De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FRED TRUYEN HANS COPPENS BRUNO VANDERMEULEN Doelstelling  Verantwoord omgaan met informatie op 3 niveaus: Zorgvuldig beheer van informatie Verantwoordelijkheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FRED TRUYEN HANS COPPENS BRUNO VANDERMEULEN Doelstelling  Verantwoord omgaan met informatie op 3 niveaus: Zorgvuldig beheer van informatie Verantwoordelijkheid."— Transcript van de presentatie:

1

2 FRED TRUYEN HANS COPPENS BRUNO VANDERMEULEN

3 Doelstelling  Verantwoord omgaan met informatie op 3 niveaus: Zorgvuldig beheer van informatie Verantwoordelijkheid nemen voor informatie Uitbouwen van een persoonlijk online profiel

4 Concreet  Omgaan met data Zotero-opdracht  Schrijven voor het web Blog opdracht  Beeldbewerking  Digitale Fotografie  Metadata

5 Agenda  01. 12/02/2015 Algemene inleiding, inleiding dataverwerking 02. 19/02/2015 Excel 03. 26/02/2015 Oefenen Excel 04. 04/03/2015 - 05. 11/03/2015 Blog-opdracht + HTML/CSS intro 06. 18/03/2015 Beeldbewerking 07. 25/03/2015 Opdracht Beeldbewerking  Paasvakantie  08. 15/04/2015 Digitale Fotografie 09. 22/04/2015 Koen Brosens - Maptap 10. 29/04/2015 Scraping, Visualisatie 11. 06/05/2014 Metadata 12. 13/05/2014 Zotero + SQL 13. 20/05/2014 Event - best of show

6 Wat is informatie?  Van Dale: – 1 [g.mv.] alles wat als bericht, als overdracht van kennis iets of iem. bereikt – 2 inlichting – 3 [g.mv.] het zich verschaffen van kennis of inzicht

7 Claude Shannon  “A Mathematical Theory of Communication” “A Mathematical Theory of Communication”  1948  Boek met voorwoord van Weaver Boek met voorwoord van Weaver

8 Informatieoverdracht transmitter receiver message kanaal

9 Shannon’s communicatiemodel

10  Informatie wordt uitgedrukt als de mate van voorspelbaarheid van elke verstuurde boodschap. Hoe lager de voorspelbaarheid, hoe hoger de entropie  Informatie uitwisselen veronderstelt coderen en decoderen, en dus representatie

11

12

13 Teken, symbool en signaal  Een teken veronderstelt een verband met het betekende: donder is een teken van bliksem  Bij een symbool is berust dit verband op afspraak: we komen overeen dat iets voor iets anders staat (representatie): cijfers zijn symbolen voor getallen  Een signaal is een onderdeel van een communicatie

14 Data, informatie en kennis

15 Data en informatie  De woorden data en informatie worden dikwijls door elkaar gebruikt  Ze zijn erg abstract en een definitie is altijd wat artificieel  Soms wordt het begrip data specifiek gebruikt om gegevens geschikt voor de computer aan te duiden

16 Data  Informatie bestaat uit data die voor ons een betekenis hebben  Wanneer data de vorm krijgt van het antwoord op een vraag (of informatiebehoefte) dan wordt het informatie  Er is geen dataloze informatie  Geen informatie zonder datarepresentatie of codering

17 Informatie  Informatie = data met betekenis  Xerox-principe Indien A de informatie draagt dat B, en B draagt de informatie dat C, dan draagt A de informatie dat C  Incrementele informatie Naargelang de voorkennis bevatten dezelfde data meer informatie

18 Soorten data / informatie  Primaire data  Secundaire data  Metadata  Operationele data  Afgeleide data

19 Relatie met kennis  S draagt de informatie dat p p is waar  X heeft de informatie S dat p  S rechtvaardigt X in de overtuiging dat p  X weet dat p X is overtuigd dat p p is waar X is terecht overtuigd dat p

20

21 Spanningsvelden  Kennis vs. informatie  Waarde van informatie  Historiciteit van informatie

22 Onderzoeksgebieden  Informatietheorie  Informatica  Informatiewetenschap  Informatiekunde

23 Informatietheorie  Wetenschap die voortbouwt op het werk van Shannon.  Een mathematische representatie van de voorwaarden voor opslag en transfer van informatie.

24 Informatietheorie (2)  Communication systems  Channel capacity  Signal processing  Source coding  Compression algorithms  Cryptography

25 Informatica  Informatica tracht tot algemeen geldende uitspraken te komen m.b.t. de wetenschappelijke en technische aspecten van representatie en verwerking van gegevens met behulp van automaten.  Informatica wordt meestal aanzien als een synoniem van computerwetenschap.

26 Informatiewetenschap  Informatiewetenschap bestudeert het verschijnsel informatie en de gemeenschappelijke kenmerken van de processen die de productie en het gebruik van informatie faciliteren. Het gaat in wezen om opslag en distributie van informatie. Zij richt zich momenteel in hoofdzaak op de digitalisering.

27 Onderzoeksgebieden informatiewetenschap  Documentbeheer  Collectiebeheer  Intellectual Rights Management  Kwaliteitszorg  Automatisering  Zoeksystemen

28 Informatiekunde  Informatiekunde is de leer van het toepassen van informaticahulpmiddelen op een specifiek maatschappelijk of wetenschappelijk gebied, met als doel de productie, de verspreiding en het gebruik van de informatie van dat gebied te faciliteren.

29 Digital Humanities  Inzet van informatietechnologie voor: verzamelen en opslaan (data capture) analyseren (data analysis) verspreiden en bewaren (data dissemination and curation) van onderzoeksgegevens in de humane wetenschappen

30 Digital Humanities  Born Digital Gedigitaliseerde data  Combineert methoden uit humanities met informaticatools, voor bv. data visualisatie

31

32

33

34

35

36

37


Download ppt "FRED TRUYEN HANS COPPENS BRUNO VANDERMEULEN Doelstelling  Verantwoord omgaan met informatie op 3 niveaus: Zorgvuldig beheer van informatie Verantwoordelijkheid."

Verwante presentaties


Ads door Google