij er hoogstwaarschijnlijk vanzelf nieuwe beschrijvingen komen. Die weer verwerkt worden in de volgende DSM. Wanneer komt DSM 6 uit denken jullie?

6 Autisme als overprikkeling (Plan B)
Autisme als overprikkeling (Plan B). Overprikkeling als uitingsvorm van autisme ROOD: PANIEK. Vluchten, vechten of verstijven. Blijf van de ander af. ORANJE: ONRUST Brutaal, vervelend gedrag, passief, druk etc. Reageer op de oorzaak en verander daar iets. Dan verandert het gedrag mee! GROEN: RUST Referentiepunt voor normaal gedrag en mogelijkheden. Kans voor ontwikkeling.

7 Signaleringsplan overprikkeling (De onzichtbare impact van autisme is zichtbaar via gedrag en emoties) Zichtbaar emotie gedrag Onzichtbare beleving van autisme Tip: Up- en downchunken. Tip: Vul een individueel signaleringsplan in samen met een autismecoach.

8 Visie van kenniscentrum Autisme Centraal
1. TOM Beperkte Theory of Mind. Herkennen van wat jezelf, of de ander denkt, voelt of wilt. 2. CENTRALE COHERENTIE Moeite met het overzien van de Centrale Coherentie. Zien van samenhang. Waarnemen in delen. 3. EXECUTIEVE FUNCTIES Moeite met Executieve Functies. Plannen & organiseren. 4. CONTEXTBLINDHEID. Waargenomen prikkels worden onvoldoende, of niet in het juiste perspectief geplaatst,waardoor de betekenis onduidelijk blijft. Non-verbale communicatie wordt niet begrepen. Letterlijk nemen van gesproken tekst. Tip: Up- en downchunken. Zie ook:

9 Autisme als regenboog van versnelde en vertraagde ontwikkelingen (Martine Delfos)
De ontwikkelingsleeftijd van iemand met autisme, kan per ontwikkelingsgebied (kleur) enorm verschillen. Iemand met een kalenderleeftijd van 17 jaar kan met betrekking tot hechting 9 maanden zijn, in zijn spelgedrag 3 jaar, op het gebied van wiskunde 25 jaar en met betrekking tot treinen het niveau hebben van een getrainde professional op dat terrein. De ontwikkelingsleeftijd van iemand met autisme, kan per ontwikkelingsgebied (kleur) enorm verschillen. Iemand met een kalenderleeftijd van 17 jaar kan met betrekking tot hechting 9 maanden zijn, in zijn spelgedrag 3 jaar, op het gebied van wiskunde 25 jaar en met betrekking tot treinen het niveau hebben van een getrainde professional op dat terrein. Lees verder:

10 Visie: Iedere persoon met autisme is anders
Iedere persoon met autisme is anders. Mensen met autisme verwerken informatie op een andere manier dan veel andere mensen. Zij denken vaak op een andere manier, waardoor zij zelf de mensen in hun omgeving niet begrijpen en niet begrepen worden door hun omgeving. Een mogelijk gevolg hiervan is dat zij moeite hebben met sociale contacten en interactie. Juist het niet kunnen voldoen aan de standaard verwachtingen van de omgeving maakt dat iemand met autisme zich uitgesloten voelt en stress ervaart. De buitenwereld interpreteert het gedrag vaak als onafhankelijk en onvoorspelbaar, zonder zich te verdiepen in de persoon. Mensen met autisme lopen zo keer op keer tegen teleurstellingen op. Er kan sprake zijn van…. (lees verder wie

11 Ieder persoon heeft (doorgaans ongemerkt) behoefte aan:
1. Overzicht. 2. Voorspelbaarheid. 3. Uitleg over de context. 4. Basisrust. 5. Afstemming en inleving. Gevoel van vertrouwen. 6. Adequate begeleiding en goede instructie vooraf. 7. Structuur en routines. 8. Respectvolle benadering. Gebrek aan bovenstaande behoeftes leiden doorgaans tot: Bij mensen zonder autisme: ongemak, irritatie, wantrouwen, minder goed functioneren. Bij mensen met autisme: stress, onveiligheidsgevoelens, uitval.

12 Tips voor de omgang met een persoon met autisme.
Ieder persoon is uniek. Bouw het vertrouwen op: Doe wat je zegt. Zeg wat je doet. Wees voorspelbaar: Vertel en visualiseer wat je gaat doen. Zorg voor structuur. Houd je aan je planning. Houd je aan afspraken. Reageer neutraal. Kondig veranderingen aan. Leer omgaan met veranderingen: Oefen, of instrueer Plan B van te voren (wanneer plan A onverwacht verandert). Oefen met veranderingen. Kondig veranderingen. Geef uitleg over veranderingen; zet deze in de context. Zie verder voor vervolg van de tips.

13 Duidelijke communicatie:
Communiceer duidelijk 1. Wat ga je doen? 2. Hoe pak je het aan? 3. Wie zijn erbij betrokken? 4. Waar gaan we het doen? 5. Wanneer gebeurt het? 6. Waarom doen we het zo?

14 Open houding: Biedt overzicht: Wees realistisch:
Open houding: Wees nieuwsgierig naar de ander! Onthoud je van een oordeel of meningin het contact. Stem af met de persoon zelf. Vraag goed door, met woorden als want en dus? (vermijd waarom) Houdt rekening met de contextblindheid; je vraag wordt letterlijk beantwoord. Niet binnen de context die je mogelijk bedoeld. Vraag de persoon zelf en anderen naar tips. Ouders en levenspartners zijn ervaringsdeskundige, zij kennen hun kind/ partner als geen ander en kunnen waardevolle adviezen geven. Leraren, begeleiders, werkgevers, etc. hebben ervaring. Mogelijk ligt er al een begeleidingsplan. Biedt overzicht: Structureer uitgebreid voor. Voorbeeld: Een nieuwe school? Loop eens een rondje door de nieuwe school voorafgaand aan het nieuwe gebouw & maak kennis met de nieuwe leerkracht Instrueer wat iemand wel moet doen, ipv niet moet doen. Ondertitel de context en geef tips over hoe om te gaan met de verschillende contexten. Voorbeeld: In een drukke winkelstraat begroet je de ander niet, maar wel een bekende en een persoon die je aanspreekt in de winkel. Biedt overzicht met visuele ondersteuning. Veel mensen met autisme denken in beelden. Wees realistisch: Maak afspraken die door alle ouders, begeleiders, collega’s docenten nagekomen kunnen worden. Accepteer dat het wel lukt als iemand in de groene fase zit, maar bij een oranje/ rode fase er minder mogelijk is.

15 Bouwen aan zelfkennis en vertrouwen in eigen kunnen:
Help mee aan het veilig ontdekken van de eigen grenzen en mogelijkheden. Fouten maken mag, successen mogen gevierd worden. Benoem wat goed gaat! Vermijd complimenten zonder inhoud (loze aanmoedigingen). Zet een compliment in de context, anders is het onduidelijk waar het compliment over gaat. Voorbeeld:Bij de opmerking “Goed zo!” wordt wel begrepen dat er iets goeds is gedaan, maar vervolgens kan dit compliment bij een andere situatie worden geplakt, dan jij bedoelt. Prikkelgevoeligheid (over- of onderprikkeling): Breng individuele prikkelverwerking (sensorische integratie) in kaart. Door een goed beeld van eventuele over- of onderprikkeling krijgt de persoon meer grip op balans. Vul dit schema aan met een signaleringsplan & actieplan. Zorg voor een prikkelarme ruimte en maak hier afspraken over hoe ermee om te gaan. Geef visuele ondersteuning bij je communicatie. De beleving van autisme is vaak onzichtbaar en zorgt voor bepaalde valkuilen: Wees bewust van de onzichtbaarheid van onder- en overprikkeling. Hieronder 2 voorbeelden: - Voor sommige voelt een zachte onverwachte aanraking alsof hij/ zij geslagen wordt. - Er was een kind die zijn vingers brak, amper pijverschijnselen vertoonde en uit gewoon zelfs met deze vingers bleef schrijven.

16 Ondersteun met plannen en organiseren:
Maak maatwerk van de planning (bijvoorbeeld visueel). Indien mogelijk leer je de basisstappen van time-management. Denk mee in deelstapjes. Voorbeeld van een kind die om 9.00 in de klas moet zijn en hierbij altijd te laat komt: klas minuten lopen van de kapstok naar de klas minuten lopen van fietsenrek naar de kapstok minuten fietsen van schuur naar fietsenrek op school minuten om fiets te pakken etc opstaan wekker eerste keer met 1 x snooze-functie licht uit, want minimaal 8 uur slaap Stimuleer een gezonde balans tussen inspanning en rust (schakeltijd).

17 Verduidelijk sociale situaties:
Geduld: Geef tijd om informatie te verwerken (wacht bijvoorbeeld 10 tellen, voordat je een nieuwe vraag stelt). Geef ruimte voor het leren automatiseren van nieuwe vaardigheden. Verduidelijk sociale situaties: Leg sociale situaties uit, zodat de ongeschreven regels duidelijker worden. Bij voorkeur blijf je in de omgang zo neutraal mogelijk, echter dat is niet altijd mogelijk. Probeer zo congruent mogelijk te zijn. Ben je bijvoorbeeld boos op iets, dan wordt dat vaak wel gevoeld, maar niet begrepen. Leg dan kort uit dat je boos bent, waarover en waarop. Gevolgen: Jij blijft hiermee duidelijk, veilig en voorspelbaar. En het sociaal inzicht wordt vergroot. Ondertitel bij kinderen ook hun eigen gevoelens en laat ze er zo bewust van worden. Ondersteun praktisch handelen (executieve functies): Doe de handeling voor. Deel de handeling op in deelstapjes. Visualiseer. Geef de tijd om de handeling te laten automatiseren. Flexibiliteit: Zorg op de rustige momenten (groene fase) dat de persoon kan oefenen met flexibliteit. Bespreek vooraf aan een activiteit een alternatief plan (plan B), voor als plan A niet doorgaat. Bij een veilige basis, bouw je de flexibiliteit op door dit bewust te trainen.

18 Verbinding Accepteer dat je jezelf mag zijn.
Accepteer dat de ander zichzelf mag zijn. Accepteer de diversiteit in de samenleving. Reik elkaar de hand. Blijf communiceren. Verbind. Geniet en leer van elkaar! Lees verder:

19 Meer informatie? Visuele uitleg over autisme:
Wij bieden autisme-trainingen, lezingen en cursussen door heel Nederland, in gemeentehuizen, scholen, zorgorganisaties, congressen, op de werkvloer en bij ouderverenigingen. Wilt u ook een training op maat? Kijk op onze website voor uw mogelijkheden. Volg onze dagelijkse posts rondom autisme op Visuele uitleg over autisme: Op de website van Vanuit Autisme Bekeken staat veel bruikbare informatie. Zoals checklisten die je kunt gebruiken om te komen tot: Autismevriendelijke scholen, gemeenten, werkomgeving, sportclubs. Folders over autisme en sport, onderwijs, werk, levensloopbegeleiding. Maatschappelijke businesscase voor levensbrede aanpak bij autisme. Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte. Waar komten je gedrag, kennis, vaardigheden vandaan?


Download ppt "Je bent zoveel meer dan wat je ziet aan de oppervlakte"

Verwante presentaties


Ads door Google