De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Landelijke Agenda suïcidepreventie Directie Curatieve Zorg, Mw. Mr. M.O. Samuels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Landelijke Agenda suïcidepreventie Directie Curatieve Zorg, Mw. Mr. M.O. Samuels."— Transcript van de presentatie:

1 Landelijke Agenda suïcidepreventie Directie Curatieve Zorg, Mw. Mr. M.O. Samuels.

2 Oktober 2013 2 Wat krijgt u te horen in deze presentatie? - Waarom een Landelijke Agenda Suïcidepreventie? - Huidige stand van zaken suïcidepreventiebeleid. - Cijfers en aantallen. - Hoe zou de Landelijke Agenda Suïcidepreventie eruit kunnen zien? Welke domeinen? - Op welke terreinen zijn verbeteringen mogelijk? - Wat kan naar uw mening bijdragen aan de landelijke agenda?

3 Waarom een Landelijke Agenda Suïcidepreventie? Brief van 4 juni 2013 van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer over Landelijke agenda: ‘De suggestie die in het overleg met veldorganisaties is gedaan om gezamenlijk een landelijke regiefunctie te introduceren om een agenda suïcidepreventie op te stellen, vind ik een sympathiek idee. Ik wil de veldorganisaties dan ook uitnodigen om de handen hiervoor ineen te slaan en zich toe te leggen op het opstellen van een dergelijke landelijke agenda, met de verschillende activiteiten voor de verschillende partijen in het suïcidepreventiebeleid’. 3

4 Huidige stand van zaken suïcidepreventiebeleid Er is/ er zijn: 1) Jaarrapportages suïcidepreventie en nieuw streefcijfer. 2) MDR Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit Implementatieplan MDR 3) speciale anonieme hulpverlening voor mensen die suïcidaal zijn: De Stichting 113online 4

5 Huidige stand van zaken suïcidepreventiebeleid 4) Programmaplan Preventie Spoorsuïcide 2010 – 2015 van ProRail 5) grote steden die actief zijn op het gebied van suïcidepreventie. 6) meer kennis van de behandeling en diagnosticering van suïcidaal gedrag bij professionals. Maar ook: Stijgende aantallen suïcides de laatste jaren. Proces kamervragen 5

6 Aantallen suïcides de afgelopen jaren 20082009201020112012 14351524160016471753 6

7 Suïcidepreventie op verschillende domeinen - Gezondheidszorg: toegang en continuïteit van goede zorg. - Preventie: Ondersteuning en doorgeleiding naar hulp en zorg. - Media: Veilige berichtgeving. - Sociaal Economisch: Suïcidaliteit in de financiële dienstverlening en onderwijs. - Toegankelijkheid en beschikbaarheid van suïcidemiddelen. 7

8 Suïcidepreventiebeleid: verschillende domeinen. Gezondheidszorg domein Preventie domein Media domein Sociaal Economisch domein Middelen domein 8

9 Domein: Gezondheidszorg Waar is winst te boeken? Stelling 1: De continuïteit van zorg aan suïcidale patiënten moet beter! Welke instrumenten zijn er: -Het Kwaliteitsdocument ketenzorg bij suïcidaliteit. Wat is nodig? - Goede samenwerkingsafspraken in de keten en toezicht van IGZ daarop. - Inkoopvoorwaarden van verzekeraars tav continuïteit in de keten. -Specifieke NHG richtlijn op suïcidaal gedrag. -En verder? 9

10 Domein Gezondheidszorg Waar is winst te boeken? Stelling 2: Ondanks de beschikbare MDR suïcidaal gedrag vinden de behandeling en diagnosticering van suïcidale personen nog niet conform de richtlijn plaats. Welke instrumenten zijn er: - De MDR BBSG. - Het Implementatieplan van het Trimbos. Wat is nodig? - Meer toezicht door de IGZ op werken volgens richtlijn. - Inkoopvoorwaarden van verzekeraars tav werken volgens richtlijn. -Specifieke NHG richtlijn op suïcidaal gedrag. -En verder? 10

11 Domein Preventie Waar is winst te boeken? Stelling 3: De signalering en doorgeleiding van suïcidale mensen moet verbeterd worden. Welke instrumenten zijn er? - preventieaanbod van GGZ instellingen en GGDen. - gatekeeperstrainingen. - Programma van Prorail. Wat is nodig? - Uitwisseling van aanbod tussen verschillende gemeenten cq preventie aanbieders. - Gatekeepertrainingen op meer plaatsen - En verder? 11

12 Traject Landelijke agenda suïcidepreventie 17 oktober: overleg met veldpartijen 31 oktober: concepttekst Minister en veldpartijen 31 oktober - 14 november: reactietermijn veldpartijen 14 -28 november: verwerking reactie partijen en instemming bewindslieden VWS en IenM 28 november – 14 december: verzending Landelijke agenda aan Tweede Kamer 12

13 Opmaat naar de discussie - Bent u het eens met stelling 1, 2 of 3? Zo nee, waarom niet? - Wat dient naar uw mening vanuit de verantwoordelijkheid van uw organisatie te veranderen om het suïcidepreventiebeleid effectiever te maken? 13

14 Discussie rond stellingen Stelling 1: De continuïteit van zorg aan suïcidale patiënten moet beter! Stelling 2: Ondanks de beschikbare MDR suïcidaal gedrag vinden de behandeling en diagnosticering van suïcidale personen nog niet conform de richtlijn plaats. Stelling 3: De signalering en doorgeleiding van suïcidale mensen moet verbeterd worden. 14


Download ppt "Landelijke Agenda suïcidepreventie Directie Curatieve Zorg, Mw. Mr. M.O. Samuels."

Verwante presentaties


Ads door Google