De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober

Verwante presentaties


Presentatie over: "Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober"— Transcript van de presentatie:

1 Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober 2014 Welkom! @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

2 2 Inleiding Bert Boer Lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

3 Agenda Zorginstituut Nederland Arnold van Halteren @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

4 4 Ambitie Zorginstituut Kwaliteit van zorg verbeteren De kosten van de zorg beheersbaar houden Iedereen van goede zorg verzekerd! Uitvoering eigen taken Verbinden, aanjagen en meewerken om zo de impact van andere partijen te vergroten

5 5

6 6

7 7 Favoriet 1

8 8

9 9 Informeren

10 10 Afstemmen

11 11 Prioriteren

12 12 Samenwerken

13 13

14 14 Experimenten Zorgagenda 2015 Zorg voor mensen met kanker (Leven met kanker, KWF, OMS, NHG, SONCOS, HOVON, ZN, NFU, NVZ, DICA, IKNL binnenkort aangevuld met V&VN, KNMP) Zorg voor mensen met hart- en vaatziekten (nog opstarten) Zorg voor mensen met infectieziekten (nog opstarten)

15 15 Goede ontwikkelingen Kwaliteits- en doelmatigheidsagenda medisch specialistische zorg: verbinden, verbeteren, borgen.

16 16 Voorstel Zorgagenda 2016 Zorg voor mensen met longziekten Zorg voor mensen met een ziekte of beperking aan keel, neus, oren en ogen Informeren Prioriteren Samenwerken Afstemmen

17 17 Consultatievraag Lijkt u longziekten en ziekten/beperkingen aan keel, neus, oren en ogen aangewezen om in 2016 prioriteit te geven? Heeft u argumenten waarom een van de andere gebieden beter zou zijn? Schriftelijke reactie bv via Linkedin groep

18 18 Voorbereidingen in 2015 Screenend onderzoek vanuit programma Zinnige Zorg… …zodat in 2016 Zorginstituut voldoende gegevens heeft… …om het gesprek aan te gaan over… Kwaliteit, Toegankelijkheid en Betaalbaarheid

19 19 Jaarprogramma 2015 Ruimte voor actualiteit 3 bronnen: Vragen vanuit VWS en IGZ Vragen van andere organisaties Onderwerpen die we zelf belangrijk vinden Vandaag consulteren we u voor dit onderdeel!

20 20 Onderdelen jaarprogramma screenend onderzoek Zinnige zorg pakketvragen kwaliteitsvragen “gepaste zorg” Meerjarenagenda zoals bedoeld in de wet Transparantiekalender

21 21 Zorgagenda Wat wil ieder zelf doen? Wat doet iedereen? Wat willen we samen doen? Eigen agenda Wat staat op de Zorgagen da? Jaarprogramma Zorginstituut

22 22 Pakket- agenda Meerjare n agenda Zorgagenda Transpara ntie kalender Kwaliteit s agenda Gepaste zorg (Bevorderen implementatie) agenda Jaarprogramma Zorginstituut

23 23 Consultatievragen jaarprogramma 2015 Welke actuele zorgen rond kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid heeft u? Van welke kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten moet geborgd worden dat ze er komen (plaatsing op de meerjarenagenda)?

24 24 Criteria voor prioritering knelpunt wordt door velen genoemd, politieke of media aandacht ernst van de aandoening (mortaliteit, morbiditeit, ziektelast) volume en kosten spreiding van onderwerpen (alle sectoren) extra hulp bij zeldzame aandoeningen, weesindicaties beschikbare capaciteit

25 Terugblik agenda’s Charles Gimbrere @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

26 26 Meerjarenagenda - Wettelijke taak van Kwaliteitsinstituut, met DOORZETTINGSMACHT - Doel: opstellen Kwaliteitsstandaard en/of meetinstrument/indicatoren - Vermelden: waarom, wat, wie en vooral: wanneer Memorie van toelichting: - De MJA bevat een overzicht van organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars die de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaarden/meetinstrumenten op zich hebben genomen als mede de bijbehorende tijdsplanning.

27 27 Meerjarenagenda 2013 - Gebaseerd op bruidsschat Regieraad - Top 100 geprioriteerd op basis van door partijen vastgestelde criteria - O.a. behoefte bij professionals en mogelijkheid bevorderen kwaliteit - Door ACK zes onderwerpen uit Top 100 gekozen - De lijst van 6: -Chronische nierschade -COPD/Astma -Hartfalen -Obesitas bij kinderen -Polyfarmacie -Multimorbiditeit

28 28 Meerjarenagenda 2014 - Gebaseerd op Top 20 van PGTop - Aangedragen vanuit Ieder(in), LPGGz en NPCF - Prioritering op prevalentie, impact op de persoon en de omgeving, ziektelast, maatschappelijke kosten, beïnvloedbare praktijkvariatie, verbeterpotentieel en kwaliteit van leven, alsmede stand van ontwikkeling van het betreffende kwaliteitsinstrument en actualiteit - ACK heeft deze lijst “omarmd” - Drie onderwerpen al op MJA2013 - Zeventien (resterende) onderwerpen komen op MJA2014

29 29 Pakketagenda 2014 -Letterlijk: Onderwerpen Pakketbeheer 2014 -Drie kolommen: -Input VWS/IGZ -Input partijen -Eigen onderwerpen Zorginstituut -Input partijen vooral via consultatiebijeenkomst 16 juli 2013 -Gevolg door commentaarronde LinkedIn > Advies ACP > Besluit RvB

30 30 Verschillen tussen de jaren Totstandkoming meerjarenagenda’s: 2013: primaat bij zorgaanbieders (gekozen prioriteiten Regieraad) 2014: primaat bij patiënten (Top 20 PGTop) Rol Zorginstituut: 2013: intensief betrokken (twee portefeuillehouders per onderwerp) 2014: op afstand (begeleiding onderwerpen door PG Werkt samen)

31 Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober 2014 Eerste interactieve gedeelte @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

32 Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober 2014 Pauze @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

33 Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober 2014 Tweede interactieve gedeelte @ZiNLActueel @KwaliteitsInst

34 34 Slotwoord Bert Boer Lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland

35 Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober 2014 Tot ziens! @ZiNLActueel @KwaliteitsInst


Download ppt "Consultatiebijeenkomst Agenda Zorginstituut 2015 28 oktober"

Verwante presentaties


Ads door Google