De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch HR voeren in roerige tijden Welkom!!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch HR voeren in roerige tijden Welkom!!"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch HR voeren in roerige tijden Welkom!!
Hanneke Moonen

2 Programma Kennismaken Samenvatting presentatie Freek Lapré
Visie op veranderingen in de zorg en strategisch HRM Vertaalslag naar Strategisch HRM in de eigen organisatiecontext In kaart brengen meest relevante HR-topics in de zorg Kiezen van de top 3! Worldcafé methode: creatief kijken naar oplossingsmogelijkheden Hoe verder? Evaluatie en afsluiting

3 Even voorstellen…

4 Even voorstellen… Hanneke Moonen Personeelwetenschappen en psychologie
20 jaar HRM ervaring: hoofd P&O, HR Adviseur, consultant en trainer Duizenden leidinggevenden en HR-prof’s begeleid met SPP Gastdocent, trainer, dagvoorzitter, spreker en auteur ‘HOE boek voor Strategische Personeelsplanning’

5 Ervaring in verschillende sectoren
Ziekenhuizen / zorginstellingen Uitzendbranche Ministeriële diensten Verzekeraars Scheepsbouw Woningbouw Gemeenten Rechtspraak Luchtmacht Waterschappen Onderwijs Fit for the future met SPP Strategische personeelsplanning is een handig hulpmiddel om te sturen op een optimaal en wendbaar personeelsbestand. Juist door managers gezamenlijk vanuit de toekomstvisie en strategie een vertaling te laten maken naar hun business, de meest relevante producten en diensten én de impact op het gewenste personeelsbestand (kwantitatief en kwalitatief) ontstaat een gedeeld en gedragen beeld van de koers en de impact op het personeelsbestand. Met dit toekomstplaatje in het hoofd houden leidinggevenden vervolgens hun teams en medewerkers tegen het licht. Dit maakt op hoofdlijnen duidelijk waar de grootste ‘gaten’ zitten wat betreft de vraag naar personeel in de toekomst (het gewenste personeelsbestand) en het aanbod van personeel nu (het huidige bestand aan werkenden -vast en flex- in de organisatie, inclusief ontwikkelpotentieel, marktwaarde en de trends die bekend zijn uit het verleden wat betreft in-, door- en uitstroom). Door te anticiperen op toekomstige knelpunten en over afdelings-/divisiegrenzen heen te kijken, ontstaan bovendien veel meer oplossingsmogelijkheden om knelpunten beet te pakken. We merken overigens op dat de P van ‘Planning’ in SPP een wat ongelukkig woord is. Het gaat niet om het opzetten van een organisatiebreed planbord. Daarnaast, medewerkers laten zich niet ‘plannen’, zoals het schuiven met pionnen op een schaakbord. Integendeel, in een flexibele organisatie met moderne arbeidsrelaties trekken medewerkers hun eigen pad en zijn functies juist steeds flexibeler; verantwoordelijkheden en netwerken wisselen steeds meer (Moonen, 2012). Strategische personeelsplanning slaat eerder op het goed in beeld hebben (en houden!) van gewenste kwaliteiten om de organisatiestrategie te realiseren, en op het vaststellen wat er moet gebeuren om deze in de toekomst beschikbaar te hebben. Daarvoor is het noodzakelijk om zicht te hebben en te houden op aanwezige kwaliteiten en ambities van mensen. SPP gaat daarmee ook over het vinden van een goede balans tussen de behoefte van de organisatie en de behoefte van medewerkers, niet alleen nu maar ook voor de toekomst. Juist het continu blijven afstemmen is het proces waarin geïnvesteerd wordt bij het inzetten van SPP binnen een organisatie (Moonen, 2012). Ook, of misschien wel juist, in tijden van krimp.

6 Balancing on the edge of a knife
Nederlandse (ouderen-)zorg in een internationaal perspectief 27 oktober 2015 Freek A.L. Lapré Hier iets zeggen over de gehandicaptenzorg. Loopt voor op de ouderenzorg.

7 Essentie verhaal Freek Lapré (1)
Globale trends in zorg Ageing in place: “thuis” oud worden Sociaal vangnet: companionship Uitgebreide dienstverlening aan huis; flexibel en vraaggericht Tekort aan verzorgend personeel Technocratisering in NL Zorgorganisaties: productiebedrijf met bijbehorende taal Functiedifferentiatie op basis van scientific management methoden Kwaliteitsdenken focus op technische kwaliteit (wat): protocollen Medewerkers focus op proces en output i.p.v. outcome in leven cliënt Spreadsheet fundamentalisme/benchmarking.

8 Essentie verhaal Freek Lapré (2)

9 Essentie verhaal Freek Lapré (3)

10 Essentie verhaal Freek Lapré (4)

11 Turbulente tijden…

12 Dilemma’s….. Hoe krijg ik mijn mensen ‘mee’ in belangrijke ontwikkelingen? Hoe ga ik slim om met krimp? Hoe blijven mijn mensen productief? Gemotiveerd? Flexibel? Hoe krijg ik kwaliteiten en talent in beeld en optimaal ingezet? Hoe kan ik meer doen met minder mensen en toch kwaliteit blijven leveren?

13

14 Visie op strategisch HRM in de zorg Verbinden – Vernieuwen - Vooruitkijken
De buitenwereld binnen brengen, scope op de toekomst Aansluiten op strategisch niveau: missie, visie, strategie van de organisatie (inbreng, afstemming, samenwerking). Kompas is helder Kennis van ‘de business’ / ‘het echte werk’ Doelgericht en vraaggericht werken: welke strategische HR- agenda (en HR Interventies) vloeien voort uit de ambitie en strategie?

15 Visie op strategisch HRM in de zorg Verbinden – Vernieuwen - Vooruitkijken
Belangrijke strategische HR-thema’s in de zorg: Organisatieontwikkeling en –advies, veranderkunde, slimmer en efficiënter werken Wendbaarheid en flexibiliteit. Reorganiseren. Juiste persoon op de juiste plaats op het juiste moment (SPP) Duurzame inzetbaarheid: up to date, ontwikkelen, vitaal, plezier, flexibel Performance management: durf te differentiëren HR-analytics, business cases, cijfermatig inzicht Procesbegeleiding van groepen (discussie, dialoog, besluitvorming) Integriteit/ geweten van de organisatie Verbinden (over teams, over beroepsgroepen, over organisatiegrenzen) en betrekken

16 Wendbaarheid: vijf sleutels tot succes
Flexibele inzetbaarheid van medewerkers Sturen op een gezonde mix van in-, door- en uitstroom Goede balans tussen kernbezetting en flexibele schil Strategisch samenwerken In- of outsourcing

17

18

19 Vertaalslag naar strategisch HRM in jouw context
De wereld verandert. Schrijf kort voor jezelf op: Wat is de strategie van je organisatie? Wat betekent dat voor: Organisatiestructuur? Organisatiecultuur? Leiderschap? Drie meest kritieke HR-Thema’s? Bespreek met je buur

20 Schrijf ze op 2 afzonderlijke post-it’s!
Focus: op naar de top 3! Welke 3 HR- speerpunten zou jij agenderen op de strategische HR Agenda? Schrijf ze op 2 afzonderlijke post-it’s!

21 Oplossingskracht Aan de slag!

22 Ideeën Caroussel Oplossingen: van realistisch tot ‘out of the box’!
Drie speerpunten Drie subgroepen Team Geweldig Team Fantastisch Team Super Drie rondes: Eerste oplossingen & ideeën Creatieve, gekke, bizarre, niet-belemmerd-door-wat-dan-ook oplossingen Haalbare en beïnvloedbare oplossingen Per ronde 10 minuten! NB: Maak ideeën concreet! Leg ideën direct vast Na 3 rondes: korte presentatie per groep

23

24 Veel succes en plezier!

25 Evaluatie

26 Vragen of opmerkingen? Hanneke Moonen 06-54 68 39 95
Meer informatie?


Download ppt "Strategisch HR voeren in roerige tijden Welkom!!"

Verwante presentaties


Ads door Google