De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 27 september. Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 27 september. Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte."— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 27 september

2

3

4

5

6

7 Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

8

9 Oproep om hulp een ondersteuning te verlenen aan vluchtelingen in het toekomstige AZC Heemserpoort In verband met de te verwachten opvang van vluchtelingen in het AZC Heemserpoort wordt u opgeroepen om deel te nemen in een werkgroep ter ondersteuning van deze vluchtelingen. Tevens wordt u uitgenodigd voor de informatie-avond op: Dinsdag 6 oktober Vanaf 20.00 uur In het Greijdanus College te Hardenberg Zie het informatieblad op de tafels in de hal van de kerk. De diakenen van Baalderveld-Oost en Zuid

10

11 Waar: Sporthal ‘De Beek’ Tijd: 18:30 (zaal open), 19:00 – 22:30. Inschrijfgeld: 20 euro per team (6 personen of meer) Opgeven: voor 11 oktober een mail sturen naar: jcbaalderveld@gmail.comjcbaalderveld@gmail.com Neem natuurlijk je buurman, vrienden, opa en oma mee naar dit leuke toernooi!! IEDEREEN IS WELKOM. Jaarlijkse Volleybaltoernooi! ‘16 oktober 2015’

12 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan Na de zegen zingen we ps. 122: 1, 3 Schriftlezing: Psalm 14 Tekst: Zondag 2

13 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

14 Moment van stilte  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

15 Votum en Zegengroet  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

16 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

17 Psalm 122

18

19

20

21 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

22 Lezen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

23 Lezen psalm 14 Psalm 14. 1.Voor de koorleider. Van David. Dwazen denken: Er is geen God. Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden, Geen van hen deugt. 2. De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, Één die God zoekt. 3. Allen zijn afgedwaald, allen ontaard, geen van hen deugt, niet één. 4. Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters? Ze verslinden mijn volk of het brood is en roepen de HEER niet aan.

24 Lezen psalm 14 5. Nog even, en hen overvalt een hevige angst, want God is met de rechtvaardigen. 6. Lach maar om het vertrouwen van de zwakke – hij vindt zijn toevlucht bij de HEER. 7. Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël. Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert, zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

25 Tekst  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

26 Tekst zondag 2 Vraag 3: Waaruit kent u uw ellende? Antwoord: Uit de wet van God. Vraag 4: Wat eist God in zijn wet van ons? Antwoord: Dat leert Christus ons in een samenvatting, Matteus 22: 37-40: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten.

27 Tekst zondag 2 Vraag 5: Kunt u dit alles volbrengen? Antwoord: Nee, want naar mijn aard ben ik erop uit om God en mijn naaste te haten.

28 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

29 Gezang 154

30

31

32

33

34

35

36

37 Preek  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

38

39 God kijkt naar mensen en Hij ziet dat mensen naar hun aard haters zijn Je probleem onder ogen zien, geeft je echt geluk zie jij je probleem en dat je voor de oplossing bij God moet zijn

40 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

41 Gezang 440

42

43

44

45

46

47

48

49 Geloofsbelijdenis  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

50 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

51 Gezang 140

52

53 Gebed  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

54  Vandaag  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Evangelisatie  2 e Rente en aflossing  Gk. 140: 2, 3

55 Zingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

56 Gezang 140

57

58

59

60 Zegen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum  Ps. 122: 1, 3  Gebed  Lezen Psalm 14  Tekst Zondag 2  Gk. 154  Preek  Lb. 440  Geloofsbelijdenis  Gk. 140: 1  Gebed  Collecte  Gk. 140: 2, 3  Zegen

61

62


Download ppt "Zondag 27 september. Zondag 27 september 2015 Houden we een deurcollecte speciaal bestemd voor dit project. De diaconie beveelt deze collecte."

Verwante presentaties


Ads door Google