De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Empowering People Zwolle

Verwante presentaties


Presentatie over: "Empowering People Zwolle"— Transcript van de presentatie:

1 Empowering People Zwolle
Jeanette Nijland Syb Tjepkema Christian Voortman Marijke Sterkenburg Ingrid Geveke Marieke Peterson Bianca Meekers Wim Sliekers Dorine Velner Remco Sluijter Jos van Leussen Lars Melenhorst Martijn Aalbers Robert Colijn Alan Lentz Liesbeth Rijsdijk Pien van der Does Manon Bouius Vlada Lisinenko Henk Boshove Ineke van Zanten Empowering People Zwolle Marjan Willems Onno Looijenstein Gert Engelsman Mara Zweers Bert Michel Robert Vink Paul Kanis Bianca op de Weegh Adila van Dreven Siegfried Kroes Suzanne Douwsma Alex Smit Vlada Lisinenko

2 Empowering People In het Programma Empowering People heeft een groep Zwolse ambtenaren in de periode mei tot en met oktober 2015 een tijdje meegelopen met zes Zwolse maatschappelijke initiatieven. Doel van dit programma was wederzijds leren van elkaar. Hoe kan de gemeente Zwolle beter aansluiten bij initiatieven uit de stad? Hoe krijg je meer zicht op wat er speelt? Welke positie kiest de gemeente hierin? Wat betekent faciliteren van initiatieven? Wanneer werk je samen en wanneer niet? En wat is op organisatieniveau nodig om deze verbindende beweging te maken? Deelnemers wisselden ervaringen uit, en samen kwamen we tot een aantal inzichten, die in dit verslag staan. De leerervaringen vormen input om het werken volgens het Programma Initiatiefrijk Zwolle te verankeren binnen de organisatie. en gaven richting aan het gidsteam. Empowering People kende, naast diverse teamgesprekken met initiatiefnemers, een start-, intervisie en slotbijeenkomst. Daarnaast zijn blogs gemaakt op de bogsite van Empowering People. EmpoweringPeople Empowering People is een leerprogramma ontwikkeld door GreenWish gericht op overheidsparticipatie in de praktijk. (www,.greenwish.nl).

3 Deelnemende initiatieven
EmpoweringPeople Sportkooi Electrische bromtaxi Stadsboerderij Stadshagen Boerenbeheermaatschappij Z15 Value creators MS Powered by:

4 Het traject Doelen Startbijeenkomst 12 mei
Adviesgesprekken EP-teams mei – sept (en verder) Intervisiebijeenkomst ambtenaren 22 juni Slotbijeenkomst 6 oktober EmpoweringPeople Doelen Leren op individueel niveau Leren op organisatieniveau: input voor werken met Initiatiefrijk Zwolle Initiaitieven verder brengen

5 Impressie van de gesprekken
EmpoweringPeople

6 Wat viel op in de gesprekken
Het Programma Empowering People maakt inzet in uren mogelijk voor deze 6 initatieven. Hoe doen we dat dan met al die andere initiatieven? Wanneer wel, wanneer niet? Het is noodzakelijk om vanaf de start samen te werken met collega’s in een groep: je maakt makkelijk en sneller intern verbinding; Zeer cruciaal: intern eigenaarschap. Wie pakt het op en voelt zich verantwoordelijk voor een goede doorloop? En moet dat dan voor alle initiatieven, of alleen kansrijke? En wie bepaalt dan wat kansrijk is? Initiatiefnemers hebben open houding en hebben begrip voor standpunten gemeente. In sommige gevallen zouden ze kritischer mogen zijn; Het verschil in tempo: proces intern kost tijd en dat is soms frustrerend, niet alleen bij initiatiefnemers trouwens; Duidelijkheidheid scheppen over respons en doorlooptijden helpt. Initiatiefnemers dragen in veel gevallen in meer of mindere mate bij aan gemeentelijke doelstellingen. Is dat too good to be true? Zit er misschien een addertje onder het gras of werkt het echt zo? Denken in kansen en mogelijkheden. Initiatiefnemers hebben de stad wat te bieden Werken aan dwarsverbanden binnen en buiten de organisatie. De gemeente is niet de enige partij in relatie tot initiatieven! Weet wie je moet hebben #netwerksamenleving #initiatiefknooppunten

7 Meerwaarde van werken met initiatieven voor jezelf als professional
Je krijgt zicht op ontwikkelingen en initiatieven met meerwaarde voor de stad Je legt meer verbindingen binnen- en buitenshuis Ontdekken van “nieuwe” collega’s Multidisciplinair denken en werken Directe input en reactie van collega’s in plaats van (via mail) volgtijdelijk Belangrijk om de tijd te nemen, om buiten de waan van de dag te luisteren en jezelf de vraag te stellen: wat betekent dit nou echt? Het is nuttig bestede tijd, “ik zou het weer doen” Je krijgt opnieuw zicht op je eigen processen en regels, en hoe we hier mee omgaan EmpoweringPeople Meer zicht op actuele ontwikklingen Andere kijk /Omdenken Verrijking intern netwerk Anders samenwerken Nieuwe verbanden

8 Individuele leerervaringen
Inzichten De verhoudingen tussen leef- en systeemwereld veranderen De systeemwereld “trekt hard”, houd je eigen passie voor de stad levend Initiatieven zijn kado’s voor en van de samenleving Initiatieven zijn divers, maatwerk nodig Initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk Eigenaarschap zit op een ander niveau: je bent niet verantwoordelijk voor het initiatief, maar wel (als je besluit tot samenwerken) voor het vlottrekken van het proces intern Werken met teams van proffessionals in een vroeg stadium loont. Het bespaart uiteindelijk tijd Expliciet tijd en ruimte krijgen (en nemen) is nodig om werken volgens Initiatiefrijk Zwolle te verankeren. Dat gaat niet vanzelf Deel de ervaringen, vier de successen (actief communiceren) maar leer ook van de dingen die minder goed lopen EmpoweringPeople

9 De sporen waarlangs Initiatiefrijk Zwolle vorm krijgt
Uitnodigen en supporten van initiatiefnemers: o.a. door het digitale platform Initiatiefrijk Zwolle, het stimuleringsfonds waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen het vergroten en verbinden van netwerken in de stad. Initiatiefrijk werken verankeren in ons DNA: o.a. door Empowering People, het supporten van teams op maat, de inzet van het gidsteam en ruimte creëren in regels. Een gidsteam van 6 -8 ambtenaren vormt de verbinding tussen initiatieven, de gemeentelijke organisatie en de partners in de stad in deze tussenfase. Gidsteam is per januari 2016 actief. Vernieuwing en hiervan leren: o.a. door een transitie & sociale innovatie leergang en experimenten met the right to challenge en wijkbegrotingen. De stad in!: o.a. door stadsexpedities en 'het nieuwe samenspel'. Dit zijn reflectiegesprekken over succes- en leerverhalen in de samenwerking tussen stad-bestuur-raadsleden-ambtenaren. De kracht van verhalen vertellen: o.a. het in de schijnwerpers zetten van ervaringsverhalen van initiatiefnemers en ambtenaren en het organiseren van uitwisselings-/inspiratiesessies.

10

11 Input voor Initiatiefrijk Zwolle
Inzichten Het is goed om zicht te hebben op welke initiatieven er zijn in de stad, spoor ze op. Bepaal als gemeente welke positie je inneemt ten opzichte van maatschappelijk initiatief. Geef heldere uitleg over de rol die je kiest en waarom je dat doet, verwachtingen managen. Opties: Ervan weten is genoeg, je ziet dan waar de “blinde vlekken” zitten en waar je actie op wilt ondernemen In de spotlights zetten: je zet een initiatief kracht bij Ontwikkelingsruimte bieden: actief veroorzaken dat een initiatief succesvol wordt Mee samenwerken: actief verbinden aan een gemeentelijke doelstelling Bij optie 3 en 4 heeft de gemeente een concrete vraag nodig en geef ruimte voor ontwikkeling initiatief, kan zeker ook buiten de gemeente liggen (vouchers? Vrije ruimte bij ambtenaren? Project van maken met bijbehorende tijdsbudget). In Zwolle zijn veel #initiatiefknooppunten waar initiatiefnemers terecht kunnen met vragen, zoals Hanzelab, Stadsmakers, Natuur- en Milieu Overijssel, Vrijwilligerscentrale etc. Koester deze en investeer in goede contacten en samenwerking met deze knooppunten. EmpoweringPeople

12 Input gidsteam

13 Hoe het de initiatieven verging
Korte lijnen, constructief meegedacht, aansluiting gezocht bij gemeenteljke doelstellingen EmpoweringPeople Proeflokaal in stadshagen voor stadsboer ligt vanuit initiatief stil. Opgeleverd in diverse overleggen: korte lijn richting de gemeente.  Sportkooi. Locatie nog niet bekend, er is in de tussentijd wel veel gebeurd. Nu wordt Lubeckplein onderzocht Bromtaxi: heeft een paar tegenvallers gehad voor wat betreft het budget, maar heeft klantenrkring opgebouwd en rijdt!. Z15: gezamenlijk belang met de gemeente, want gemeente moet ook klimaatdoelstellingen halen. DOor empowering people is de betrokkenheid bij het project vergroot en voelt het meer als een project van ons samen. Value creators: samenwerking met gemeente loopt  Boerenbeheermaatschappij: de gemeente vindt het een goed idee om braakliggende gronden in te zetten voor biologische landbouw, maar heeft gevoel regie uit handen te geven omtrent de rentmeestersrol. 

14

15 “Als je weet wat de ander wil, is het makkelijker samenwerken”
(Jos van Leussen, initiatiefnemer Boerenbeheermaatschappij) “Ik zie veel van onze doelstellingen gerealiseerd in dit initiatief”, Christian Voortman over Boerenbeheermaatschappij

16 Tijdens het traject worden 12 exemplaren uitgereikt als “doorgeefboek”


Download ppt "Empowering People Zwolle"

Verwante presentaties


Ads door Google