De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Ds.mevr. Marijn Rohaan Kind van de zondag: Minahil DanielOrganist: Anne KroezeOuderling: Egbert DuurkoopLezingen: Jesaja 58: 3-11 Mattheus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Ds.mevr. Marijn Rohaan Kind van de zondag: Minahil DanielOrganist: Anne KroezeOuderling: Egbert DuurkoopLezingen: Jesaja 58: 3-11 Mattheus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Ds.mevr. Marijn Rohaan Kind van de zondag: Minahil DanielOrganist: Anne KroezeOuderling: Egbert DuurkoopLezingen: Jesaja 58: 3-11 Mattheus 25: 31, 34-40

2

3 Begroet elkaar met vrolijkheid. Het klinkt als een inkopper, maar als je vrolijkheid uitstraalt, werkt dat aanstekelijk. Begroet elkaar dus met meer dan een klein knikje of een gemompeld ‘mogge’. Glimlach. Kijk elkaar aan. Schud elkaar de hand. Het is toch fijn om in de kerk te zijn? Dan mag je dat ook aan elkaar laten zien.

4 Voor de dienst: NLB 991: 1, 6 en 8

5

6

7

8 Welkom

9 Openingslied: Opwekking 462

10 Refrein

11

12 Opwekking 462

13 Refrein

14 Opwekking 462

15 Refrein

16 Opwekking 462

17

18 Stilte-bemoediging-groet

19 Inleidende woorden

20 Gebed

21 NLB 1010: 2, 3 en 4

22

23

24 NLB1010

25

26

27

28 Gebed bij de opening van de Bijbel

29 Opstap: ik ga op reis en ik neem mee…….

30 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 3 'Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons onthouden?' Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders afbeulen, 4 Omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel.

31 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen jullie dat soms vasten, is dat een dag die de HEER behaagt?

32 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? 7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

33 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 8 Dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de majesteit van de HEER vormt je achterhoede.

34 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; als je om hulp schreeuwt, zegt hij: 'Hier ben ik.' Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij,

35 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 10 Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het middaguur.

36 Schriftlezing Jes. 58: 3 t/m 11 (NBV) 11 De HEER zal je voortdurend leiden, hij zal je verkwikken in dorre streken, hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

37 NLB 537: 1 en 2

38

39

40

41

42 Schriftlezing Mat. 25: 31 t/m 31 (NBV) door Minahil Daniel 31 Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon.

43 Schriftlezing Mat. 25: 34 t/m 40 (NBV) 34 Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: "Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.

44 Schriftlezing Mat. 25: 34 t/m 40 (NBV) 35 Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36 Ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

45 Schriftlezing Mat. 25: 34 t/m 40 (NBV) 37 Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: "Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38 Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?

46 Schriftlezing Mat. 25: 34 t/m 40 (NBV) 39 Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?" 40 En de koning zal hun antwoorden: "Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."

47 NLB 537: 4

48

49

50 Kinderen gaan naar nevendienst

51 Overdenking

52 1. De angst geen ruimte geven

53 2. Stil zijn

54 1.De angst geen ruimte geven 2. Stil zijn 3. Langzaam leven

55 1.De angst geen ruimte geven 2. Stil zijn 3. Langzaam leven 4. Het initiatief nemen

56 1.De angst geen ruimte geven 2. Stil zijn 3. Langzaam leven 4. Het initiatief nemen 5. Plezier maken

57 1.De angst geen ruimte geven 2. Stil zijn 3. Langzaam leven 4. Het initiatief nemen 5. Plezier maken 6. Kritisch consumeren

58 1.De angst geen ruimte geven 2. Stil zijn 3. Langzaam leven 4. Het initiatief nemen 5. Plezier maken 6. Kritisch consumeren 7. Bescheiden zijn

59 NLB 841: 1, 2, 3 en 4

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Kinderen komen terug in de kerk

69 Kinderlied: Als je bidt

70

71

72

73

74 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

75 Gemeenteproject: Taco Jongman

76 Dankgebed en voorbeden, stil gebed

77

78

79

80

81

82

83

84 Collecte

85 NLB 423: 1, 2 en 3

86

87

88

89 Wegzending en zegen

90


Download ppt "Welkom Voorganger: Ds.mevr. Marijn Rohaan Kind van de zondag: Minahil DanielOrganist: Anne KroezeOuderling: Egbert DuurkoopLezingen: Jesaja 58: 3-11 Mattheus."

Verwante presentaties


Ads door Google