De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leeswijzer bij de bijlagen In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor 2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten voor u geselecteerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leeswijzer bij de bijlagen In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor 2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten voor u geselecteerd."— Transcript van de presentatie:

1 Leeswijzer bij de bijlagen In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor 2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten voor u geselecteerd. Deze vormen de basis van het strategiedocument en zijn daar een waardevolle aanvulling op. U vindt de grafieken ook op onze website: www.zorgvoor2020.nl. De verschillende sheets zijn afzonderlijk te downloaden ten behoeve van eigen presentaties. De grafieken worden op de site tevens regelmatig geactualiseerd. www.zorgvoor2020.nl

2 1. Demografische ontwikkelingen

3 Bevolkingssamenstelling Verleden, heden, toekomst Het aandeel ouderen neemt steeds meer toe in Nederland: In 2025 is 22% van de bevolking ouder dan 65, dit is 26% in 2040 In 2000 was 1 persoon ouder dan 65 jaar op 4 personen in leeftijd van 20-64 jaar. In 2030 zijn er naar verwachting 2 personen in de leeftijd van 20-64 jaar op 1 persoon ouder dan 65. 3 Bron: CBS

4 Bevolkingssamenstelling: De samenleving wordt meer multicultureel 4 Bron: CBS, Statline

5 Bevolki ngssamenstelling De levensverwachting stijgt al jaren: elk jaar sinds 1900 met een paar maanden. Eén op de twee meisjes die vandaag wordt geboren, en één op de drie jongens, wordt honderd jaar of ouder. Pasgeboren meisjes worden gemiddeld 96 jaar oud, en jongetjes worden gemiddeld 92 jaar. 5 Bron: CBS, Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Joop de Beer (2013), Een levensduur van meer dan honderd jaar: van uitzondering naar regel?, NIDI-Webartikel 2013-02, september 2013. www.nidi.nl/nidi-webart-2013-02 Prognose levensverwachting Leeftijd

6 Tweedeling in de maatschappij Hoogopgeleide mannen en vrouwen leven langer. Ook de midden categorieën hebben een lagere levensverwachting dan de hoogst opgeleiden. 6 Ook op oudere leeftijd bestaan er nog verschillen in levensverwachting. Bron: Levensverwachting bij geboorte naar opleidingsniveau, 2009-2012, CBS Statline, via Nationaal Kompas Volksgezondheid, Levensverwachting: Zijn er verschillen naar sociaaleconomische status?

7 In 2014 bijna 1 op 3 met 1 of meer chronische ziekten. Vanaf 75 jaar 80% Nu 5,3 miljoen mensen met een chronische ziekte. In 2030 zijn dit 7 miljoen mensen ofwel 2 op 5 909 1.190 Diabetes 20142030 649 840 20142030 1.275 1.664 20142030 405 568 20142030 Coronaire Hartziekten Artrose COPD 545 779 Kanker* 20142030 207 300 20142030 961 935 20142030 147 226 20142030 Beroerte Angst- stoornissen Hartfalen Noot: *Cijfers gebaseerd op prevalentie verwachtingen voor Borstkanker, Dikke darmkanker, Prostaatkanker, Huidkanker, Longkanker, Non-Hodgkin Lymf. Cijfers x 1.000 7 Toename (chronische) zorgvraag Bron: RIVM, VTV 2014

8 Toename (chronische) zorgvraag: Aantal chronische ziekten naar leeftijd Totaal0-1415-2425-4445-6465-7475+ 8 Bron: CBS

9 Stijgende zorgkosten Zorgkosten nemen exponentieel toe met het toenemen van de leeftijd 9 Bron: CBS

10 Stijgende zorgkosten 10 De Nederlandse zorgkosten groeien naar verwachting door tot 19-31% van het totale BBP in 2040 Bron: CBS

11 Toelichting participatiesamenleving Toename eenzaamheid Toename van aantal eenpersoonshuishoudens Het aantal eenpersoonshuishoudens is sinds de jaren 60 toegenomen van ruim 10% naar bijna 40% in 2015. Het risico op eenzaamheid is door deze beweging toegenomen. Eenzaamheid Bijna veertig procent van de volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Dertig procent van de Nederlanders ouder dan 18 jaar zegt zich enigszins eenzaam te voelen. Ruim 8 procent geeft aan (zeer) ernstig eenzaam te zijn. Eenzaamheid neemt toe met de leeftijd. Dit geldt specifiek voor sociale eenzaamheid. Het percentage mensen dat zich emotioneel eenzaam voelt, neemt toe vanaf 75 jaar. Vanaf 50-jarige leeftijd voelt meer dan 40% van de Nederlanders zich eenzaam. Van de 75- tot 85-jarigen voelt bijna 50% zich eenzaam. Van de 85-plussers voelt bijna 60% zich eenzaam. Ook extreme eenzaamheid neemt toe met het ouder worden. Van de 65- tot 75 jarigen voelt ruim 7% zich (zeer) ernstig eenzaam. Voor 75- tot 85-jarigen geldt dit voor bijna 10%. Van de 85- plussers voelt bijna 14% zich extreem eenzaam. 75-plussers voelen zich sneller eenzaam door een opeenstapeling van gebeurtenissen, zoals het overlijden van een partner en andere leeftijdsgenoten en het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Bron: CBS, RIVM, Volksgezondheidenzorg.info, nationaalkompas.nl 11

12 Ontwikkelingen in relatie tot de werkinhoud (vraagkant): Toegenomen complexiteit van de zorgvraag/multimorbiditeit Bron: VTV, 2014 12

13 Bron: Uit presentatie Sophia de Rooy over Kwetsbare ouderen, Veiligheidsagenda NVZ/NFU 13 Kwetsbare oudere patiënten in ziekenhuis


Download ppt "Leeswijzer bij de bijlagen In deze bijlagen bij het NVZ-strategiedocument Zorg voor 2020 zijn de belangrijkste grafieken en brondocumenten voor u geselecteerd."

Verwante presentaties


Ads door Google