De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur in de Heilige Schrift Zijn de teksten van de heilige Schrift uit de losse pols opgeschreven? of met precisie en structuur?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur in de Heilige Schrift Zijn de teksten van de heilige Schrift uit de losse pols opgeschreven? of met precisie en structuur?"— Transcript van de presentatie:

1 Structuur in de Heilige Schrift Zijn de teksten van de heilige Schrift uit de losse pols opgeschreven? of met precisie en structuur?

2 Doel van structuur in de Bijbel ter ere Gods – zorgvuldig met Heilige Schrift om de tekst nauwkeurig vast te leggen eenvoudiger uit het hoofd te leren

3 Letters worden cijfers A = 1 B= 2 Γ= 3 Δ=4 enz.

4 Een woord wordt een getal voorbeeld naam DAVID ד ן ד D (a) W (i) D 4 + 6 + 4 = 14

5 De Godsnaam Y a hw è h als watermerk Y H W H 10565 15 6 5

6 Structuur van psalm 118 de Wet bezongen van ‘A tot Z’ 8 verzen beginnen met A 1.A…. 2.A…. 3.A…. 4.A…. 5.A…. 6.A…. 7.A…. 8.A…. 8 verzen beginnen met B 9.B…. 10.B…. 11.B…. 12.B…. 13.B…. 14.B…. 15.B…. 16.B…. t/m 22 coupletten

7 Driehoeksgetallen 1 2 3 4 5 3 6 10 1 15. 17. 153

8 4 3 5 2 6 1 7 Menora-structuur

9 Getalscomposities groot en klein Verzameling boeken - Boek - Paragraaf - Woord Woord: b.v de getalswaarde van David = DFD : 4+6+4=14

10 Boeken van het Oude Testament Is er een getalscompositie in het aantal boeken van het OT? Pentateuch: 5 Vroege Profeten: 6 Late Profeten: 15 26 boeken = JHWH Geschriften1313 = echad = één JHWH is Eén

11 Hoofdstukken van de Pentateuch Genesis50 Exodus40 Leviticus Numeri Deuteronomium Totaal 90= 10 x 9 27= 3 x 9 = 9 x 17= 153 36= 4 x 9 34= 2 x 17= 34 = 11 x 17= 187

12 Genesis 1 schepping Exodus 13 Instelling van pasen Numeri 9 1 e pasen in de woestijn De vijf boeken van Mozes gelezen in drie jaar: van pasen tot pasen tot pasen 1 e jaar 62 hfdst 2 e jaar 63 hfdst 3 e jaar 62 hfdst

13 Genesis: eerste perikoop, de 7 dagen zie bijlage 3a 1.In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2.De aarde nu was onzichtbaar en vormloos, en duisternis lag op de afgrond, en de Geest Gods zweefde over de wateren. - - - - - - - - - - - 3. En God zei: Er zij licht; en er was licht. - - - - - - - - - - - 4. En God zag het licht, dat het goed was, en God scheidde het licht van de duisternis. 5. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En het werd avond en het werd morgen: dag één. 52 Hebreeuwse woorden (= 2 x 26!) Sleutelwoorden: En God zei.. (10x) En God zag.. dat het goed was (7x) En God zag alles… en het was zeer goed (1x)

14 Nieuwe Testament Teksten om voor te lezen als Heilige Schrift Hoofdstukken en verzen 26+1 boeken 260 hoofdstukken De Kerk stelt vast:

15 De acht delen van Mattheus Vanafscharniervers 11-4 Proloog: Boek van wording4:17 vanaf toen begon Jezus te prediken 24:23 Bergrede met de Zaligsprekingen8:1 Toen Hij deze woorden geëindigd had 38:1 Genezingen11:1 Toen Jezus het onderricht…geëindigd had 411:2 Johannes’ vraag naar wie Christus is13:53 Toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had 513:54 Vaderstad19:1 toen Jezus deze woorden geëindigd had 619:2 Onderwijs22:45: niemand durfde Hem meer vragen te stellen 723:1 Wee (tegenover zaligsprekingen)26:1 Toen Jezus al deze woorden geëindigd had 8Lijden en opstanding

16 Voorbeeld Bergrede Sleutelwoord: Vader in de hemel 17 x Jullie/jouw Vader 8 x 1 x Onze Vader Jullie/jouw Vader 7 x Mijn Vader 1 x 88 17

17 ‘Menora’ structuur Onze Vader 4 ‘dagelijks brood’ 3 Uw wil geschiede 2 Uw koninkrijk kome 1 Uw naam geheiligd 5 Vergeef onze schulden 6 Leid ons niet in verzoeking 7 Verlos ons van de boze 25 woorden8 woorden25 woorden

18 Zalig de armen (die bedelen)Zalig de barmhartigen (die geven) Zalig die treuren/berouw hebbenZalig de reinen van hart Zalig de zachtmoedigen, zij beërven de aarde Zalig de vredestichters, genoemd: kinderen Gods (die het Koninkrijk der hemelen beërven) Zalig die verlangen naar gerechtigheid Zalig die worden vervolgd om gerechtigheid Zaligsprekingen Mattheus’ 8 = 4 + 4 Zalig zijt gij wanneer men u smaadt om Mijnentwil geschreven in 130 woorden ( = 5 x 26 )

19

20 Uit de hymnologie ‘Moeder Gods en Maagd, verheug u’ is geschreven in 26 woorden. De kern vormen de 17 woorden uit het Evangelie: eerst de groet van de Engel Gabriel aan Maria. Dan herhaalt Elisabeth de laatste woorden van Gabriel en vult die aan. In totaal zijn er 26 woorden: 17 plus 9 Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά Σοῦ. εὐλογημένη, Σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας Σου, ὅτι Σωτήρα ἔτεκες τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Download ppt "Structuur in de Heilige Schrift Zijn de teksten van de heilige Schrift uit de losse pols opgeschreven? of met precisie en structuur?"

Verwante presentaties


Ads door Google