De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Denksportcentrum B-E Aan tafel! 1. De kunst van de hoffelijkheid Eén artikel wordt het vaakst overschreden! Artikel 74A Een speler is in overtreding als.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Denksportcentrum B-E Aan tafel! 1. De kunst van de hoffelijkheid Eén artikel wordt het vaakst overschreden! Artikel 74A Een speler is in overtreding als."— Transcript van de presentatie:

1 Denksportcentrum B-E Aan tafel! 1

2 De kunst van de hoffelijkheid Eén artikel wordt het vaakst overschreden! Artikel 74A Een speler is in overtreding als zijn houding een vervelend gevoel oproept bij zijn tafelgenoten. 2

3 De kunst van de hoffelijkheid Non-verbaal * schrik, afgrijzen, verbijstering, teleurstelling, irritatie, voldoening, triomf, etc. Verbaal * uitlachen/honen, schelden/schreeuwen, ongevraagd commentaar, etc. Hoe moet het dan wel? 3

4 De kunst van de hoffelijkheid Voorbeeld 1 Jouw partner valt tegen je uit en blijft maar doorzagen over jouw fout. Een hoffelijke reactie zou kunnen zijn: “Partner, ik hoor graag aan het eind van de ronde/avond wat je nu wilt zeggen”. 4

5 De kunst van de hoffelijkheid Voorbeeld 2 De tegenpartij plaatst een onaardige opmerking over jouw afspel. Een hoffelijke reactie zou kunnen zijn: “Ik verzoek u dringend onmiddellijk te stoppen met het geven van uw kritiek”. 5

6 De kunst van de hoffelijkheid Voorbeeld 3 Partner komt in jouw ogen met een verkeerde kleur/kaart uit. Beslist niet toegestaan is o.a.: “Nee-schudden”, boos kijken, geluidjes maken, enz. 6

7 De kunst van de hoffelijkheid Voorbeeld 4 De tegenpartij houdt vol dat het eind- contract 3 was i.p.v. 4 Een hoffelijke reactie zou kunnen zijn: “Dat is leuk, 2 van ons zagen dus duidelijk iets heel anders dan de andere 2. Een leuke klus voor de arbiter”. 7

8 De bridgezitting 1 Timer/Bridgeklok Per ronde van 4 spellen: 30 min speeltijd en 3 min wisseltijd. Windrichting Per wedstrijd een vaste plaats; Noord/Oost of Zuid/West 8

9 Juiste gang van zaken Veantwoordelijkheid m.b.t.: - een goed spelverloop - de juiste speelrichting - juiste tegenstanders - juiste spellen WIE? Iedereen heeft deze verantwoordelijkheid. 9

10 De bridgezitting 3 Spel is gespeeld Wanneer stop je de kaarten terug in het board? Als er overeenstemming is over het aantal gemaakte slagen. Overigens de kaarten van een andere speler mag u niet aanraken zonder toestemming van de arbiter. 10

11 Plichten Openheid van gemaakte afspraken d.m.v.: Een eerlijk ingevulde systeemkaart. Als je deze eens per maand met elkaar doorneemt oefen je tegelijkertijd jullie biedsysteem. Een systeemkaart is niet altijd verplicht. 11

12 Plichten Biedkaartjes Mogen pas worden opgeruimd: Tussen de laatste pas en het openleggen van de uitkomstkaart. 12

13 Plichten Biedkaartjes 2 Het is not-done jouw kaarten alvast in de biddingbox terug te zetten want: er kan nog een bod komen, of een doublet … 13

14 Plichten Alerteren Is altijd verplicht. Dit kan d.m.v. het kaartje of met een klopje op de tafel. Maar dan wel consequent! 14

15 Plichten Wat moet er gealerteerd worden? Elke bieding van uw partner waarvan u vermoedt dat de tegenstanders een andere betekenis verwachten. Bijv. de 2 ♦ opening. 15

16 Plichten Pré-alert; is niet verplicht. Vóór aanvang van de ronde kunt u uw tegenstanders op bijzondere afspraken attenderen. Het pré-alert ontheft u niet van uw bied- plicht. 16

17 Plichten Stopkaartje 10 seconden Is altijd verplicht als: Je tenminste 1 biedniveau overslaat/springt. Bijvoorbeeld: 17 NoordOostZuidWest 11 1 2SA

18 Plichten Stopkaartje Als er een stopkaartje wordt gelegd dan moet de linkerspeler: Wachten totdat dit kaartje weggelegd is; 10 seconden staat hiervoor. 18

19 Dummy Pakt pas een kaart nadat de leider die heeft aangeduid. Zelfs als het een singleton is! Voordeel voor de leider is dat deze op zijn gemak een speelplan kan maken. 19

20 Dummy Wat mag een dummy niet? Hand bewegen richting vrije kaart. Als eerste de aandacht vestigen op een onregelmatigheid. Aan TP vragen of die misschien heeft verzaakt. In de handen kijken van de TP. 20

21 Dummy Wat mag een dummy dan wel? Vragen of de leider –bij niet bekennen- misschien verzaakt. Nadat een andere speler de aandacht vestigde op een onregelmatigheid, de arbiter roepen. Na de 13 e slag een onregelmatigheid melden. Voorkomen dat de leider uit de verkeerde hand voorspeelt. 21

22 Omgaan met een onregelmatigheid Schroom niet om op een rustige toon de Arbiter / Wedstrijdleider te ontbieden. De spelregels zijn op de 1 e plaats bedoeld voor het herstellen van een eventuele schade. 22

23 Omgaan met een onregelmatigheid Partner geeft een verkeerde uitleg Voorbeeld Partner legt uit dat 1  vanaf een 4 kaart is. - Dit mag niet direct na de fout gecorrigeerd worden! - Als jijzelf leider of dummy wordt: de arbiter roepen na de laatste pas. - Als jijzelf tegenspeler wordt: pas na de 13 e slag. 23

24 Omgaan met een onregelmatigheid Denkpauze U vindt dat een tegenspeler wel heel erg lang heeft nagedacht alvorens te passen. - Als het welles/nietes is: meteen om de WL vragen. - Als het onduidelijk is: kunt u zeggen: “ik behoud mijn rechten voor” en roept u na afloop van het spel de WL. 24

25 Omgaan met een onregelmatigheid Er wordt voorgespeeld uit de verkeerde hand Dan mogen beide spelers van de niet- overtredene partij het wel of niet accepteren. Je mag dit niet met elkaar overleggen; de snelste van de 2 heeft dan definitief beslist. 25

26 Omgaan met een onregelmatigheid Bij een verzaking De overtreder moet 0, 1, 2 of meerdere slagen afstaan afhankelijk van de vorm van verzaken en het eventuele nadeel. Geen straf bij verzaking in de 12 e slag. 26

27 Omgaan met een onregelmatigheid Claim Leider legt de resterende kaarten open en claimt de overige slagen. Je moet precies vertellen hoeveel slagen je op welke wijze gaat maken. 27

28 Omgaan met een onregelmatigheid Voorbeeld - ik haal er nog de laatste troef uit - de rest van onze kaarten zijn dan hoog - ik kan op de vrije Aas mijn verliezende kwijt. 28

29 Omgaan met een onregelmatigheid Claim Om te kunnen claimen hoeft u zelf niet aan slag te zijn. Na een claim wordt niet meer gespeeld! Is er twijfel over de juistheid vraag om de WL. 29

30 Omgaan met een onregelmatigheid Bieding voor de beurt Vraag direct om arbitrage. Hierover is de regelgeving zeer complex, e.e.a. is afhankelijk van of er al is geboden, wat geboden, wie feitelijk aan de beurt was om te bieden. 30

31 Omgaan met een onregelmatigheid Onvoldoende bod Vraag direct arbitrage of …. 31 NoordOostZuidWest 1 1 

32 Omgaan met een onregelmatigheid Onvoldoende bod Als de LT na het onvoldoende bod een bieding doet heeft hij het geaccepteerd. Het bieden gaat nu gewoon door. 32

33 Omgaan met een onregelmatigheid Ontoelaatbare bieding Moet te allen tijde worden gecorrigeerd. Voorbeeld Doublet zonder voorafgaand bod. 33 NoordOostZuidWest pasdbl

34 Omgaan met een onregelmatigheid Ontoelaatbare bieding Voorbeeld Redoublet dat niet volgt op een doublet van een tegenstander. 34 NoordOostZuidWest pas 1 rdbl

35 Omgaan met een onregelmatigheid Ontoelaatbare bieding Voorbeeld Een onmogelijk contract op 8 niveau. 35 NoordOostZuidWest 1 pas 4 4SApas 5 7 8

36 Omgaan met een onregelmatigheid Onbedoelde bieding Voorbeeld Zolang partner niet heeft geboden mag je dit herstellen Wel eerst de arbiter roepen. 36  H V 8 7 6 3 2  A H V  A 6 4 Noord 1

37 Omgaan met een onregelmatigheid Biedfout Voorbeeld Een bieding die je van plan was om echt te doen blijkt fout te zijn; je zag 1 kaart over het hoofd. mag je niet zelf herstellen; vraag om de arbiter. 37 Noord 11 1

38 Rechten aan de bridgetafel Je hebt als bridger behalve plichten ook rechten aan de bridgetafel. Voorbeeld 1 Een slag mag je nog even inzien: Zolang jij je eigen kaart nog niet hebt dichtgelegd. 38

39 Rechten aan de bridgetafel Voorbeeld 2 Een kaart die je vanaf de 2 e slag wilde gaan spelen mag je terugnemen als; Je de kaart zo houdt dat jouw partner de kaart niet heeft kunnen zien. Dat de tegenstander deze zou hebben kunnen zien, maakt niks uit. 39

40 Rechten aan de bridgetafel Voorbeeld 3 Je mag één keer vragen naar het voorafgaande biedverloop én de uitleg als: Je aan de beurt bent om in de eerste slag te spelen. 40

41 Slot conclusies 41 Een arbiter aan tafel roepen is geen schande! Hoffelijkheid aan tafel betaalt zich altijd uit!

42 Pauze Tijd voor een welverdiende pauze. Na de pauze maken we per 2 personen een toets zodat je onderling kunt overleggen. 42

43 Vraag 1 Partner geeft een verkeerde uitleg tijdens het bieden, dan mag jij jouw partner corrigeren; c). Als je tegenspeelt; na de 13 e slag 43

44 Vraag 2 Er wordt voorgespeeld uit de verkeerde hand. Dan mag/mogen; b). Beide spelers van de NIET-overtredende partij het accepteren. De snelste van de twee beslist. 44

45 Vraag 3 Je mag vragen naar het voorafgaande bied- verloop en de uitleg; a). Als je aan de beurt bent om in de eerste slag te spelen. 45

46 Vraag 4 Een sprongbod moet worden voorafgegaan door een stopkaart. Dan; b). Mag de linkertegenstander geen bod doen zolang de stopkaart op tafel ligt. Hiervoor staat 10 sec. 46

47 Vraag 5 Een gespeelde kaart mag je nog even inzien; b). Zolang jij je eigen kaart nog niet hebt dichtgelegd (omgedraaid). 47

48 Vraag 6 Een kaart die je vanaf de 2 e slag wilde gaan spelen mag je terugnemen als; b). Je de kaart zo houdt dat je partner de kaart niet heeft kunnen zien. 48

49 Vraag 7 Bij een verzaking; b). Wordt er geen slag overgedragen als de verzaking in de 12 e slag valt. 49

50 Vraag 8 Bij een claim; c). Moet je precies vertellen hoeveel slagen je op welke wijze gaat maken. 50

51 Vraag 9 Openheid over de gemaakte afspraken; c). Alerteren is verplicht. 51

52 Vraag 10 De biedkaartjes; b). Worden teruggezet in de biedingbox voordat de gedekte kaart wordt omgedraaid. 52

53 Passageclub 53


Download ppt "Denksportcentrum B-E Aan tafel! 1. De kunst van de hoffelijkheid Eén artikel wordt het vaakst overschreden! Artikel 74A Een speler is in overtreding als."

Verwante presentaties


Ads door Google