De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie voor de viering op zondag 21 februari 2016 Voorganger:ds. Marloes Meijer Organist: Peter de Rijke Wijkgemeente De Kern.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie voor de viering op zondag 21 februari 2016 Voorganger:ds. Marloes Meijer Organist: Peter de Rijke Wijkgemeente De Kern."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie voor de viering op zondag 21 februari 2016 Voorganger:ds. Marloes Meijer Organist: Peter de Rijke Wijkgemeente De Kern

2 zingen vóór de dienst Lied: 540 Het waren tien geboden Lied: 543 Gij zijt in glans verschenen

3 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vrouwen

4 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5 Lied 540: 1, 2, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

6 Lied 540: 1, 2, 3b, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

7 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

8

9 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6a, 7, 8, 9, 10

10 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6b, 7, 8, 9, 10

11 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

12

13 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9a, 10

14 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9b, 10

15 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a

16 Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10b

17 Lied 543: 1a, 2, 3

18 Lied 543: 1b, 2, 3

19 Lied 543: 1, 2a, 3

20 Lied 543: 1, 2b, 3

21 Lied 543: 1, 2, 3a

22 Lied 543: 1, 2, 3b

23 stilte begroeting door de kerkenraad en afkondigingen DE VOORBEREIDING BEGINLIED (STAANDE): PSALM 25: 1 EN 2

24 Lied 25: 1a, 2

25 Lied 25: 1b, 2

26 Lied 25 : 1, 2a

27 Lied 25 : 1, 2b

28 bemoediging en groet V:Onze hulp is in de Naam van de Heer G:DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT V:Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer (Gemeente gaat zitten)

29 Gebed voor de nood van de wereld Aan het einde zingen we Kyrie eleison lied 301k

30 HET WOORD KINDEREN IN HET MIDDEN ZINGEN: SAMEN IN HET LICHT

31 Lied: Samen in het licht : 1, 2

32

33 de kinderen gaan naar de kindernevendienst lied: Liefdevolle God kom in ons midden

34

35 1 e lezing : Exodus 34: 27-35 lied 540: 1, 2, 4, 5 en 6 Het waren tien geboden

36 Lied 540: 1melodie A (vrouwen)

37 Lied 540: 2 melodie B (Mannen)

38 Lied 540: 4

39 Lied 540: 5

40 Lied 540: 6amelodie A+B

41 Lied 540: 6bmelodie A+B

42 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Lied 543: 1,2,3 Gij zijt in glans verschenen

43 Lied 543 : 1a,2,3

44 Lied 543: 1b, 2, 3

45 Lied 543: 1, 2a, 3

46 Lied 543: 1, 2b, 3

47 Lied 543: 1, 2, 3a

48 Lied 543: 1, 2, 3b

49 Verkondiging Lied 834: 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

50 verkondiging

51 Lied 834: 1, 2, 3

52

53

54 De kinderen komen terug uit hun nevendienst en plaatsen het symbool bij de liturgische schikking Projectlied: Liefde is zien hoe fout je iets deed, vragen aan God om genade. En aan zijn hand te zijn als zijn beeld: handen van God op aarde. Refrein: Jezus is liefde, echt, stel je voor gaf Zijn leven op Golgota. Hij zette ons weer op ‘t goede spoor, dus vertrouw Hem en volg Hem na.

55 GEBEDEN EN GAVEN dankgebed en voorbeden bij de voorbeden zingen we: Spreid uw dragende vleugels onder ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit. stil gebed Onze Vader Collecten 1. Wijkkas De Kern 2. Beheer en onderhoud Slotlied 425 Vervuld van uw zegen

56 Lied 425 1a

57 Lied 425 1b

58 zending en zegen gemeente antwoordt met het zingen van Collecte aan de uitgang : 3. Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek

59


Download ppt "Liturgie voor de viering op zondag 21 februari 2016 Voorganger:ds. Marloes Meijer Organist: Peter de Rijke Wijkgemeente De Kern."

Verwante presentaties


Ads door Google