De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Je wapens geven …

Verwante presentaties


Presentatie over: "4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Je wapens geven …"— Transcript van de presentatie:

1

2 4G

3

4 Geven

5 Gunst Genade Gratie Geven

6 4G

7 Je wapens geven …

8

9

10

11 Phil. 2:1-2 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

12 Phil. 2:1-2 Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from his love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose.

13

14

15

16

17 Verder zeg Ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden. Mat. 28:19-20

18 1 Sam. 18:1-4 Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf… Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe.

19 1 Sam. 23:17-18 Vrees niet, want de hand van mijn vader Saul zal u niet vinden; gij zult koning over Israël zijn, en ik zal onmiddellijk onder u staan. Ook mijn vader Saul weet dit maar al te goed. Hierop sloten die beiden een verbond voor het aangezicht des HEREN.

20 Phil. 2:3-4 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor wat van anderen is.

21


Download ppt "4G Geven Gunst Genade Gratie Geven 4G Je wapens geven …"

Verwante presentaties


Ads door Google