De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7.2 Plato en zijn voorgangers in de wijsbegeerte

Verwante presentaties


Presentatie over: "7.2 Plato en zijn voorgangers in de wijsbegeerte"— Transcript van de presentatie:

1 7.2 Plato en zijn voorgangers in de wijsbegeerte

2 De filosofen voor Socrates

3 Ionische natuurfilosofen
Proberen de κοσμος te verklaren door de werkelijkheid te herleiden tot een ἀρχη (= oerstof of beginpunt)

4 Ionische natuurfilosofen: Thales
ἀρχή: water alle dingen zijn verschillende veranderingsvormen van de ἀρχή alles verandert voortdurend

5 Ionische natuurfilosofen: Heraclitus
ἀρχή: vuur alles verandert voortdurend Filosoof van het worden

6 Parmenides het zijnde is en het niet-zijnde is niet
het zijnde is eeuwig, onvergankelijk en onveranderlijk het zijnde staat tegenover de zintuiglijk waarneembare wereld (δόξα = schijn en mening) het zijnde kan alleen door denken gekend worden de filosoof van het zijn

7 Parmenides: “Alles is” Heraclitus: “Alles wordt”
IMPASSE… Parmenides: “Alles is” Heraclitus: “Alles wordt”

8 Jongere Ionische natuurfilosofen: Empedocles
Onderscheidt als ἀρχή de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur alle dingen zijn ver-schillende verande-ringsvormen van de ἀρχή alles verandert voort-durend

9 Jongere Ionische natuurfilosofen: Democritus
kosmos ontstaat door samen-klontering van atomen in het lege

10 Pythagoras de wereld is te verklaren met behulp van getallen
Dualisme: de ziel en het lichaam zijn gescheiden σήμα σώμα reïncarnatie

11 Parmenides: “Alles is” Heraclitus: “Alles wordt”
NOG STEEDS IMPASSE… Parmenides: “Alles is” Heraclitus: “Alles wordt”

12 Plato’s oplossing Parmenides: “Alles is” Heraclitus: “Alles wordt”
Ideeënwereld Zintuigelijk waarneembare wereld

13 1. Plato’s metafysica

14 Herinnert u zich deze nog?!

15 Twee werelden de ware werkelijkheid de Ideeënwereld
de afschaduwing onze zintuiglijk, waarneembare wereld

16 2. Plato’s kentheorie

17 Twee werelden de ware werkelijkheid de Ideeënwereld
de afschaduwing onze zintuiglijk, waarneembare wereld ἐπιστήμη (“kennis”) δόξα (“mening”) door de νοῦς door onze zintuigen

18 3. Plato’s ethiek

19 Plato’s ethiek eudaimonistische ethiek: gericht op geluk
je bereikt εὐδαιμονία (= geluk) door het in praktijk brengen van ἀρετή (= deugd) daarin moet je je laten leiden door de Ideeën (speciaal de Idee van het Goede)

20 Philosophers rule!! Echte kennis is alleen weggelegd voor filosofen
De meeste mensen denken geluk te hebben gevonden, maar dat is ἡδονή (= genot)


Download ppt "7.2 Plato en zijn voorgangers in de wijsbegeerte"

Verwante presentaties


Ads door Google