De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven1 Werkplaats Gezonde School Centrum Gezond Leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven1 Werkplaats Gezonde School Centrum Gezond Leven."— Transcript van de presentatie:

1 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven1 Werkplaats Gezonde School Centrum Gezond Leven

2 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven2 Programma Werkplaats Gezonde School van Centrum Gezond Leven door Marian Sturkenboom Schoolkracht door Annemiek Schooten. Manager JGZ GGD Eemland Discussie over mogelijke rol van JGZ in de Gezonde School

3 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven3 Centrum Gezond Leven Loket Certificering Afstemming lokale vraag met landelijk aanbod Gezonde School Handleidingen

4 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven4 Internetloket voor lokale professionals Etalage met alle interventies - toegankelijk en in samenhang

5 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven5bijeenkomst obd-en 5 en 6 november5 Werkplan 2008: voorbereidend onderzoek Literatuurstudie Documentenanalyse Vragenlijsten scholen en GGD-en Focusgroepen en interviews scholen en GGD-en Hoofdtaken 2009: ontwikkelen 1.Doorontwikkelen GSM 2.Leerlijn 3.Communicatie en vormgeving 4.Begeleidend onderzoek

6 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven6bijeenkomst obd-en 5 en 6 november6 1. Doorontwikkelen GSM: Bijstelling producten voor Gezonde School: handleiding voor PO en VO Input: aanbevelingen uit onderzoek 2008 Modulair systeem, verschillen manieren van instroom Keurmerk als ze voldoende modules doorlopen hebben School vult steeds meer ‘puzzelstukjes’ in

7 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven7bijeenkomst obd-en 5 en 6 november7 agenda- setting school- profiel SGB, plan van aanpak evaluatie/ veranke- ring uitvoering eendags- methode gezonde school & genot- middelen lang leve de liefde Puzzel schoolgezondheidsbeleid

8 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven8bijeenkomst obd-en 5 en 6 november8 Doorontwikkelen GSM: GSM ontwikkelen richting professionele richtlijn Volgorde kan verschillen maar wel duidelijke kern/vaste onderdelen Copyright bij CGL Samenhangend interventiepakket heeft duidelijke plek binnen GSM Activiteiten: (Her)schrijven handleiding en evt benodigde ondersteunende producten Uitwerken keurmerk/vignet

9 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven9bijeenkomst obd-en 5 en 6 november9 2. Leerlijn/Samenhangend interventie pakket Samenhangend pakket met interventies opstellen Pakket verankeren met GSM (bijv: interventies vormen modules) Toewerken naar meer: * gecertificeerde interventies in leerlijn * samenhang tussen interventies * vulling van evt hiaten * aansluiting op behoefte onderwijssector * differentiatie naar schoolprofielen

10 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven10 Stand van zaken Mate schoolgezondheidsbeleid GGDPercentage Wel schoolgezondheidsbeleid70 Geen schoolgezondheidsbeleid30

11 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven11 Stand van zaken Activiteiten GGD % In kaart brengen gezondheidssituatie van de school *92 (54) Creëren van draagvlak bij scholen voor schoolgezondheidsbeleid * 88 (65) Bepalen prioriteiten van een school *73 (35) Bepalen strategieën en activiteiten van een school/ opstellen plan van aanpak 81 (35) Uitvoeren activiteiten en interventies op scholen97 (62) Evaluatie activiteiten op scholen92 (42) Koppelen van collectieve preventie aan individuele leerlingenzorg * 81 (31)

12 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven12 Procesevaluatie (1): Succesfactoren De aanwezigheid van gunstige randvoorwaarden (7x) -Steun gemeente -Preventieteam op school Inspelen op de vraag en wens van de school (5x) -Bijvoorbeeld een schoolprofiel Samenwerking met ketenpartners (4x) Planmatige aanpak (2x) Interne samenwerking (2x) -“Samenwerking tussen GB en JGZ” -“Organisatiestructuur Epi/GB/JGZvp/GBlokaal beleid” Overig: -“Jeugdverpleegkundige als contactpersoon: bekend gezicht” -“JGZ- gesprekken in BO waren succesvol”

13 13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven13 Procesevaluatie (2): Knelpunten Interne samenwerking en organisatie (7x) Interne organisatie  (verschillende programmagroepen met eigen aanbod naar scholen) bedrijfsvoering niet ingericht op deze aanpak Draagvlak binnen de afdelingen  JGZ heeft al veel nieuwe ontwikkelingen Samenwerking tussen afdelingen verloopt soms moeizaam “Binnen JGZ ligt prioriteit bij de individuele zorg” “Onduidelijkheid tussen GB en JGZ  wie voert uit en wie is verantwoordelijk” Beperkte tijd (8x) Scholen (5x) GGD (3x) Gebrek aan draagvlak binnen de school (5x) Geen meerwaarde Geen taak voor hen Weinig concreet en zichtbaar Overige “Ontbreken van MT-besluit”


Download ppt "13-11-2008Gezonde School Centrum Gezond Leven1 Werkplaats Gezonde School Centrum Gezond Leven."

Verwante presentaties


Ads door Google