De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding Albert Keverling Buisman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding Albert Keverling Buisman."— Transcript van de presentatie:

1 HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding Albert Keverling Buisman

2 Overzicht

3 Halveringstijd A(t) = A(0) e - t = A(0)e -ln2 t/T 1/2 A = N = ln 2 / T 1/2

4 Vervalschema + straling

5 Soorten straling β - -straling Emissiewaarschijnlijkheid in (Bq·s) -1 = aantal deeltjes per desintegratie Twee getalwaarden: E gem = gemiddelde energie in keV: voor inwendige besmetting E max = maximale energie in keV: voor afscherming Bijvoorbeeld voor 14 C y(Bq·s) E(keV) β - 1,000 49 | 156

6 Soorten straling β + -straling Emissiewaarschijnlijkheid in (Bq·s) -1 = aantal deeltjes per desintegratie Ook hier twee getalwaarden: E gem = gemiddelde energie in keV: voor inwendige besmetting E max = maximale energie in keV: voor afscherming Bijvoorbeeld voor 11 C y(Bq·s) E(keV) β + 1,000 385 | 960

7 Soorten straling γ ± -straling Annihilatiestraling met E f = 511 keV Emissiewaarschijnlijkheid 2x zo groot als die van het β + -deeltje Bijvoorbeeld voor 11 C y(Bq·s) E(keV) β + 1,000 385 | 960 γ ± 2,000 511

8 Soorten straling γ -straling Elektromagnetische straling uitgezonden door de kern Verschillende gammafotonen aangeduid met volgnummer: γ 1, γ 2 Bijvoorbeeld voor 24 Na y(Bq·s) E(keV) β0,999554 | 1390 γ 1 1,0001369 γ 2 0,1032754

9 Soorten straling ce –straling: conversie-elektronen Elektronen uit de schil gegooid door aangeslagen kern, In concurrentie met gamma-straling! Energie = Eγ – E K Bijvoorbeeld voor 137 Cs 137m Ba y(Bq·s) E(keV) y(Bq·s) E(keV) β - 0,946173 | 512γ 1 0,898 662 β - 0,054425 | 1173ce Kγ 1 0,083 624

10 Soorten straling Karakteristieke röntgen –straling: Elektromagnetische straling door opvullen van gaten in K-, L-..schil. Energie = E K -E L (Bindingsenergie) K α = Overgang van L naar K K β = Overgang van M,N.. naar KN L α = Overgang van M naar LM L β = overgang van N.. naar LL Bijvoorbeeld voor 55 FeK y(Bq·s) E(keV) K α 0,250 6 K β 0,033 6

11 Soorten straling Auger-elektronen Elektronen uit de schil geworpen door opvullen van gaten in K-, L-..schil. Energie = E K - E L - E L (Bindingsenergie) KLL: Overgang L naar K met uitstoot L-elektronN KLM: Idem met uitstoot M-elektron M KLX: Idem met uitsoot N, O, P.. elektronL Bijvoorbeeld voor 55 Fe (e-vangst)K y(Bq·s) E(keV) K α 0,250 6 K β 0,033 6 KLL0,495 5 KLX0,112 6

12 Soorten straling α-straling α-deeltjes uitgezonden door de kern. Energie = E α Terugstoot-energie E t = [4/(A-4)] E α Biijvoorbeeld: 210 Po y(Bq·s) E(keV) α 1 1,000 5297 α t 1,000 103

13 Bronconstanten Toepassing k bij ijking Toepassing h bij dosisschatting K a = k A/l 2 H * = h A/l 2  

14 Diverse gegevens Vrijstelling en vervoer: zie elders H huid = 4×10 -10 A(Bq)/O(cm 2 ) Sv/s E(50) = 3,1×10 -10 A in (Bq) Sv

15 Inwendige besmetting

16 Metabool model

17 Opname in het bloed Natrium wordt volledig opgenomen in het bloed: f 1 = 1 Natrium valt onder inhalatieklasse F (snelle opname)

18 Dosisconversiecoëficiënten E(50) = e(50) A in ; A Re = 1 Sv/e(50) Werkers: AMAD= 5 µm Bevolking : AMAD = 1 µm

19 Totale lichaamstelling A in = A gemeten / fractie

20

21 I-125 Schildklier telling

22 Terug stoot energie

23 Urine analyse


Download ppt "HANDBOEK RADIONUCLIDEN Een handleiding Albert Keverling Buisman."

Verwante presentaties


Ads door Google