De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop APA Het belang van APA. Inhoud Verschil in tekst/literatuurlijst Uitgebreide uitleg over de opbouw Voorbeelden van verschillende soorten bronnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop APA Het belang van APA. Inhoud Verschil in tekst/literatuurlijst Uitgebreide uitleg over de opbouw Voorbeelden van verschillende soorten bronnen."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop APA Het belang van APA

2 Inhoud Verschil in tekst/literatuurlijst Uitgebreide uitleg over de opbouw Voorbeelden van verschillende soorten bronnen Speciale bronnen Verwijzen naar goede APA-sites Voorbeelden van hulpmiddelen OPDRACHTEN

3 Bekker, Jan en Witte, Toby. (2014) Jeugdbeleid in transitie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

4 Waarom verwijs ik naar bronnen? Refereren of verwijzen naar bronnen is vereist: als je de woorden van een ander letterlijk overneemt als je een gedeelte herschrijft in eigen woorden als je ideeën overneemt uit een bron

5 Waarom APA? Er zijn veel systemen voor bronvermelding - zogenaamde ‘referentiestijlen’ of ‘citatiestijlen’. Ieder vakgebied kent een eigen referentiestijl. Welke stijl je moet gebruiken, hangt af van de opleiding die je volgt. De APA (American Psychological Association) stijl wordt gebruikt in de psychologie en verwante disciplines. Avans Hogeschool heeft voor de APA-stijl gekozen.

6 Verwijzen naar bronnen Er zijn veel soorten bronnen, bijvoorbeeld boeken, artikelen, websites, interviews en tabellen. De APA verwijzing naar deze bronnen is verschillend. Er is ook verschil tussen digitale en fysieke bronnen. Voordat je begint, moet je weten wat voor soort bron je hebt gebruikt.

7 Verwijzen naar bronnen Je verwijst altijd op twee plaatsen: in de tekst in de literatuurlijst

8 Voorbeeld Tekst: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla (Leen & Mertens, 2015). Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, “bla, bla, bla” (Leen & Mertens, 2015, p. 45). Literatuurlijst: Leen, J., & Mertens, J. (2015). Praktijkgericht onderzoek in bedrijf. Bussum: Coutinho.

9 Verwijzen in de tekst Citeren Parafraseren

10 Citeren “In de financiële sector in Londen werken tussen de 250.000 en 350.000 mensen” (Luyendijk, 2015, p. 18). Volgens Luyendijk (2015, p. 18) werken in de Britse hoofdstad “tussen de 250.000 en 350.000 mensen” in de financiële sector. Meer dan 40 woorden: In Dit kan niet waar zijn staat hierover: Ik ging wandelen en merkte direct dat ‘de City’ geen goede term meer is. In de financiële sector in Londen werken tussen de 250.000 en 350.000 mensen. Dat zijn een heleboel banen, en die zijn op meer dan één plek gaan samenklonteren (Luyendijk, 2015, p. 18). In ons onderzoek ….

11 Parafraseren Er zijn gemiddeld 300.000 mensen werkzaam in de Britse financiële wereld (Luyendijk, 2015). Volgens drs. Joris Luyendijk (2015) zijn er gemiddeld 300.000 mensen werkzaam in de Britse financiële wereld.

12 Verwijzen in de literatuurlijst In de alfabetische literatuurlijst die aan het eind van de tekst staat, neem je een volledige beschrijving op. Een volledige beschrijving bestaat uit vier elementen: auteur publicatiedatum titel publicatie-informatie Bij digitale bronnen wordt de publicatie-informatie vervangen door: locatie op het web (URL of DOI)

13 Opbouw in elementen: Auteur Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers (6 e druk). Amsterdam: Atlas Contact. Auteur(s): bij meer dan één auteur komt voor de laatste naam een &-teken tussen de auteurs komt altijd een komma, ook voor het &-teken voornamen: alleen de voorletter meerdere voorletters: spatie daartussen Als er een redacteur is: Luyendijk, J. (Red.). element altijd afsluiten met een punt (geen twee punten achter elkaar)

14 Opbouw in elementen: Publicatiedatum Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers (6 e druk). Amsterdam: Atlas Contact. Publicatiedatum: jaartal tussen ( ) bij websites ook dag en maand vermelden geen jaartal: dan z.d. (= zonder datum) tussen ( ) element altijd afsluiten met een punt

15 Opbouw in elementen: Titel Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers (6e druk). Amsterdam: Atlas Contact. Titel: titel en ondertitel cursief hoofd- en ondertitel gescheiden door een : ondertitel begint met hoofdletter druk: (niet verplicht) komt direct achter de titel tussen ( ) druk wordt voluit geschreven element altijd afsluiten met een punt

16 Opbouw in elementen: Publicatie informatie Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers (6 e druk). Amsterdam: Atlas Contact. Publicatie informatie: als er meerdere plaatsnamen zijn, alleen de eerste noemen woorden als “uitgeverij” kun je weggelaten element altijd afsluiten met een punt

17 Opbouw in elementen: Locatie op het web Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers (6e druk). Geraadpleegd op 20 januari 2016, van http://books.google.com/books?isbn=9045028174 Stel, we hebben dit boek gelezen via Google Books. Het element publicatie wordt vervangen door: locatie op het web geraadpleegd op [dag maand jaar], van [url] maand voluit schrijven ook als een document gedownload is, gebruik je het woord Geraadpleegd niet afsluiten met een punt, anders klopt de url niet meer

18 Opbouw in elementen: doi De digital object identifier (doi) is een nummer voor een digitaal object (tekstdocument, afbeelding, video, software, etc.) in een online omgeving. Omdat de doi van een digitaal object nooit verandert, kun je de doi gebruiken om een permanente link naar het object te genereren. Omdat doi’s veel betrouwbaarder en stabieler zijn dan URL’s is bij de APA de URL vervangen door een doi in de referenties. doi:10.xxxx/xxxxxx http://dx.doi.org/ : Op de volgende manier maak je er een actieve link van: http://dx.doi.org/10.xxxx/xxxxxx http://dx.doi.org/

19 Opbouw in elementen: doi Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers. doi:10.xxxx/xxxxxx Of Luyendijk, J. (2015). Dit kan niet waar zijn: Onder bankiers. http://dx.doi.org/doi:10.xxxx/xxxxxx doi in kleine letters doi vervangt Geraadpleegd op …., van …. Je kan de doi opzoeken bijv. via Google, databanken of CrossRef.org doi niet afsluiten met een punt. Daardoor klopt de doi niet meer.

20 Verschil Amerikaans - Nederlands Tussenvoegsels Bijv. Jan de Vries, Peter van Tilburg. In het Nederlands in de tekst (Vries & Tilburg, 2016); in de literatuurlijst: Vries, J. de, & Tilburg, P. van. (2016). Datum raadplegen Volgens de 6 e druk van de APA kun je de datum weglaten. Avans adviseert de datum van het raadplegen te noemen. Raadplegen/downloaden/oproepen Advies om overal Geraadpleegd op [datum], van [URL] te gebruiken.

21 Voorbeelden Boek Ebook Hoofdstuk uit een boek Tijdschriftartikel Internetbron Interview Tabel / grafiek / figuur

22 Bronvermelding boek Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het boek. Plaats: Uitgeverij. een tweede of latere druk vermeld je tussen haakjes na de titel, maar dit is niet verplicht tussenvoegsels ('van de', 'van den', etc.) komen achter de voorletter(s) en schrijf je voluit, bijvoorbeeld: Berg, G. H. van den als er geen auteur is maar wel een redacteur, zet je dat er tussen haakjes bij in de taal van het boek bij meerdere auteurs of redacteurs staat er tussen de auteurs een komma, voor de laatste naam een komma ampersand (, &) auteurs worden allemaal genoemd. Bij acht of meer auteurs (of redacteurs) worden de eerste zes namen genoemd, daarna het weglatingsteken (...), gevolgd door de laatste auteur, zonder ampersand (&)

23 Bronvermelding ebook Digitale versie zonder doi Auteur, A. A. (jaar). Titel en ondertitel. Geraadpleegd op [dag, maand, jaar], van http://www.aaaa.bbb Digitale versie met doi Auteur, A. A. (jaar). Titel en ondertitel. doi:xxxxxxxxxx

24 Bronvermelding Hoofdstuk uit een boek Papieren versie: Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van hoofdstuk. In A. Redacteur (Red.), Titel van het boek (pp. xx-xx). Plaats: Uitgeverij. Thunnissen, M. (2012). Persoonlijkheidsstoornissen. In C. Blanken, M. Clijsen, W. Garenfeld, I. te Paske, & M. van Piere (Red.), Psychiatrie voor SPH (pp. 105-155). Amsterdam: Reed Business. Digitale versie: met doi: voeg je het doi nr. toe achter de pagina’s zonder doi: Geraadpleegd op http://www.aaaaaa.bbb

25 Bronvermelding tijdschriftartikel fysiek: Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx. digitaal: Auteur, A. (jaar van uitgave). Titel van het artikel. Naam tijdschrift, jaargang(nummer), xx-xx. doi:xx.xxxxxxxxxx Zonder doi: Na de pagina’s Geraadpleegd op datum, van http://www. aaaa.bbb

26 Bronvermelding internetbron Auteur, A. (publicatiedatum website). Titel van het document. Geraadpleegd op dag maand jaar, van http://url als een auteur ontbreekt, noem je de organisatie als de organisatie ook ontbreekt, begint de beschrijving met de titel; het jaar wordt achter de titel gezet: (Basisschool De Akker, 2013) Basisschool De Akker: Leerlingen. (2013, 20 maart). Geraadpleegd op 28 oktober 2013, van http://10.000scholen.nl/5676/basisscholen-nijmegen/basisschool-de- akker/leerlingen bij het ontbreken van een datum wordt 'z.d.' (zonder datum) gebruikt de voorkeur gaat uit naar 'Geraadpleegd op [datum], van [link website] in plaats van 'Gedownload', 'Opgehaald' of 'Opgeroepen' het adres van een website begint met http(s)://

27 Bronvermelding interview Een zelf gehouden interview of enquête via een persoonlijk gesprek, e-mail, chat, telefoon, etc. neem je niet op in een literatuurlijst. Dit is omdat de lezer geen mogelijkheid heeft het interview terug te lezen of te horen. Naast een literatuurlijst kan in een bijlage wel een lijst met namen en data van interviews worden opgenomen. In de tekst kun je naar een gesprek of interview verwijzen met de toevoeging “persoonlijke mededeling” en de datum. Zeker wanneer de geïnterviewde geciteerd wordt, is het raadzaam hier vooraf toestemming voor te vragen. Bij tweede en latere verwijzingen moet je iedere keer opnieuw naam, persoonlijke mededeling en de datum noemen.

28 Voorbeelden interview …volgens de heer Jan Jansen (persoonlijke mededeling, 20 december 2015) is dit niet geval… …maar dit is niet het geval (J. Jansen, persoonlijke mededeling, 20 december 2015) en zal… NIET IN DE LITERATUURLIJST!!!!!!

29 Bronvermelding tabel/ grafiek/ figuur Zelfgemaakte afbeelding In alle gevallen geldt dat de afbeelding een inhoudsbeschrijving en een nummer krijgt (Tabel 1, Grafiek 1, Figuur 1, etc.), zodat je er in de tekst naar kunt verwijzen. Bij de verwijzing in de tekst wordt een hoofdletter gebruikt: Tabel 1, Figuur 2, etc. Deze zet je cursief. Je zet de titel altijd onder de tabel. De titel is niet cursief. Er hoeven geen kaders omheen, alleen als het de figuur verduidelijkt. Bestaande afbeeldingen Wanneer je een bestaande afbeelding (tabel, grafiek, figuur, etc.) overneemt, geldt dit als een citaat. De afbeelding krijgt een nummer zodat je er in de tekst naar kunt verwijzen. In de tekst staat alleen de verwijzing naar de tabel of figuur. In de literatuurlijst verwijs je naar de gehele publicatie. Onder de afbeelding staat het nummer met een omschrijving.

30 Bronvermelding tabel/ grafiek/ figuur zelfgemaakte afbeelding Tabel/grafiek/figuur krijgt een nummer en staat onder het plaatje. Geen verwijzing in de literatuurlijst.

31 Voorbeelden speciale bronnen Gebruik van een hele website Auteur en jaartal van verschillende bronnen zijn hetzelfde Foto Video / film Bron in een bron

32 Speciale bronnen: hele website Naar een website als geheel verwijs je door de volledige URL in je tekst op te nemen. Dit gebeurt op de volgende manier: Op de website van de APA (www.apa.org) vind je informatie over het correct verwijzen van bronnen. Een hele website wordt niet opgenomen in de literatuurlijst.

33 Speciale bronnen: auteur en jaartal zijn hetzelfde van verschillende bronnen Voeg na het publicatiejaar letters toe (a, b, c, enz.). Dit doe je zowel in de tekst als in de literatuurlijst: (Watts & Freeman, 1986a) (Watts & Freeman, 1986b) Welke letter moet worden toegevoegd, ligt aan de titel. Deze staat op alfabet.

34 Speciale bronnen: foto Wanneer je naar een afbeelding (foto, tabel, figuur, etc.) uit een boek, tijdschrift, internet, etc. verwijst, geldt dit als een citaat. De originele bron noem je in de literatuurlijst. In de tekst verwijs je hier naar zoals bij een citaat.citaat Afbeeldingen van internetbronnen hebben vaak een eigen URL, die je kunt vinden door met de rechtermuisknop op de afbeelding te klikken en de optie 'Eigenschappen' te kiezen. Als dat niet mogelijk is, kan de URL van de website gebruikt worden. De toevoeging tussen vierkante haken [Online afbeelding] is niet verplicht maar maakt wel duidelijk dat het om een afbeelding gaat. Een afbeelding van internet overnemen in de eigen tekst? Zie: The APA-Team: Afbeelding van internet.The APA-Team: Afbeelding van internet Een afbeelding ter illustratie overnemen in de eigen tekst? Zie: The APA-Team: Afbeelding op omslag.The APA-Team: Afbeelding op omslag Een afbeelding uit een boek overnemen in de eigen tekst? Zie: The APA-Team: Tabellen en figuren (scrol naar bestaande afbeeldingen).The APA-Team: Tabellen en figuren

35 Speciale bronnen: audiovisuele bron (dvd, tv-uitzending, Youtube, etc.) Auteur, A. (Functie). (jaar van uitgave of datum uitzending). Titel [Materiaalsoort]. Plaats: Uitgeverij. Bij een gedeelte uit een programma, bijvoorbeeld een reportage of de afleveringstitel van een serie, plaats je alleen de titel van het programma cursief, met de toevoeging "in“. En als de naam van de maker van het gehele programma bekend is, vermeld je zijn naam. Bij online videobestanden (streaming video) noem je de datum van raadplegen en de link. Met de toevoeging [Videobestand] kun je benadrukken dat je naar de video verwijst en niet naar de tekst, maar dit is niet verplicht.

36 Speciale bronnen: audiovisuele bron (dvd, tv-uitzending, Youtube, etc.) Video in databank: Boom Lemma. (2011). Kennismakings- en probleemverhelderend gesprek [Ergovaardig] [Videobestand]. Geraadpleegd op 16 september 2011, van http://stcproxy.han.nl/han/Ergovaardig/ergovaardig.boom.nl/?id=bju010809.124292136 YouTube: NewsPoliticsInfo. (2010, 4 april). Martin Luther King's Last Speech: "I've Been To The Mountaintop“ [Videobestand]. Geraadpleegd op 26 mei 2015, van https://www.youtube.com/watch?v=Oehry1JC9Rk https://www.youtube.com/watch?v=Oehry1JC9Rk TV-uitzending: Bartelsman, M. (Verslaggever). (2005, 23 december). Armoede in Nederland. In C. te Nuyl (Eindred.), NOVA [TV-uitzending]. Hilversum: VARA/NPS. DVD: Lürsen, J. (Regisseur). (2008). Alles is liefde [Dvd]. Amsterdam: A-Film.

37 Speciale bronnen: bron waarin een andere bron genoemd wordt In de tekst verwijs je altijd naar de bron waarin de informatie gevonden is, ook al heeft de auteur zich op een andere bron gebaseerd. De auteur kan immers een eigen interpretatie aan de oorspronkelijke bron hebben gegeven (zeker bij een parafrase) of kan foutief citeren. Het is wel mogelijk om in de tekst aan te geven dat de auteur zich gebaseerd heeft op een andere bron door "geciteerd in" of alleen "in" toe te voegen, maar dit is niet verplicht. In de literatuurlijst neem je alleen de titel op die geraadpleegd is. In het voorbeeld is Dow het origineel en wordt geciteerd door Van der Donk en Van Lanen. De schrijver van de tekst heeft alleen Van der Donk en Van Lanen gelezen. Dow en eventueel het jaartal mag je in de tekst noemen, maar niet in de literatuurlijst. Van der Donk en Van Lanen moeten in de tekst en in de literatuurlijst vermeld worden.

38 Speciale bronnen: bron waarin een andere bron genoemd wordt Tekst “…op ons eigen handelen en ideeën uit te wisselen” (Dow, 2000, in Donk & Lanen, 2015, p. 21) Volgens Dow (in Donk & Lanen, 2015, p. 21) … “…op ons eigen handelen en ideeën uit te wisselen” (Dow, 2000, geciteerd in Donk & Lanen, 2015, p. 21) Bronnenlijst Donk, C. van der, & Lanen, B. van. (2015). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn (2e herziene druk). Bussum: Coutinho.

39 Overzicht aantal auteurs Aantal auteurs of redacteurs Eerste citaat of parafraseTweede en latere citaten en parafrasen Literatuurlijst Eén of twee(Jansen & Vries, 2016) Jansen, J., & Vries, K. de. (2016). Drie, vier of vijf(Jansen, Vries, Jong, Bakker, & Smit, 2016) (Jansen et al., 2016)Jansen, J., Vries, K. de, Jong, L. de, Bakker, M., & Smit, N. (2016). Zes of zeven(Jansen et al., 2016) Jansen, J., Vries, K. de, Jong, L. de, Bakker, M., Smit, N., Boer, O. de., & Lange, W. de. (2016). Acht of meer(Jansen et al., 2016) Jansen, J., Vries, K. de, Jong, L. de, Bakker, M., Smit, N., Boer, O. de, … Visser, P. (2016).

40 Waar kan ik deze richtlijnen vinden? op de site van Xplora: http://xplora.avans.nl/introductie/zoeken-en-vinden/bronnen- vermelden/index op de site van de HAN: http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en- delen/bronnen-vermelden/ boek: De APA-richtlijnen / Petra Poelmans en Olav Severijnen

41 Hulpmiddelen kaluga.avans.nl www.worldcat.org scholar.google.nscholar.google.nl

42 Voorbeeld in Word Website Bibliografie Xplora. (2016, februari 1). Bronnen vermelden volgens APA-stijl. Opgehaald van http://xplora.avans.nl/introductie/zoeken-en-vinden/bronnen- vermelden/index (Xplora, 2016)

43 Bekker, Jan en Witte, Toby. (2014) Jeugdbeleid in transitie. Bussum: Uitgeverij Coutinho. Bekker, J., & Witte, T. (2014). Jeugdbeleid in transitie: De rol en invloed van sociale professionals op politiek-bestuurlijke beleidsvorming. Bussum: Coutinho.

44 Bronnen Habraken, A. (z.d.) Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA: Handleiding. Geraadpleegd op 20 januari 2016, van http://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa- handleiding.pdfhttp://itswww.uvt.nl/lis/es/apa/apa- handleiding.pdf Hogeschool van Arnhem en Nijmegen [HAN]. (2016). APA: Bronnenlijst. Geraadpleegd op 20 januari 2016, van http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en- delen/bronnen-vermelden/apa-normen/ http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en- delen/bronnen-vermelden/apa-normen/ HAN. (2016). APA: Vraag en antwoord: Veelgestelde vragen over de APA normen. Geraadpleegd op 20 januari 2016, van http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en- delen/bronnen-vermelden/apa-faq/#comp00004e98289300000053745c66 http://specials.han.nl/themasites/studiecentra/verwerken-en- delen/bronnen-vermelden/apa-faq/#comp00004e98289300000053745c66 Tilburg University. (2016). Hoe refereer ik? Geraadpleegd op 20 januari 2016, van https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/scriptorium/b ronvermelding/refereren/ https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/vaardigheden/scriptorium/b ronvermelding/refereren/


Download ppt "Workshop APA Het belang van APA. Inhoud Verschil in tekst/literatuurlijst Uitgebreide uitleg over de opbouw Voorbeelden van verschillende soorten bronnen."

Verwante presentaties


Ads door Google