De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

27 AUGUSTUS 2015 STARTDAG WELKOM!. Deel 1: Welkom Bezinning Schoolvisie Prioriteitenplanning Omgevingsboek Varia Programma:

Verwante presentaties


Presentatie over: "27 AUGUSTUS 2015 STARTDAG WELKOM!. Deel 1: Welkom Bezinning Schoolvisie Prioriteitenplanning Omgevingsboek Varia Programma:"— Transcript van de presentatie:

1 27 AUGUSTUS 2015 STARTDAG WELKOM!

2 Deel 1: Welkom Bezinning Schoolvisie Prioriteitenplanning Omgevingsboek Varia Programma:

3 Deel 2: Overlegmoment: -bewakingen -schooleigen taken Overgangsbesprekingen Programma:

4 Welkom!

5 Bezinning

6 Schoolvisie – E.O.P. 6 PIJLERS THUIS OP SCHOOL EEN HECHT TEAM STRALENDE KINDEREN SAMEN LEREN STRUCTUUR IN VERBONDENHEID

7 Schoolvisie + E.O.P. THUIS OP SCHOOL

8 Schoolvisie – E.O.P. THUIS OP SCHOOL « Ik ben er voor jou. Je kan terecht bij mij. Je bent hier welkom! » « Iedereen mag zich thuisvoelen in de klas en op school! » Hartelijk ontvangst! Contact met ouders! Rekening houden met

9 Schoolvisie – E.O.P. EEN HECHT TEAM « Elke teamlid is nodig en heeft het goede voor! » Met de neuzen in dezelfde richting! Samenhang! Gelijkgerichte visie! Vertrouwen in elkaar!

10 Schoolvisie – E.O.P. EEN HECHT TEAM « Elke teamlid is nodig en heeft het goede voor! » Een goede sfeer! Ik voel me goed! Ik ontwikkel! Bevordert samenhorigheid! Op elkaar steunen in goede en slechte tijden!

11 Schoolvisie – E.O.P. EEN HECHT TEAM « Elke teamlid is nodig en heeft het goede voor! » Samen werken, samenwerken! Elkaar beter leren kennen en appreciëren als mens Respect voor ieders standpunt en inbreng!

12 Schoolvisie – E.O.P. EEN HECHT TEAM « Elke teamlid is nodig en heeft het goede voor! » Verantwoordelijk zijn! Open communiceren! Samen verantwoordelijkheid dragen! Wees een betrokken teamlid!

13 Schoolvisie + E.O.P. STRALENDE KINDEREN

14 Schoolvisie – E.O.P. STRALENDE KINDEREN « Ik kan iets! Ik ben iemand! » Elk kind is anders! Eigenheid respecteren! Kinderen mogen zich tonen en ontplooiien! Talenten opsporen en inzetten!

15 Schoolvisie + E.O.P. SAMEN LEREN

16 Schoolvisie – E.O.P. SAMEN LEREN « Als jonge mensen die stevig in hun schoenen staan » Sociaal vaardig! Samen spelen en communiceren! Respect tonen! Geloven in zichzelf!

17 Schoolvisie + E.O.P. STRUCTUUR

18 Schoolvisie – E.O.P. STRUCTUUR Leerlingen in onze klas en op school. Klasafspraken en schoolregels = DUIDELIJKHEID! Meer respect in de klas en op school. Taken op school= verantwoordelijk zijn. Goede structuur zorgt voor rust. Kinderen weten wat je verwacht van hen.

19 Schoolvisie – E.O.P. STRUCTUUR Ook in ons schoolteam. Werkafspraken volgen = appreciatie! Een leerkracht waarop ieder teamlid trots is! M.D.O. = overleg over kinderen en hun functioneren.

20 Schoolvisie – E.O.P. EEN HECHT TEAM Samenwerking met ouders. Ouders moeten zich welkom voelen op school! Streven naar nauwe band met ouders. Goede samenwerking = ten goede voor het leren van de kinderen. Communicatie in beide richtingen.

21 Schoolvisie + E.O.P. IN VERBONDENHEID

22 Schoolvisie – E.O.P. IN VERBONDENHEID « Op een eigentijdse manier vorm geven aan een ‘katholieke school’ » Vieren in een religieuze sfeer! In alle lessen kinderen breder leren kijken! Open staan voor alle kinderen, ongeacht hun religie! « We verwachten van alle ouders respect voor de grondslag van dit project. »

23 Prioriteitenplanning Wat hangt in de lucht?

24 Prioriteitenplanning Wat reilt en zeilt in onze school?

25 Prioriteitenplanning Leren leren? Meetkunde? Huiswerkbeleid? Godsdienstmethode? Media? E.O.P.? Speelplaatsregels? W.O.? Rapport? Zorgdossiers? W.O.-methode? Omgevingsboek? Schrijfdans? Sociale vaardigheden? Nieuwe AVI’s? Frans? Zorgcontinuüm? Nieuwe leerplannen? Wiskundige symboliek? M-Decreet?

26 Prioriteitenplanning Wat hangt in de lucht?

27 Prioriteitenplanning Wat reilt en zeilt in onze school?

28 Prioriteitenplanning KORTE TERMIJN KLEUTERONDERWIJS Componentenschema Leren leren PV TEAM RIJKHOVEN

29 Prioriteitenplanning KORTE TERMIJN LAGER ONDERWIJS Meetkunde: ruimtelijke oefeningen PV

30 Prioriteitenplanning KORTE TERMIJN SCHOOLTEAM ZORGCONTINUÜM M-DECREET MEDIAOMGEVINGSBOEK Conferentie/PV Conferentie PV

31 Prioriteitenplanning LANGE TERMIJN SCHOOLTEAM RAPPORT ZORGDOSSIERS HUISWERKBELEIDVERKEER Tom/Ute/Kernteam PV Tom

32 Prioriteitenplanning Overzicht

33 Omgevingsboek Waarom? 1. Opmerking na de vorige doorlichting. 2. Sluit aan bij de introtekst van onze schoolvisie: « Landelijk gelegen school, geïntegreerd in dorpsleven » 3. Aangespoord vanuit leerplan W.O. en pedagogische begeleidingsdienst.

34 Omgevingsboek Doel? Het omgevingsboek wordt opgesteld om een beeld te hebben van de omgeving waarin onze kinderen opgroeien en van de organisaties, diensten, beroepen en bezienswaardigheden waarmee ze in contact komen. Het bevat ook heel wat achtergrondinformatie. De omgevingsgerichte informatie voor alle leerkrachten, nieuwe in het bijzonder, vlot in de lessen integreerbaar te maken.

35 Omgevingsboek Kapstokken?  9 bestaansdimensies uit het leerplan W.O.  11 ontwikkelingsaspecten  Meeste scholen nemen de bestaansdimensies als uitgangspunt. Je kan deze achteraf ook koppelen aan de ontwikkelingsaspecten.

36 Omgevingsboek Hoe?  In teamverband de schoolomgeving uitpluizen naar interessante aanvullingen op je lessen W.O.  Kleuterschool begint in de eigen omgeving: de klas, de gang, de school, … daarna uitbreiden naar schoolomgeving  Lagere school begint in de schoolomgeving en kan uitbreiden naar het dorp of buurtdorpen.

37 Omgevingsboek Een omgevingsboek heeft niet de intensie een uitgebreide, volledige doorlichting te zijn van het eigen dorp. Een omgevingsboek heeft ook niet de intensie om ‘klaar’ te zijn, maar kan altijd bijgevuld worden. Immers, dorpen en omgeving veranderen steeds.

38

39

40 Varia: -Abo’s op Zonnekind, Dopido, … worden steeds cash betaald aan de klasleerkracht. Deze komen niet meer op de schoolrekening. -Agenda’s: digitale agenda’s dienen niet geprint te worden. Wel altijd aanwezig in je klas. -Telefoonnummer directie: niet meer 0486/41 52 24, enkel nog 0474/19 87 21

41 Varia: -Maximumfactuur: Alle kleuters: € 40 (dit jaar €45) Lagere school: € 80 (dit jaar € 85)

42 Pauze:

43 Overlegmoment -Bewakingen -Schooleigen taken -Eerste schooldag …

44 Overgangsbesprekingen: Sessie 1:K0-1 + K2 K3 + 1ste graad (opfrissing) 2de graad + 3de graad Sessie 2:K2 + K3 1ste graad + 2de graad

45


Download ppt "27 AUGUSTUS 2015 STARTDAG WELKOM!. Deel 1: Welkom Bezinning Schoolvisie Prioriteitenplanning Omgevingsboek Varia Programma:"

Verwante presentaties


Ads door Google