De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding"— Transcript van de presentatie:

1 HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding
Albert Keverling Buisman 1

2 Overzicht 2

3 A(t) = A(0) e-  t = A(0)e-ln2 t/T1/2
Halveringstijd A(t) = A(0) e-  t = A(0)e-ln2 t/T1/2 A =N  = ln 2 / T1/2 3

4 Vervalschema + straling
4

5 Soorten straling β- -straling Emissiewaarschijnlijkheid in (Bq·s)-1
= aantal deeltjes per desintegratie Twee getalwaarden: Egem = gemiddelde energie in keV: voor inwendige besmetting Emax = maximale energie in keV: voor afscherming Bijvoorbeeld voor 14C y(Bq·s) E(keV) β , | 156 5

6 Soorten straling β+ -straling Emissiewaarschijnlijkheid in (Bq·s)-1
= aantal deeltjes per desintegratie Ook hier twee getalwaarden: Egem = gemiddelde energie in keV: voor inwendige besmetting Emax = maximale energie in keV: voor afscherming Bijvoorbeeld voor 11C y(Bq·s) E(keV) β , | 960 6

7 Soorten straling γ± -straling Annihilatiestraling met Ef = 511 keV
Emissiewaarschijnlijkheid 2x zo groot als die van het β+-deeltje Bijvoorbeeld voor 11C y(Bq·s) E(keV) β , | 960 γ± 2, 7

8 Soorten straling γ -straling
Elektromagnetische straling uitgezonden door de kern Verschillende gammafotonen aangeduid met volgnummer: γ1, γ2 Bijvoorbeeld voor 24Na y(Bq·s) E(keV) β 0, | 1390 γ1 1, γ2 0, 8

9 Soorten straling ce –straling: conversie-elektronen
Elektronen uit de schil gegooid door aangeslagen kern, In concurrentie met gamma-straling! Energie = Eγ – EK Bijvoorbeeld voor 137Cs 137mBa y(Bq·s) E(keV) y(Bq·s) E(keV) β- 0, | 512 γ1 0, β- 0, | 1173 ce Kγ1 0, 9

10 Soorten straling Karakteristieke röntgen –straling:
Elektromagnetische straling door opvullen van gaten in K-, L-..schil. Energie = EK-EL (Bindingsenergie) Kα = Overgang van L naar K Kβ = Overgang van M,N.. naar K N Lα = Overgang van M naar L M Lβ = overgang van N.. naar L L Bijvoorbeeld voor 55Fe K y(Bq·s) E(keV) Kα 0, Kβ 0, 10

11 Soorten straling Auger-elektronen
Elektronen uit de schil geworpen door opvullen van gaten in K-, L-..schil. Energie = EK- EL - EL (Bindingsenergie) KLL: Overgang L naar K met uitstoot L-elektron N KLM: Idem met uitstoot M-elektron M KLX: Idem met uitsoot N, O, P.. elektron L Bijvoorbeeld voor 55Fe (e-vangst) K y(Bq·s) E(keV) Kα 0, Kβ 0, KLL 0, KLX 0, 11

12 Soorten straling α-straling
α-deeltjes uitgezonden door de kern. Energie = Eα Terugstoot-energie Et = [4/(A-4)] Eα Biijvoorbeeld: 210Po y(Bq·s) E(keV) α1 1, αt 1, 12

13 Bronconstanten Toepassing k bij ijking Toepassing h bij dosisschatting
Ka = k A/l2 H* = h A/l2 13

14 Diverse gegevens Vrijstelling en vervoer: zie elders
Hhuid = 4×10-10 A(Bq)/O(cm2) Sv/s E(50) = 3,1× Ain (Bq) Sv 14

15 Inwendige besmetting 15

16 Metabool model 16

17 Opname in het bloed Natrium wordt volledig opgenomen in het bloed: f1 = 1 Natrium valt onder inhalatieklasse F (snelle opname) 17

18 Dosisconversiecoëficiënten
E(50) = e(50) Ain ; ARe = 1 Sv/e(50) Werkers: AMAD= 5 µm Bevolking : AMAD = 1 µm 18

19 Totale lichaamstelling
Ain = Agemeten / fractie 19

20 20

21 I-125 Schildklier telling
21

22 Terug stoot energie 22

23 Urine analyse 23


Download ppt "HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google