De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

POP3. Programma Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 1 Veenkoloniën maatregel 7 Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen Europees Landbouwfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "POP3. Programma Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 1 Veenkoloniën maatregel 7 Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen Europees Landbouwfonds."— Transcript van de presentatie:

1 POP3

2 Programma Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 1 Veenkoloniën maatregel 7 Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

3 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

4 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Doel Maatregel 1 stimuleert het sneller op grote schaal toepassen van innovaties binnen de agrarische sector. Om dit te realiseren is kennisoverdracht aan grote groepen agrarische ondernemers van groot belang. De activiteiten binnen maatregel 1 richten zich op: -het verzorgen van trainingen en workshops -coaching van groepen landbouwondernemers -demonstratieactiviteiten

5 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Doelgroep Maatregel 1 richt zich op diegenen die de opleiding of andere vorm van kennisoverdracht of voorlichting leveren. De opleidende organisatie heeft voldoende gekwalificeerd en getraind personeel om een activiteit uit te voeren.

6 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Activiteiten a.Kennisdeling die leidt tot het optimaliseren van bodemvruchtbaarheid b.Kennisdeling gericht op het verhogen van het rendement van de teelt van zetmeelaardappelen c.Overdracht en implementatie van kennis die ontwikkeld is in het kader van praktijknetwerken die in de periode 2013-2015 zijn uitgevoerd

7 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Subsidiabele kosten Personeelskosten Kosten van procesbegeleiders en adviseurs Materiaalkosten Huur van ruimten en gebruik van bijbehorende faciliteiten Kosten van drukwerk, mailings en inrichting website Bijdrage in natura (eigen onbetaalde arbeid)

8 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Facts Openstellingsperiode:15-02-2016 t/m 15-03-2016 Systematiek:tender (selectiecriteria) Subsidiepercentages:60% of 80% Aanvraag indienen:www.snn.eu/pop3

9 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Thema’s a.Verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie b.Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen c.Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop d.Klimaatmitigatie e.Klimaatadaptatie f.Behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevings- kwaliteit

10 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Selectiecriteria a.Bijdrage aan de doelen van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën 2012-2020 b.Praktische toepasbaarheid over te dragen kennis c.Aantoonbare en relevante expertise op het gebied van educatie en kennisoverdracht d.Kosteneffectiviteit van het project e.Het bereik van de activiteit: het aantal boeren uit de Veenkoloniën dat daadwerkelijk deelneemt aan het project en daarmee actief betrokken is bij de kennisoverdracht

11 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Doel Maatregel 7 stimuleert het ontwikkelen en valideren van praktische kennis en technologie bij projecten die plaatsvinden in de Veenkoloniën. De activiteiten binnen maatregel 7 richten zich op de handel in en voortbrenging van landbouwproducten.

12 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Doelgroep Maatregel 7 richt zich op samenwerkingsvormen van tenminste twee partijen. Minimaal één van deze partijen is een landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt.

13 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Activiteiten a.Productiviteitsverhoging van de zetmeelaardappelteelt door het ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen met nieuwe veredelingstechnieken b.Ontwikkeling van een economisch rendabele keten voor teelt en afzet van lupine c.Ontwikkeling van een economisch rendabele keten voor teelt en afzet van soja d.Ontwikkeling en toepassing van precisielandbouw technieken

14 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Subsidiabele kosten Coördinatiekosten voor het samenwerkingsverband Kosten voor het verspreiden van resultaten van het project Kosten van nieuwe machines en installaties Kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs Haalbaarheidsstudies Verwerving of ontwikkeling computersoftware Bijdrage in natura (onbetaalde eigen arbeid) Personeelskosten voor de uren die aantoonbaar voor het project zijn gemaakt

15 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Facts Openstellingsperiode:15-02-2016 t/m 15-03-2016 Systematiek:tender (selectiecriteria) Subsidiepercentages:40% of 70% Aanvraag indienen:www.snn.eu/pop3

16 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Thema’s a.Verschuiving van de bestaande kostenreductie- strategie naar een meerwaardestrategie b.Beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen c.Maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop

17 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Selectiecriteria a.Bijdrage aan de doelen van het Innovatie- programma Landbouw Veenkoloniën 2012- 2020 b.Slagingskans van de activiteit c.Kosteneffectiviteit van het project

18 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Subsidie aanvragen & Contact Subsidie aanvragen & Contact

19 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

20 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

21 Indien u nog geen eHerkenning heeft dan is het handig dit zo snel mogelijk te regelen. U heeft keuze uit zes verschillende aanbieders waar u de eHerkenning kunt aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden. Voor mijn.rvo.nl heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.u

22 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

23 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Vragen?

24


Download ppt "POP3. Programma Rol van provincie, SNN en RVO Veenkoloniën maatregel 1 Veenkoloniën maatregel 7 Subsidie aanvragen POP3 agenda Vragen Europees Landbouwfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google