De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. H. Schaeffer uit Kampen 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor diaconale nood in Inaktelke, het dorp in Roemenië waarmee wij een diaconale relatie onderhouden

4 Agenda 25 februari20 30 bijbelstudie Ichtus Ond: Ontmoetingen met Jezus, H8 Bij: Siem 25 februari 20 00 VV Soli Deo Gloria Ond: Job, schets 7 28 februari 9 30 kinderclub

5 Deze week zijn jarig: 23 februari:br Henk Pielman br David de Wit 24 februari:br Ben van der Horst 25 februari:br Kees Slob 26 februari:zr Brigitta van Dijken-Visscher br Meindert Oosterhuis zr Ineke Siesling-Maneschijn zr Petra Sytsma-van Luijk 27 februari:zr Ineke Postema-Hendriksen zr Bets Pruim-Mulder br Harry Spakman

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

8 Gezang 175C

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

10 Opwekking 215 De Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij naar zijn wil; Hij schenkt mij rust in grazig land, aan waat'ren klaar en stil. Hij is het, die mijn ziel verkwikt en die mijn schreden leidt in rechte sporen om de eer zijns naams in eeuwigheid.

11 Opwekking 215 Al ga ik door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt altijd met mij en uw stok en staf vertroosten mij. Gij zijt het, die mijn dis bereidt voor 't oog van wie mij krenkt; die zalft mijn hoofd en mij een kelk tot overvloeiens schenkt.

12 Opwekking 215 Zo zullen heil en goedheid groot mij volgen dag aan dag, en ik verkeer in 's Heren huis, waar 'k eeuwig wonen mag.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

16 Psalm 124: 1 - 3 1 Heel Israël getuige, blij van geest: indien de HEER niet met ons was geweest, indien de HEER ons niet had bijgestaan, toen 't woeden van de vijand werd gevreesd, dan waren wij verslonden en vergaan.

17 Psalm 124: 1 - 3 2 Een watervloed had iedereen ontzield. Een wilde stroom, die niemand tegenhield, had ons bedekt als God niet had gered. Wij waren door hun tanden dan vernield. Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

18 Psalm 124: 1 - 3 3 Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net, de strik door vogelvangers uitgezet. De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt. In 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

20 Preek Ga niet terug naar de praktijk van het Oude Verbond Aanvaard wel de les van het Oude en het Nieuwe Verbond: Geniet van Woord en Geest!

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

22 Psalm 98: 1, 2 1 Zingt nu een nieuw lied voor de Here, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan. Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

23 Psalm 98: 1, 2 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!!

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

26 Psalm 118: 1 1 Laat ieder ’s HEREN goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid. Laat, Israël, uw lofzang rijzen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Dit zij het lied der priesterkoren: Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gij, die den HEER vreest, laat het horen: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

29 Opbouw van het huis van familie Huszár. Collecte: Inaktelke

30 Opbouw van het huis van familie Huszár. Collecte: Inaktelke Door de steun kon er snel een start worden gemaakt met de herstelwerkzaam heden.

31 Opbouw van het huis van familie Huszár. Collecte: Inaktelke Als de vorst en kou wegtrekken kan er ook binnen worden begonnen met het pleisteren en verven.

32 Opbouw van het huis van familie Huszár. Collecte: Inaktelke De familie Huszár bedankt u allen heel hartelijk voor uw steun zowel in gebed als financieel.

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

34 LvdK 328: 1 - 3 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

35 LvdK 328: 1 - 3 2 Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid. 't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

36 LvdK 328: 1 - 3 3 O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren, maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren, dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

38 Gezang 182C

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen

40 Samen werken aan gemeente zijn! Thema “Kerk zijn in de 21 e eeuw” Op 21 februari volgt de 2 e themapreek door ds. H. Schaeffer. intensivering informalisering individualisering In de wijken wordt een preekbespreking georganiseerd om verder over het thema door te praten. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

41


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Inaktelke Opwekking 215: Deuteronomium 26: Psalm 124: H.C.Zondag:25 Psalm98:1, 2 Psalm118:1 LvdK328: Gezang182C:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google