De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN KIJK OP ICT IN HET BASISONDERWIJS “Zij wilde de wereld zien, hij installeerde Google Earth”

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN KIJK OP ICT IN HET BASISONDERWIJS “Zij wilde de wereld zien, hij installeerde Google Earth”"— Transcript van de presentatie:

1 EEN KIJK OP ICT IN HET BASISONDERWIJS “Zij wilde de wereld zien, hij installeerde Google Earth”

2 FASTEN YOUR SEATBELLS! WELKOM OP DE DIGITALE SNELWEG!

3 PAUS BENEDICTUS PAUS FRANCISCUS

4 8 EINDTERMEN ICT (2007) De leerlingen: 1. 1. hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken als ondersteuning bij het leren. 2. 2. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier 3. 3. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving 4. 4. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving -

5 8 EINDTERMEN ICT (2007) De leerlingen: 5. 5. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven 6. 6. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren 7. 7. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen 8. 8. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren. -

6 SINDS 2012 NIEUW LEERPLAN MEDIAOPVOEDING

7  MEDIAOPVOEDING, niet enkel gelinkt aan Muzische Vorming  ICT is geïntegreerd  Leergebiedoverschrijdend  Mediatechnologie is voor een groot deel ICT-technologie  ICT in het kleuteronderwijs  Nieuwe functie ICT-coördinator in de toekomst

8 UITDAGINGEN VAN ICT MOGELIJKHEDENGEVAREN -communiceren-vergeten dat iets niet echt is -digitale tv-geen bronnen checken -internet-reclameverleiders -mail- -beeld- en geluidopnames -  Goede mediaopvoeding kan leerlingen sterker maken!

9 STREEFDOEL MEDIAOPVOEDING MOET ERTOE BIJDRAGEN DAT KINDEREN OP EEN BEHENDIGE, ZELFREDZAME EN KRITISCHE MANIER KUNNEN PARTICIPEREN AAN DE COMPLEXE, VERANDERLIJKE WERELD WAARIN ZE LEVEN EN DAT ZOWEL IN DE ROL VAN ZENDER ALS ONTVANGER

10 3 BASISCOMPETENTIES WE LEREN ZE KENNEN DOOR EEN …

11 WELKE LOGO’S ZIE JE HIER?

12 GEEF DE ACHTERNAAM VAN DEZE PERSONEN?

13 WELKE COMPUTERACTIVITEITEN ZIE JE?

14 WELK INTERNETFENOMEEN ZIE JE HIER? A.

15 WELK INTERNETFENOMEEN ZIE JE HIER? B.

16 WELKE TOEPASSING ZIE JE HIER? A.

17 WELKE TOEPASSING ZIE JE HIER? B.

18 WELKE TOEPASSING ZIE JE HIER? C.

19 WELKE TOEPASSING ZIE JE HIER? D.

20 Tenzij je naam Google is, hou op met te doen alsof je alles weet Nog even bedenktijd …

21 OPLOSSINGEN BELANGRIJK: VUL JE ONTBREKENDE ANTWOORDEN AAN!

22 TAAK: WAT HOORT BIJ ELKAAR? VERDEEL JE BLAD DOOR MIDDEL VAN 2 STREPEN IN 3 DELEN.

23 TAAK: BESPREEK WELKE GELIJKENISSEN JE TERUGVINDT IN ELK ONDERDEEL. GEEF ELK ONDERDEEL EEN PASSENDE TITEL IN DE VORM VAN EEN SLEUTELWOORD.

24 TAAK: LEG PER DEEL DE OMSCHRIJVING VAN DE COMPETENTIE!

25 DEEL 1: MEDIAGELETTERDHEID (ME1)  TAAL VAN DE MEDIA -woordenschat rond media gebruiken.  Met de digibox kan ik programma’s opnemen.  De virusscanner verwijdert spam. -interesse tonen voor verschillende mediatoepassingen  Hoe moet je een foto uploaden?  Wat kan een tablet meer dan een laptop? -spreken over media in hun leefwereld.  opsommen van media bij hun thuis, op school, …  weten dat je een wenskaart ook digitaal kan maken  op welke website vind ik een oplossing voor mijn probleem?

26 DEEL 2: MEDIAWIJSDHEID (ME2)  BEWUSTE EN ALERTE HOUDING TEGENOVER MEDIA -subjectieve weergave van de werkelijkheid.  Een gamewereld is niet gelijk aan de echte wereld.  Zijn foto’s niet aangepast?  Is mijn facebookvriend wel een echte vriend? -gevaren op gezondheidsniveau  te lang gamen  hoofdpijn, moeilijker in slaap, …  is lang stilzitten wel gezond. -gevaren bij sociale media.  cyberpesten herkennen en hoe erop reageren?  omspringen met persoonlijke foto’s, boodschappen, …  wie kijkt of luistert mee terwijl je chat?

27 DEEL 2: MEDIAWIJSDHEID (ME2)  BEWUSTE EN ALERTE HOUDING TEGENOVER MEDIA -positieve attitude tegenover media.  nieuwe dingen leren over media  nieuwe software ontdekken  spelregels van games respecteren  media als hulpmiddel ervaren  media kan ook rustgevend werken

28 DEEL 3: INSTRUMENTELE MEDIACOMPETENTIE (ME3)  MEDIATOEPASSINGEN UITVOEREN -ontdekken van mogelijkheden van mediamiddelen.  tijd nemen om te experimenteren met software.  bedienen van een camera aanleren.  zich laten inspireren door anderen. -ontwikkelen van technische vaardigheden  foto’s invoegen in powerpoint  een digitale wenskaart maken  een presentatie maken  verlig kunnrn omgaan met apparaten, bekabeling, … -leren leren

29 3 BASISCOMPETENTIES: 1.MEDIAGELETTERDHEID (taal en interesse) 2.MEDIAWIJSHEID (bewuste en alerte houding) 3.TECHNISCHE EN INSTRUMENTELE COMPETENTIE (media toepassen)

30 PLAATS BIJ ELKE ACTIVITEIT EEN BASISCOMPETENTIE. NOTEER ME1, ME2 of ME3 IN DE TWEEDE KOLOM

31 IN HET LEERPLAN SPREKEN WE OVER 3 BEHEERSINGSNIVEAUS

32 IN HET LEERPLAN SPREKEN WE OVER 3 BEHEERSINGSNIVEAUS 1. KENNIS NEMEN VAN 2. BEHEERSEN 3. SPONTANE AANWENDING  niet opgenomen in het leerplan

33 LEERPLANDOELEN p. 20-23

34 OD: Ontwikkelingsdoelen ET: Eindtermen ICT-ET: 1 van de 8 specefieke eindtermen ICT

35 PLAATS BIJ ELKE ACTIVITEIT EEN LEERPLANDOEL. NOTEER 1.1 of 2.6 of 3.4 MAAK EVENTUEEL GEBRUIK VAN DE GEÏLLUSTREERDE DOELEN VANAF PAGINA 25

36 SYNTHESE: LEERPLAN MEDIAOPVOEDING 1 ALGEMEEN STREEFDOEL  KRITISCHE EN ZELFREDZAME ROL ALS ZENDER EN ONTVANGER IN DE VERANDERLIJKE MEDIAWERELD 3 NA TE STREVEN COMPETENTIES  MEDIAGELETTERDHEID  MEDIAWIJSHEID  TECHNISCHE EN INSTRUMENTELE COMPETENTIES 3 BEHEERSINGSNIVEAUS  KENNIS NEMEN  BEHEERSEN  SPONTANE AANWENDING

37 VOLGENDE ACTIEPUNTEN: DIT SCHOOLJAAR:  Per klas 1 leerplandoel in een activiteit nastreven, geïntegreerd in een ander vak.  Afspraken TOEKOMST:  Geïntegreerd mediaonderwijs in vakoverschrijdende leerlijnen.


Download ppt "EEN KIJK OP ICT IN HET BASISONDERWIJS “Zij wilde de wereld zien, hij installeerde Google Earth”"

Verwante presentaties


Ads door Google