De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Bijeenkomst LTTR LWG BPV TR en LTTR Leisure & hospitality host.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Bijeenkomst LTTR LWG BPV TR en LTTR Leisure & hospitality host."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Bijeenkomst LTTR LWG BPV TR en LTTR Leisure & hospitality host

2 Downloaden Deze presentatie kunt u downloaden via www.examenwerk.nl Openbaar downloadcentrum

3 Visie Competentiegericht beoordelen: Ontwikkelingsgerichte beoordeling (formatief) van het leerproces. In te zetten als praktijkmap voor BPV / Stage. Kwalificerende beoordeling (summatief) voor het examendossier. In te zetten als praktijkmap voor Examinering.

4 Visie Competentiegericht beoordelen: Basis: De student is in staat om activiteiten binnen een werkproces zelfstandig uit te voeren. Gevorderd: De student is in staat om een werkproces zelfstandig uit te voeren. Competent: De student is in staat om de kerntaak zelfstandig uit te voeren en de onderliggende werkprocessen op elkaar af te stemmen.

5 Beoordelen van een werkproces en competentie Een competentie is het zichtbare vermogen van een individu… …om in veelvoorkomende relevante (beroeps) situaties… … op adequate wijze product- en procesgericht te handelen.

6 Even een voorbeeld Een gast wilt voor een gezelschap van acht personen een arrangement boeken. De Leisure & hospitality host verkoopt aan de gast een fietsarrangement, met aansluitend een borrel en een steengrill menu in het restaurant van de accommodatie. De gast stelt hieraan hele hoge eisen. Na het boeken van het arrangement is de klant buitengewoon tevreden…

7 Even een voorbeeld De Leisure & hospitality host is kennelijk in staat geweest om ter plekke aan te tonen dat hij: beschikt over de juiste kennis om een goed voorstel te doen; vaardig is om de juiste handelingen uit te voeren; een klantvriendelijke en professionele houding naar de gast toe heeft.

8 Kenmerken competentiegericht beoordelen De deelnemer wordt beoordeeld: op waarneembaar gedrag en handelingen; op meerdere momenten met meerdere beoordelingsinstrumenten; door meerdere beoordelaars (op verschillende momenten)

9 Kenmerken competentiegericht beoordelen Beoordelen van proces en product, geen afvinklijst. De beoordelaar moet observeren volgens de WAKKER-methode. De beoordelaar moet een gesprek kunnen voeren volgens STAR. De beoordelaar moet bewijzen/(beroeps)producten kunnen beoordelen. Verschil afvinken en waarnemen proces en product.

10 Ontwikkelingsgericht BASIS beroepspraktijkvorming - werkplan/planning - (zelfevaluatie) - beoordeling voortgang - eindbeoordeling basis Menukaart basis bijwerken GEVORDERD beroepspraktijkvorming - werkplan/planning - (zelfevaluatie) - beoordeling voortgang - eindbeoordeling gevorderd Menukaart gevorderd bijwerken Kwalificerend COMPETENT beroepspraktijkvorming - werkplan/planning - algemene beschrijving bedrijf - reflectie - bewijsstukken/producten - eindbeoordeling competent Menukaart competent bijwerken Beoordeling Beroepspraktijkvorming

11 Beoordelingsinstrument Beroepspraktijkvorming horeca Ontwikkelingsgericht Planning Algemene instructie Beoordeling werkprocessen Invulinstructie praktijkbegeleider Menukaart voortgang student Invulinstructie student Voorblad Opdrachten Inhoudsopgave Algemene beschrijving bedrijf Reflectieformulier Servicedocumenten

12 Beoordelingsinstrument Beroepspraktijkvorming horeca Kwalificerend Planning Algemene instructie Beoordeling kerntaken Invulinstructie beoordelaar Menukaart voortgang student Invulinstructie student Voorblad Opdrachten Inhoudsopgave Algemene beschrijving bedrijf Reflectieformulier Servicedocumenten Beoordeling context voor afname

13 Werken met de praktijkmap Een goede implementatie van de systematiek is een verantwoording van de onderwijsinstelling. Instructie voor leermeester en beoordelaar doornemen. Hierin staat alles over begeleiding en beoordeling van de leerling. Afspraken maken tussen leerbedrijf, leerling en school over wat geleerd gaat worden > menukaart en werkplan. Dat kan op niveau van: - activiteiten binnen werkprocessen - een of meerdere werkprocessen - een kerntaak

14 Werken met de praktijkmap Praktijkmappen Ontwikkelingsgericht Kwalificerend Beschikbaar voor de uitstromen Toerisme en recreatie Let op juiste versies van cohorten.

15 Werken met de praktijkmap Tips en Trics Zelf te bepalen en samen te stellen door onderwijsinstelling. Maatwerk, versus bepaalde (leer)periode student. Losse onderdelen verstrekken. Wijze aanbieden student gehele map, begeleider/beoordelaar alleen instructie. Alleen benodigde opdrachten en beoordeling voor leerbedrijf. Planning is 1 A4 met overzicht opdrachten, begeleiding en beoordeling. Reflectie is ingevuld door en van de student. Evaluatie is oordeel van begeleider/beoordelaar over een periode. Examenmix opgenomen als voorbeeld, onderwijsinstelling kan deze zelf aanpassen. Begrippenlijst zit in alle mappen

16 Werken met de praktijkmap De ontwikkelingsgerichte en kwalificerende beoordeling sluit naadloos aan op de bedrijfssituatie. Menukaart bij ontwikkelingsgericht voor twee perioden opgenomen. Eindbeoordelingsformulier ook blokjes om voortgang inwerkperiode aan te geven. Erkenningsystematiek Kenwerk is afgestemd op het principe van de menukaart.

17 Werken met de praktijkmap Vertalingen praktijkmap In de vorige LWGB is het volgende afgesproken: Er zou een kleine werkgroep worden geformeerd die zou bekijken welke onderdelen van de praktijkmap vertaald moeten worden. Vervolgens zou bekeken worden of deze vertalingen er al zijn cq. nog gemaakt moeten worden. Dit alles op basis van minimaal budget/kosten. Wie nemen er zitting in de werkgroep?

18 Overig aanbod LTTR Comscan De Comscan wordt ontwikkelingsgericht ingezet en dient als ondersteuning bij de uitvoering van de werkprocessen. Blijkt bijvoorbeeld dat een student moeite heeft met plannen en organiseren of samenwerken dan kan met behulp van de Comscan worden vastgesteld wat de student kan verbeteren aan houding en gedrag.

19 Overig aanbod LTTR Theorie Voor het ontwikkelingsgerichte deel stelt de LTTR ook theorie items, cases ed. beschikbaar, waarmee de onderwijsinstelling zelf een theorietoets kan samenstellen.

20 Overig aanbod LTTR Proeve De Proeve van Bekwaamheid (Proeve) is een beoordelingsvorm waarbij de student in een reële beroepssituatie een set van samenhangende beroepsactiviteiten uitvoert. Tijdens de Proeve wordt vastgesteld of de student de kerntaak of werkprocessen in voldoende mate beheerst en weet toe te passen. De beoordeling in de Proeve is gericht op het waarneembare gedrag dat de student laat zien. De Proeve is goed in te zetten bij een afgebakende beoordelingseenheid, bij voorkeur een kerntaak. Doordat vooraf de setting en opdrachten worden bepaald, is er sprake van redelijk gecontroleerde omstandigheden, waarin de complexiteit van de opdrachten vooraf kan worden bepaald.

21 Overig aanbod LTTR Deskundige beoordelaar In de training ‘Competentiegericht beoordelen’ maken beoordelaars zich methodieken eigen die het competentiegericht beoordelen vergemakkelijken. Leren observeren volgens de WAKKER-methode, toepassen van de STAR-methode tijdens het panelgesprek en leren de bewijslast van de leerling te beoordelen op zijn authenticiteit. Competentieprofiel, handleiding en trainingsmateriaal zijn voor deelnemers LTTR beschikbaar.

22 Overig aanbod LTTR Overzicht volledig productaanbod: www.examenwerk.nl Producten en diensten Productaanbod Toetscenter > TSSBVE

23 Vragen ? ? ?


Download ppt "Presentatie Bijeenkomst LTTR LWG BPV TR en LTTR Leisure & hospitality host."

Verwante presentaties


Ads door Google